3 κοινοπραξίες ενδιαφέρονται για το Μιναγιώτικο Φράγμα στη Μεσσηνία - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

3 κοινοπραξίες ενδιαφέρονται για το Μιναγιώτικο Φράγμα στη Μεσσηνία

3 κοινοπραξίες ενδιαφέρονται για το Μιναγιώτικο Φράγμα στη Μεσσηνία

Share This

 


Υπόθεση των μεγάλων κατασκευαστικών ομίλων, που συνεργάζονται μεταξύ τους μέσω 3 κοινοπραξιών, αποτελεί η διεκδίκηση δύο μεγάλων διαγωνισμών για την κατασκευή φραγμάτων, μέσω ΣΔΙΤ, συνολικής εκτιμώμενης αξίας κοντά στα 270 εκατ. ευρώ, που προωθούνται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ειδικότερα, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – Χρ. Κωνσταντινίδης, Μυτιληναίος – Intrakat – Μεσόγειος και ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις – ΑΒΑΞ προχωρούν στη φάση του ανταγωνιστικού διαλόγου για την κατασκευή των φραγμάτων Μιναγιώτικου στην Πελοπόννησο (σύμβαση αξίας 142 εκατ. ευρώ) και Ταυρωπού στη Θεσσαλία (στα 128,75 εκατ. ευρώ). Η αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ενέκρινε τη συμμετοχή στον Διάλογο των τριών προεπιλεγέντων κοινοπραξιών που είχαν δώσει το παρών στην α’ φάση (υποβολή φακέλου ενδιαφέροντος – συμμετοχής).

«Κατασκευή Φράγματος Μιναγιώτικου μέσω ΣΔΙΤ»

Το έργο της κατασκευής και λειτουργίας του Μιναγιώτικου φράγματος και του αρδευτικού δικτύου σε περιοχές του Δήμου Πύλου – Νέστορος στη Μεσσηνία εγκρίθηκε τον περασμένο Μάρτιο (μαζί με άλλα που εντάσσονται στο πρόγραμμα «Ύδωρ 2.0».) από την διυπουργική των ΣΔΙΤ. Η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται κατά το μέγιστο σε είκοσι πέντε (25) έτη. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, θα καταβάλει στον Ιδιώτη Φορέα Σύμπραξης πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί καταρχάς σε καθαρά παρούσα αξία στο κατ’ ανώτατο ποσό των 117 εκατομμυρίων ευρώ, άρα με ΦΠΑ σχεδόν 142 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης, λαμβανομένης υπόψη της χρηματοδότησης κατά 30% του κόστους κατασκευής από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Το έργο περιλαμβάνει το Φράγμα Μιναγιώτικο και το αρδευτικό δίκτυο που πρόκειται να αρδεύσουν έκταση 35.000 στρεμμάτων στο Δήμο Πύλου – Νέστορος της Π.Ε. Μεσσηνίας αλλά και να υδρεύσουν τους οικισμούς Λαχανάδας και Φοινικούντας του Δήμου Πύλου – Νέστορος και Μηλίτσας και Βλασαίικων του Δήμου Μεσσήνης. Οι εργασίες χωροθετούνται στο Νοτιοδυτικό Τμήμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Το Φράγμα Μιναγιώτικο είναι αξονοσυμμετρικό φράγμα από σκληρό επίχωμα και προτείνεται να κατασκευαστεί 2 χλμ. περίπου δυτικά του οικισμού Βλασαίικα και σε απόσταση 5.5 χλμ. από τις εκβολές του οι οποίες χωροθετούνται 800μ. δυτικά του οικισμού της Φοινικούντας. Το αρδευτικό δίκτυο θα εξυπηρετεί τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις των πρώην Δημοτικών Διαμερισμάτων: · Ευαγγελισμού, Φοινικούντας, Λαχανάδας και Φοινίκης της πρώην Δ.Ε. Μεθώνης, · Πηδάσου, Χωματάδας, Καλλιθέας και Αμπελακίων της πρώην Δ.Ε. Πύλου, και · Μηλίτσης της πρώην Δ.Ε. Αιπείας.

Ειδικότερα, το αντικείμενο της Σύμβασης Σύμπραξης αφορά στην:

·       Κατασκευή: Φράγματος Μιναγιώτικου, o Αρδευτικού δικτύου για την άρδευση έκτασης 35.000 στρεμμάτων, Συνοδών έργων οδοποιίας, ήτοι: – Αποκατάσταση τμημάτων υφιστάμενων αγροτικών οδών που πρόκειται – να κατακλυστούν, – 19,5χλμ. οδικών προσβάσεων στη θέση του φράγματος, του κεντρικού – αντλιοστασίου και περιμετρικά του ταμιευτήρα, – Μικρά τμήματα προσβάσεων κατά μήκος των αγωγών μεταφοράς νερού, o Συνοδών έργων δανειοθαλάμων – αποθεσιοθαλάμων με τις αντίστοιχες προσβάσεις τους, Υδραγωγείων Λαχανάδας και Μηλίτσας,

·       Εκπόνηση μελέτης υδραγωγείων Λαχανάδας και Μηλίτσας, καθώς και τυχόν υποστηρικτικές μελέτες κατά την Φάση Κατασκευής.

·       Υλοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών (ΣΔΠ) απομακρυσμένου ελέγχου,

·       Συντήρηση και λειτουργία του φράγματος και του αρδευτικού δικτύου για την Περίοδο Λειτουργίας της Σύμβασης Σύμπραξης.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages