ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ 16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ 16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ 16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Share This
Στη 16η για το 2014 συνεδρίασή του συνήλθε χθες, Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας και έλαβε αποφάσεις επί 20 θεμάτων της ημερησίας διατάξεως. Οι σημαντικότερες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν οι ακόλουθες:   
1. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΦΟΔΣΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Εξελέγησαν αντιπρόσωποι του Δήμου Καλαμάτας στο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου ο Δήμαρχος Παναγιώτης Νίκας, ο Αντιδήμαρχος Αθανάσιος Βασιλόπουλος και από την πλευρά της μειοψηφίας ο Δημοτικός Σύμβουλος Ιωάννης Θεοφιλόπουλος. Τα 53 μέλη του ΔΣ θα εκλέξουν, στη συνέχεια, τον Πρόεδρο του Συνδέσμου, τον Αντιπρόεδρο και τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία είναι επταμελής.
apor
2. ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εξελέγησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μαρία Βεργινάδη και Μιχαήλ Αντωνόπουλος, των παρατάξεων της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου, ως μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή επιλαμβάνεται ζητημάτων κατά τις διατάξεις του Ν. 3584/2007.
3. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Ορίσθηκαν εκπρόσωποι του Δήμου στην Κοσμητεία του Ιερού Ναού του Κοιμητηρίου Καλαμάτας οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Παύλος Μπουζιάνης, Ηλίας Κουτίβας και Παναγιώτης Αλούπης.
koimhthrio
4. ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ
Το Δημοτικό Συμβούλιο όρισε μέλος στην επιτροπή, ως αναπληρωτή του Δημάρχου, τον Δημοτικό Σύμβουλο Δημήτριο Δημόπουλο.
5.ΜΕΛΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Ορίσθηκαν οι παρακάτω Δημοτικοί Σύμβουλοι ως μέλη των επιτροπών παρακολούθησης προγραμματικών συμβάσεων:
• για την υλοποίηση της δράσης «Καθαρισμοί και συντηρήσεις περιοχής Αγίας Τριάδας στη Δυτική Γειτονιά» ο Αθανάσιος Βασιλόπουλος & ο Κωνσταντίνος Γεωργακίλας 
• για την υλοποίηση της δράσης «Καθαρισμοί και συντηρήσεις παιδικών χαρών της πόλης» ο Αθανάσιος Βασιλόπουλος & ο Δημήτριος Φαββατάς
paidiki xara
• για το «Πρόγραμμα καταπολέμησης των κωνωποειδών για την τριετία 2013-2015» ο Ιωάννης Αδαμόπουλος
• για το «Πρόγραμμα δημιουργίας δικτύου συνοικιακής κομποστοποίησης» ο Αθανάσιος Βασιλόπουλος & ο Ιωάννης Θεοφιλόπουλος
compost
• για τη «Λειτουργία κινητής μονάδας  επεξεργασίας ΑΣΑ με στόχο την ανάκτηση – αξιοποίηση όλων των παραγόμενων προϊόντων (κόμποστ – ανακυκλώσιμα – κ.λπ.)» ο Αθανάσιος Βασιλόπουλος & ο Παναγιώτης Αλούπης.
6. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΚΑΤΙΑΝΟΥ
Εγκρίθηκε ο κανονισμός όπως συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Πρόνοιας Δήμου Καλαμάτας και όπως τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με προτάσεις των μειοψηφιών.
pantopwleio
7. ΔΕ ΘΑ ΑΣΚΗΘΟΥΝ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥΣ ΦΥΛΑΚΕΣ
Εγκρίθηκε ομόφωνα από το Σώμα η μη άσκηση ένδικων μέσων κατά αποφάσεων του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καλαμάτας, με τις οποίες έγιναν δεκτές αγωγές υπαλλήλων (σχολικών φυλάκων) οι οποίοι είχαν τεθεί σε καθεστώς διαθεσιμότητας. 
sxol.-fyl1
8. ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Εγκρίθηκε η μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από το Δημοτικό Συμβούλιο προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπως παρακάτω:
• Μεταφορά θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ
• Καθορισμός θέσεων για άσκηση στάσιμων εμπορικών δραστηριοτήτων
• Έκδοση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων
• Χορήγηση άδειας κατασκευής υπόγειων διαβάσεων
• Καθορισμός θέσεων διαφημιστικών πινακίδων και πλαισίων και επιγραφών
• Απότμηση πεζοδρομίων
• Απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων
• Έγκριση εισόδου – εξόδου επιχειρήσεων στο οδικό δίκτυο
• Γνωμοδότηση για οριοθέτηση ρέματος
• Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστήματος
• Έγκριση υψομετρικών μελετών
• Χορήγηση άδειας τοποθέτησης εμποδίου έμπροσθεν πιστωτικών καταστημάτων και γενικά για αποτροπή παράνομης στάθμευσης
• Έγκριση θερινών δρομολογίων ΚΤΕΛ Αστικών Συγκοινωνιών
• Απαγόρευση υπαίθριας κατασκήνωσης, στάσης, στάθμευσης σε διάφορους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους
• Έγκριση προσωρινής παράκαμψης κυκλοφορίας για εκτέλεση έργων
• Αφαίρεση δέντρων
• Έγκριση των μελετών έργων που συντάσσονται από τις υπηρεσίες του Δήμου για την υλοποίηση του ετησίου εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, πλην εκείνων: α) που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερης σημασίας για το Δήμο και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής κρίνει ότι πρέπει να εισηγηθεί την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο β) που από τις ανάγκες ένταξής τους σε ευρωπαϊκά επιχειρησιακά προγράμματα απαιτείται η απόφαση έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο
• Έγκριση κατεδάφισης χαρακτηρισμένων από τη Διεύθυνσης Πολεοδομίας ως επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτισμάτων, που για την άρση της επικινδυνότητάς τους και την εξασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας χρήζουν κατεδάφισης.
9. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΣΗΣ – ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΜΙΧΑΗΛ ΜΗΤΣΑΚΗ
Εγκρίθηκε η απαγόρευση στάσης - στάθμευσης σε τμήμα της οδού Μιχαήλ Μητσάκη, στη συνοικία Πλάκα της Καλαμάτας, από τη συμβολή της με την Ανδρέα Καρκαβίτσα μέχρι την οδό Αντώνη Σαμαράκη.
10. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΥ, ΝΕΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΣΕ 50 ΠΟΛΙΤΕΣ
Εγκρίθηκαν:
α) η συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Λαχανόκηπου αποτελούμενης από τους Δημοτικούς Συμβούλους Ιωάννη Αδαμόπουλο, Γεώργιο Καρβέλη & Κωνσταντίνο Γεωργακίλα και από τους δημοτικούς υπαλλήλους Κωνσταντίνο Χρυσανθακόπουλο & Στυλιανή Στάμου, καθώς και
β) η τροποποίηση της παρ. 4 του κανονισμού ως προς το χρόνο παραχώρησης, η οποία θα γίνεται για χρονικό διάστημα 24 μηνών. Η αύξηση του χρόνου παραχώρησης έγινε διότι, από την εμπειρία ενός έτους εφαρμογής του προγράμματος, διαπιστώθηκε πως η επαφή του ωφελουμένου με το χώρο για περίοδο μεγαλύτερη του έτους δημιουργεί κίνητρο φροντίδας και επένδυσης χρόνου και υλικών αυξημένο σε σχέση με  το σημερινό.
Σημειώνεται πως, ήδη, 48 συμπολίτες μας καλλιεργούν λαχανικά στα τεμάχια των δημοτικών λαχανόκηπων, στο Ανατολικό και το Δυτικό Κέντρο, που τους έχουν παραχωρηθεί για 12 μήνες. Στις αρχές Οκτωβρίου θα παραχωρηθούν άλλα 50 τεμάχια σε πολίτες, καθώς οι δημοτικοί λαχανόκηποι θα επεκταθούν στην περιοχή του Ασύλου Ανιάτων, στο Δυτικό και στο Ανατολικό Κέντρο. 
laxanokipoi 1
11. ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΦΡΑΓΚΟΛΙΜΝΑΣ 
Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 338/2014 απόφασής του ως προς τη θέση δημιουργίας παιδικής χαράς στην πλατεία Φραγκόλιμνας. Εγκρίθηκε η κατασκευή της παιδικής χαράς στο βόρειο μέρος της πλατείας, δίπλα από τα πεύκα. Για τη δημιουργία της παιδικής χαράς θα χρησιμοποιηθούν πιστοποιημένα όργανα (μεταλλική κούνια με δύο καθίσματα παίδων και δύο νηπίων, παιχνίδι ελατηρίου, μεταλλική τσουλήθρα παίδων, μεταλλική τραμπάλα δύο θέσεων), παγκάκια, βρύση, απορριμματοδέκτες και ξύλινη περίφραξη. Ο απαραίτητος εξοπλισμός θα τοποθετηθεί με τη διαδικασία προμήθειας και τοποθέτησης από εταιρεία κατασκευής οργάνων μετά από πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμού. Πρόκειται για έργο ύψους 11.617,35 ευρώ.
fragkolimnaa
12. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Εγκρίθηκε η επιχορήγηση:
1. του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αγία Τριάδα» για τη διοργάνωση εκδήλωσης παραδοσιακής απόσταξης τσίπουρου
giorti-tsipourou 18
2. του Αθλητικού Σωματείου «ΛΕ.ΜΟ.ΚΑ.» για τη διοργάνωση πανελληνίου πρωταθλήματος scramble-enduro μοτοσυκλετών στον Ταΰγετο
lemoka
3. του Συλλόγου Πεζοπόρων Ορειβατών Καλαμάτας «Ευκλής» για τη διοργάνωση ποδηλατικών αγώνων.
euklis
Επίσης, εγκρίθηκε η συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση εκδήλωσης ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», στην Καλαμάτα, στις 10 και 11 Οκτωβρίου και η διάθεση πίστωσης για την κάλυψη μέρους των εξόδων.
suntagma 1
13.ΣΤΟ ΕΣΠΑ Η ΠΡΑΞΗ «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ – ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ (ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ) ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ»
Έγινε αποδεκτή η ένταξη της Πράξης «Αγροτική Παραγωγή – Τουρισμός (Ανάδειξη Ευκαιριών) Δήμου Καλαμάτας», προϋπολογισμού 61.500,00 €, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» του ΕΣΠΑ. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη για τον υπολογισμό της κοινοτικής συνδρομής ανέρχεται σε 61.500,00 ευρώ με το ΦΠΑ, δηλαδή ο Δήμος Καλαμάτας δεν θα επιβαρυνθεί με ίδια συμμετοχή. Η ένταξη της Πράξης έγινε μέσω του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης της ΕΕΤΑΑ.
Αντικείμενο του προτεινόμενου έργου, είναι η δημιουργία σύγχρονης υποδομής για την ανάδειξη, προβολή, ευρεία γνωστοποίηση και προώθηση στο ελληνικό και διεθνές κοινό, μέσω του διαδικτύου, των αγροτουριστικών, παραδοσιακών, ονομασίας προέλευσης, βιολογικών και άλλων τοπικών προϊόντων, όπως π.χ. λαϊκής τέχνης, και παράλληλα η δημιουργία υποδομής για την πραγματοποίηση ηλεκτρονικών αγορών των προϊόντων, ηλεκτρονικών επιχειρηματικών συνεργασιών και άλλων υπηρεσιών στενά συνδεδεμένων με σημαντικές πλευρές της κοινωνικοοικονομικής ζωής και ιδιαίτερα της ήπιας τουριστικής και αειφόρου ανάπτυξης.
Στόχοι είναι:
• η δημιουργία υποδομής για διαρκή οργάνωση της δικτυακής διαχείρισης της σχετικής με τα προαναφερόμενα πληροφορίας
• η συμβολή στην ανάδειξη - προβολή και την προώθησή των προϊόντων στις αγορές
• η συμβολή στην «ενοποίηση» σε διακρατικό επίπεδο των επιμέρους τοπικών παραγωγών και στη δημιουργία έτσι ενός ευρύτερου, πλουσιότερου και με μεγαλύτερη αξία «τοπικού προϊόντος»
• η συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη τοπικών και ευρύτερων δραστηριοτήτων, επιχειρηματικών, συνεργατικών, ερευνητικών, εκδοτικών, αναβίωσης της τοπικής παράδοσης κ.ά.
• η συμβολή στην ανάπτυξη του τοπικού ανθρώπινου δυναμικού που δραστηριοποιείται στις τοπικές παραγωγές και η ενεργοποίηση των τοπικών παραγωγών και επιχειρήσεων
• η συμβολή στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην ενημέρωση -  πληροφόρηση - επιμόρφωση των ερευνητών - μελετητών, των επαγγελματιών και του κοινού, ελληνικού/ιταλικού και διεθνούς, που ενδιαφέρονται για το τοπικό προϊόν
• ο σχεδιασμός – ανάπτυξη - υλοποίηση της δικτυακής πλατφόρμας της πύλης και η ενσωμάτωση σε αυτήν εφαρμογών ηλεκτρονικών αγορών (B2C), ηλεκτρονικών επιχειρηματικών συνεργασιών (Β2Β) και ηλεκτρονικών κρατήσεων αγροτουριστικών καταλυμάτων με ενσωματωμένη χρήση qr-codes
• η παρουσίαση πληροφοριών μέσω της σάρωσης barcodes από την κάμερα του κινητού τηλεφώνου, χωρίς να απαιτείται οπτική επαφή με το τεκμήριο, με χρήση της τεχνολογίας QR ετικετών
• η δυνατότητα αλληλεπίδρασης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages