ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 51 ΑΤΟΜΩΝ στην Αντιπεριφερεια Μεσσηνίας - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 51 ΑΤΟΜΩΝ στην Αντιπεριφερεια Μεσσηνίας

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ 51 ΑΤΟΜΩΝ στην Αντιπεριφερεια Μεσσηνίας

Share This
Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Μεσσηνίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου συνολικά πενήντα ενός (51) ατόμων με ειδικότητα παγιδοθετών και εργατών αποθήκης.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 2 Ιουλίου 2012.
Απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής:
1.Αίτηση
2.Φωτοαντίγραφο: των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
3.Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας, πρόσφατης έκδοσης, από τον οικείο Δήμο ή Κοινότητα.
4.Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα πολυτέκνων οικογενειών: Πιστοποιητικό Δήμου ή Κοινότητας, πρόσφατης έκδοσης, στο οποίο να βεβαιώνεται η οικογενειακή τους κατάσταση ή αντίστοιχο πιστοποιητικό αρμόδιας αλλοδαπής αρχής, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (Α.Σ.Π.Ε.).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages