Χορήγηση ΑΦΜ σε δήμους, περιφέρειες - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

Χορήγηση ΑΦΜ σε δήμους, περιφέρειες

Χορήγηση ΑΦΜ σε δήμους, περιφέρειες

Share This
Από τη ΔΟΥ της έδρας τους θα γίνεται η χορήγηση ΑΦΜ στους δήμους, τις περιφέρειες και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις. Υπενθυμίζεται ότι με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 3 του ν. 3852/2010 για τον «Καλλικράτη» προβλέπεται η σύσταση δήμων και περιφερειών ως αυτοδιοικούμενα κατά τόπο Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τα οποία αποτελούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης αντίστοιχα.
Επίσης με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ίδιου νόμου, συστήνονται αποκεντρωμένες διοικήσεις ως ενιαίες αποκεντρωμένες μονάδες διοίκησης του κράτους, ενώ με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 της 1027411/842/ΔΜ/26-2-1998 (193/Β) ΑΥΟ «Υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ και διαδικασίες απόδοσής του» ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι χορηγείται υποχρεωτικά ενιαίος και μοναδικός ΑΦΜ στις αποκεντρωμένες δημόσιες υπηρεσίες και στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου… Κατόπιν τούτων, το υπουργείο Οικονομικών γνωστοποιεί πως η χορήγηση ΑΦΜ στα αναφερόμενα πρόσωπα θα διενεργείται από τη Δ.Ο.Υ. της έδρας τους, με την προσκόμιση του συστατικού τους εγγράφου ήτοι το ν. 3852/2010 και την υποβολή του εντύπου Μ3 «Δήλωση Έναρξης/Μεταβολής Εργασιών Μη Φυσικού Προσώπου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages