Δήμος Πύλου – Νέστορος: Ανακοίνωση παράκληση για καθαρισμό οικοπέδων - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

Δήμος Πύλου – Νέστορος: Ανακοίνωση παράκληση για καθαρισμό οικοπέδων

Δήμος Πύλου – Νέστορος: Ανακοίνωση παράκληση για καθαρισμό οικοπέδων

Share This


 
“Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των ακολούθων εκτάσεων: α) οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων που βρίσκονται σε περιοχές εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και εντός ορίων οικισμών χωρίς εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, β)εκτάσεων που βρίσκονται εντός ακτίνας εκατό μέτρων (100 μ.), από τα όρια των ανωτέρω περιοχών, γ)εκτός σχεδίου γηπέδων με κτίσμα, έχουν την υποχρέωση να προβούν στον καθαρισμό αυτών, από την 1η μέχρι την 30ή Απριλίου 2023, καθώς και την υποχρέωση συντήρησής τους καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, από την 1η Μαΐου έως την 31η Οκτωβρίου, για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της. 

Ο Δήμος, καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου, μεριμνά για τη διενέργεια αυτοψίας. Αν οι υπόχρεοι προς καθαρισμό δεν συμμορφωθούν, ο Δήμος επιβάλλει πρόστιμο 50 λεπτών του ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ελάχιστο ποσό τα 200. Κατά του προστίμου ο ενδιαφερόμενος δύναται να υποβάλει ένσταση στο Δήμο εντός αποκλειστικής προθεσμίας 10 ημερών. Εάν αυτή δεν γίνει αποδεκτή, εντός προθεσμίας 5 ημερών ο Δήμος προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων αυτών, κατά προτεραιότητα, βάσει του κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς. Ειδικά για περιφραγμένους ή επαρκώς περιτοιχισμένους χώρους σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων για καθαρισμό τους, ο Δήμος, ταυτόχρονα με την επιβολή του προστίμου, αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας για τη βεβαίωση συνδρομής υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, προβαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό των ως άνω χώρων για την άρση του κινδύνου. 

Σε επείγουσες περιπτώσεις άμεσου και ιδιαίτερα υψηλού κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς, ο οποίος διαπιστώνεται με σχετικό έγγραφο της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της διαδικασίας των προηγούμενων εδαφίων, ο επείγων αυτεπάγγελτος καθαρισμός για την άμεση άρση του κινδύνου. Σε κάθε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού, καταλογίζεται εξ ολοκλήρου στους υπόχρεους, από τον οικείο δήμο, η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική Διάταξη 20/2022 (ΦΕΚ 1301/Β΄/18-03-2022), ο καθαρισμός περιλαμβάνει: α) υλοτομία και απομάκρυνση των ξερών και σπασμένων δέντρων και κλαδιών, καθώς και των κλαδιών που βρίσκονται σε μικρή απόσταση από κτίσματα (τουλάχιστον 3 μ.) δημιουργώντας κίνδυνο μετάδοσης της πυρκαγιάς. Απομάκρυνση της καύσιμης φυτικής ύλης που βρίσκεται στην επιφάνεια του εδάφους, όπως ενδεικτικά το φυλλόστρωμα, τα ξερά χόρτα και τα κατακείμενα ξερά κλαδιά. β) Κλάδεμα της κόμης των δέντρων από το έδαφος εξασφαλίζοντας σε κάθε περίπτωση το ύψος της στηθιαίας διαμέτρου (περίπου 1,50μ.) και το 50% της κόμης τους. γ) Απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων εντός των ως άνω χώρων. δ) Συλλογή και απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων καθαρισμού”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages