Σύσκεψη στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας για την Γαλάζια Ανάπτυξη στην Μεσσηνία - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

Σύσκεψη στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας για την Γαλάζια Ανάπτυξη στην Μεσσηνία

Σύσκεψη στην Αναπτυξιακή Μεσσηνίας για την Γαλάζια Ανάπτυξη στην Μεσσηνία

Share This


 
Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19-04-2023, η προγραμματισμένη συνάντηση στα γραφεία της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ, με αντικείμενο την ανταλλαγή απόψεων επί του Στρατηγικού Σχεδίου για την Γαλάζια Ανάπτυξη στην περιοχή της Μεσσηνίας. Η ενέργεια εντάσσεται  στα πλαίσια συμμετοχής της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ Α.ΟΤΑ στο Σχέδιο Διακρατικής Συνεργασίας (ΣΔΣ) “ΔΙΚΤΥΟ ΘΕΡΜΟΚΥΤΙΔΩΝ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ”, το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος  LEADER/CLLD) και ειδικότερα, στο πλαίσιο της  προτεραιότητας 4: Αύξηση Απασχόλησης και Κοινωνικής Συνοχής  του  ΕΠΑΛΘ 2014-2020 (Μέτρο 8.3.3: Άρ. 73.1 του  Καν. 508/2014 Εφαρμογή στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης  με πρωτοβουλία των τοπικών κοινοτήτων ένα πρόγραμμα της ΕΕ. Το σχέδιο αφορά σε σχήμα συνεργασίας μεταξύ έξι (6) ευρωπαϊκών παράκτιων Ομάδων Τοπικής Δράσης  Αλιείας ως εξής:

  1. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.
  2. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ Α.Ε. ΟΤΑ
  3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΛΑΓΚΑΔΑ, ΒΟΛΒΗ κλπ.)
  4. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΔΕΛΤΑ)
  5. FLAG BURGAS – KAMENO
  6. ΔΙΚΤΥΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΝΗΣΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ (Συντονιστής Σχεδίου)

Κύριος  σκοπός είναι η  δημιουργία ενός Δικτύου Θερμοκοιτίδων Γαλάζιας Ανάπτυξης, με στόχο την βιώσιμη αναπτυξιακή πορεία των περιοχών αυτών μέσω ενεργειών σε όλο το φάσμα των διασυνδεδεμένων «παραδοσιακών» αλλά και «αναδυόμενων» τομέων, που σχετίζονται με τις θάλασσες και τις ακτές. Επιδίωξη είναι να  συσταθεί μία θερμοκοιτίδα υποστήριξης της Γαλάζιας Επιχειρηματικότητας σε κάθε μία από τις έξι περιοχές για την υποβοήθηση πολιτών, αλιέων, επιχειρήσεων, αυτοδιοικητικών δομών και άλλων συλλογικοτήτων για επιχειρηματικές δράσεις σχετικές με τη θάλασσα. Αυτονόητο είναι ότι οι έξι τοπικές θερμοκοιτίδες θα ανταλλάσσουν καλές πρακτικές μεταξύ τους για την επίτευξη των στόχων τους. Η σημερινή συνάντηση αφορούσε τη διαδικασία εκπόνησης ενός στρατηγικού σχεδίου «Γαλάζιας Ανάπτυξης» στην περιοχή της ΟΤΔ Μεσσηνίας, βάσει των ιδιαιτεροτήτων αλλά και της δυναμικότητας και των προτεραιοτήτων της περιοχής. Συνοπτικά, αντικείμενο του έργου αποτελεί η εκπόνηση ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου ανάπτυξης δράσεων με βασικούς αναπτυξιακούς άξονες προτεραιότητας τους παρακάτω:

  • Οικονομικές δραστηριότητες παράκτιας οικονομίας
  • Ανάπτυξη Εναλλακτικών μορφών θαλάσσιου και παράκτιου τουρισμού
  • Ορθολογική διαχείριση αλιευτικών πόρων
  • Διατήρηση, προστασία και βελτίωση θαλάσσιου και παράκτιου περιβάλλοντος

Στόχος της σημερινής συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων  για τις πτυχές που πρέπει να περιλαμβάνουν οι στρατηγικές  μελέτες  δράσεων Γαλάζιας Ανάπτυξης, ώστε  να υπάρξει εντοπισμός των συνδεόμενων με το θαλάσσιο & παράκτιο χώρο ευκαιριών ανάπτυξης , την ανάδειξη των ιδιαιτεροτήτων  και προτεραιοτήτων που εμφανίζει η περιοχή , εστιάζοντας πάντα στην  ολοκληρωμένη διαχείριση Γης και Θάλασσας.

Το συντονισμό της εκπόνησης των τοπικών Στρατηγικών Σχεδίων(ένα για κάθε περιοχή παρέμβασης) έχει αναλάβει το Πανεπιστήμιο Πειραιά(τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διαχείριση Λιμένων και Παράκτια Οικονομία»), με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Ιεραπετρίτη και πέντε μεταπτυχιακούς φοιτητές οι οποίοι επεξεργάζονται ο καθένας από ένα τοπικό σχέδιο. Ειδικότερα, για το στρατηγικό σχέδιο της Μεσσηνίας, αρμόδιος μεταπτυχιακός φοιτητής, έχει οριστεί ο κ. Γιώργος Μπακούρος.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή κατάθεση απόψεων  μπορείτε να  επικοινωνήσετε με τους εμπλεκόμενους  στους παρακάτω ηλεκτρονικούς λογαριασμούς  ή στα τηλέφωνα που αναγράφονται δίπλα από αυτούς .

anmess@otenet.gr , 2721096120

info@atticalag.gr , 2104120002

gjbakou98@gmail.com , 6934777457

gikanelos@gmail.com ,6974269947

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages