Μαΐου 2015 - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών,πραγματοποιήθηκαν κατά το διήμερο (26/27.5.2015), ευρείες αστυνομικές επιχειρήσεις στις ευρύτερες περιοχές της Αργολίδας, της Αρκαδίας, της Κορινθίας, της Λακωνίας και της Μεσσηνίας. Οι επιχειρήσεις οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν από τις Διευθύνσεις Αστυνομίας Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας, σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Πελοποννήσου. Κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων, έγιναν έλεγχοι σε χίλια εκατόν ένα (1101) άτομα, εκ των οποίων οκτακόσια είκοσι επτά (827) ήταν ημεδαποί και διακόσια εβδομήντα τέσσερα (274) ήταν αλλοδαποί, καθώς και σε εννιακόσια δεκατρία (913) οχήματα. Επιπλέον, προσήχθησαν διακόσια ενενήντα ένα (291)άτομα, από τα οποία εκατόν εβδομήντα εννέα (179) ήταν ημεδαποί και εκατόν δώδεκα (112) ήταν αλλοδαποί, ενώ συνελήφθησαν εξήντα ένα (61) άτομα. Πιο αναλυτικά συνελήφθησαν: Ένας (1) ημεδαπός στην Αργολίδα, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε Ένταλμα Σύλληψης του κ. Ανακριτή Ναυπλίου, για ναρκωτικά. Μία (1) αλλοδαπή στην Αργολίδα, για πλαστογραφία. Ένας (1) ημεδαπός στην Αργολίδα, για παραβίαση περιορισμών διαμονής. Ένας (1) ημεδαπός στην Αργολίδα, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού. Τρεις (3) αλλοδαποί στην Αργολίδα, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους. Ένας (1) αλλοδαπός στην Αρκαδία, για πλαστογραφία. Τέσσερις (4)ημεδαποί στην Αρκαδία, για παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού. Ένας (1) ημεδαπόςστην Αρκαδία, για παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Δύο (2)αλλοδαποί στην Αρκαδία, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους. Ένας (1) ημεδαπός ΡΟΜΑ στην Κορινθία, για κλοπή. Ένας (1) ημεδαπός καιένας (1) αλλοδαπός στην Κορινθία, για καταδικαστικά έγγραφα. Δύο (2)ημεδαποί στην Κορινθία, για ναρκωτικά. Ένας (1) ημεδαπός στην Κορινθία, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Μία (1) ημεδαπή στην Κορινθία, για παράνομο υπαίθριο εμπόριο. Δύο (2) ημεδαποί και ένας (1) αλλοδαπός στην Κορινθία, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Οκτώ (8) ημεδαποί στην Κορινθία, για παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού. Ένας (1) αλλοδαπός στην Κορινθία, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του. Μία (1)ημεδαπή στη Λακωνία, για κλοπή και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Ένας (1) ημεδαπός καιένας (1) αλλοδαπός στη Λακωνία, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ένας (1) ημεδαπός στη Λακωνία, για καταδικαστικά έγγραφα. Ένας (1) αλλοδαπός στη Λακωνία, για παράβαση του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Πέντε (5) αλλοδαποί στη Λακωνία, οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα και σε βάρος τους θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής τους. Πέντε (5) ημεδαποί ΡΟΜΑ στη Μεσσηνία, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Ένας (1) ημεδαπός ΡΟΜΑ στη Μεσσηνία, για αρπαγή. Ένας (1) ημεδαπός στη Μεσσηνία, για υποκλοπή μεταφορικού έργου. Τέσσερις (4) ημεδαποί και δύο (2) αλλοδαποί στη Μεσσηνία, για παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Ένας (1) ημεδαπός στη Μεσσηνία, για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Ένας (1) ημεδαπός στη Μεσσηνία, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού. Ένας (1) ημεδαπός στη Μεσσηνία, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού και καταδικαστικά έγγραφα. Ένας (1)αλλοδαπός στη Μεσσηνία, ο οποίος διέμενε παράνομα στη χώρα και σε βάρος του θα κινηθεί η διοικητική διαδικασία επιστροφής του. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, βεβαιώθηκαν συνολικά τριακόσιες εξήντα πέντε (365) παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, έξι (6) παραβάσεις του Υγειονομικού Κανονισμού, τρεις (3) παραβάσεις για στέρηση αδείας μουσικών οργάνων, μία (1) παράβαση για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου, πέντε (5) παραβάσεις για παράνομο υπαίθριο εμπόριο και δύο (2) παραβάσεις του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού, ενώ κατασχέθηκαν: Τέσσερα (4) κυνηγετικά όπλα, εννέα (9) γεμιστήρες πολεμικών όπλων, είκοσι επτά (27) φυσίγγια κυνηγετικού όπλου, ένας κάλυκας και μία θήκη φυσιγγίων, στην Κορινθία. Ένα μαχαίρι, στη Λακωνία. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στους αρμόδιους κατά τόπο Εισαγγελείς. Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και στην καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

12:58 μ.μ. 0
Στο πλαίσιο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας, καθώς και της διαμόρφωσης ασφαλών συνθηκών διαβίωσης των πολιτών,πραγματοποιήθηκαν κατά ...
Read More

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages