ΝΕΑ ΙΣΧΥΡΗ ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΣΟΚ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

ΝΕΑ ΙΣΧΥΡΗ ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΣΟΚ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΝΕΑ ΙΣΧΥΡΗ ΕΚΡΗΞΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ- ΣΟΚ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

Share This
Ι­σχυ­ρή έ­κρη­ξη ση­μει­ώ­θη­κε στις 3 πε­ρί­που τα ξη­με­ρώ­μα­τα στο ε­νε­χυ­ρο­δα­νει­στή­ριο του Τά­σου Μη­τρό­που­λου στην ο­δό Στα­δί­ου στην Κα­λα­μά­τα. Α­πό την έ­κρη­ξη που σύμ­φω­να με τις πρώ­τες ε­κτι­μή­σεις πυ­ρο­δο­τή­θη­κε α­πό μα­κριά, έ­χουν ση­μει­ω­θεί υ­λι­κές ζη­μι­ές σε 8 κα­τα­στή­μα­τα της πε­ρι­ο­χής. Ή­δη κλι­μά­κιο της αν­τι­τρο­μο­κρα­τι­κής α­πό την Α­θή­να βρί­σκε­ται στην Κα­λα­μά­τα κα­θώς πρό­κει­ται για ε­κρη­κτι­κό μη­χα­νι­σμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages