Δεύτερη φάση δειγματοληπτικού ελέγχου από ΔΟΥ - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

Δεύτερη φάση δειγματοληπτικού ελέγχου από ΔΟΥ

Δεύτερη φάση δειγματοληπτικού ελέγχου από ΔΟΥ

Share This
ΞΕΚΙΝΑΕΙ ο δεύτερος κατά σειρά δειγματοληπτικός έλεγχος για τις εταιρίες που έχουν ελεγχθεί από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία για τη φορολογική τους συμμόρφωση.Ο πρώτος έλεγχος ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2012 και αφορούσε τις εταιρίες οι οποίες έκλεισαν ισολογισμό μέχρι τις 30.11.2011.Με βάση την ΠΟΛ. 1211/30.11.2012 στο δείγμα θα συμπεριληφθούν οι επιχειρήσεις: α) των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε από 1.12.2011 έως και 31.3.2012 και β) των οποίων η διαχειριστική περίοδος, ενώ είχε λήξει έως και 30.11.2011, η υποβολή του ετήσιου πιστοποιητικού πραγματοποιήθηκε εκπρόθεσμα στη βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ, με αποτέλεσμα να μην έχουν συμπεριληφθεί στη διαδικασία καθορισμού του δείγματος της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1165/24.7.2012. Το πλήρες κείμενο της απόφασης έχει ως εξής:
 1. Από τις εταιρίες που έχουν ελεγχθεί από νόμιμους ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία για τη φορολογική τους συμμόρφωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994 και της AYO ΠΟΛ. 1159/22.7.2011 όπως ισχύει: α) των οποίων η διαχειριστική περίοδος έληξε από 1.12.2011 έως και 31.3.2012 και β) των οποίων η διαχειριστική περίοδος ενώ είχε λήξει έως και 30.11.2011, η υποβολή του ετήσιου πιστοποιητικού πραγματοποιήθηκε εκπρόθεσμα στη βάση δεδομένων της ΓΓΠΣ, με αποτέλεσμα να μην έχουν συμπεριληφθεί στη διαδικασία καθορισμού του δείγματος της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1165/24.7.2012, καθορίζεται με βάση την παράγραφο 1 του άρθρου 5 της ως άνω απόφασης δείγμα ελέγχου της τάξης του 9%. Η υπαγωγή των υποθέσεων στο δείγμα θα γίνει με βάση κατάταξη που θα προκύψει από μοριοδότηση μετά από εφαρμογή των κριτηρίων που ορίζονται από την ΑΥΟ ΠΟΛ. 1178/23.8.2011, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του ν. 3842/2010. Στην ως άνω διαδικασία καθορισμού του δείγματος δε συμπεριλαμβάνονται οι υποθέσεις εκείνες για τις οποίες έχει εκδοθεί έκθεση φορολογικής συμμόρφωσης με αρνητικό συμπέρασμα ή με αδυναμία έκφρασης γνώμης, για τις οποίες ο προϊστάμενος της αρμόδιας ελεγκτικής υπηρεσίας εκδίδει άμεσα εντολή τακτικού ελέγχου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 της ΑΥΟ ΠΟΛ. 1159/22.7.2011.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages