ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΟΤΑ, ΜΟΚ - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΟΤΑ, ΜΟΚ

ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΩΝ, ΟΤΑ, ΜΟΚ

Share This
Τη δυνατότητα να παρακολουθούν online τα οικονομικά υπουργείων, φορέων Δημοσίου, ΟΤΑ και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, θα έχουν σύντομα οι πολίτες, όπως προβλέπεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που κατατέθηκε την Τετάρτη στη Βουλή. Σύμφωνα με το υπουργείο, το νομοσχέδιο ενσωματώνει στο Ελληνικό Δίκαιο την Οδηγία 2013/37 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την ελεύθερη διάθεση δεδομένων του δημοσίου σε κάθε τρίτο φορέα. Προβλέπεται ότι εντός τριών μηνών κάθε δημόσιος φορέας θα οριστικοποιήσει τη λίστα των δεδομένων που θα είναι διαθέσιμα, των οποίων η ανάρτηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός έξι μηνών από την ψήφιση του νόμου.
Η γενική αρχή που διέπει το σχέδιο νόμου είναι ότι όλα τα δεδομένα του δημόσιου τομέα είναι ελεύθερα προς διάθεση, με την επιφύλαξη αυτών που προστατεύονται από το ιδιωτικό απόρρητο, καθώς και όσα αναφέρονται σε ζητήματα εθνικής ασφαλείας. Στο πλαίσιο αυτό, το σχέδιο νόμου εισάγει δυο βασικές καινοτομίες, που ενισχύουν τη διαφάνεια: Η εκτέλεση των προϋπολογισμών των υπουργείων, των ΝΠΔΔ, των ΟΤΑ Α' και Β' Βαθμού και των ΝΠΔΔ αυτών, πρέπει να εμφανίζεται στην ιστοσελίδα του κατά κανόνα σε πραγματικό χρόνο και να παρέχει αναλυτικές καταστάσεις και για το σκέλος των εσόδων και για το σκέλος των εξόδων ανά κωδικό αριθμό εσόδου ή εξόδου. Με τον τρόπο αυτό, κάθε πολίτης θα μπορεί να αξιολογεί και να έχει πλήρη γνώση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού κάθε φορέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages