ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ; - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ;

ΧΩΡΙΣ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΛΛΑ ΓΙΑΤΙ;

Share This
Έφθασε στο Δήμο Καλαμάτας έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Λεωνίδα Γρηγοράκου, στο οποίο αναφέρεται πως – σύμφωνα με τη μεθοδολογική προσέγγιση την οποία ακολούθησε το Υπουργείο, η οποία δεν τεκμηριώνεται – ο Δήμος Καλαμάτας διαθέτει πλεονάζον κατά 17 άτομα προσωπικό. Στο έγγραφο που υπογράφει ο κ. Γρηγοράκος, αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι «η μελέτη έχει εκπονηθεί στα πλαίσια
όσων έχουν αναγγελθεί από το Υπουργείο και έχουν συμφωνηθεί με την ΚΕΔΕ. Δηλαδή περιλαμβάνει μόνον δια-δημοτικές μετακινήσεις (αρχίζοντας από εθελούσιες). Ούτε απολύσεις, ούτε διαθεσιμότητες προβλέπονται». Προστίθεται, μάλιστα, ότι «χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία του Ιουνίου 2013. Πιθανόν στον δήμο σας να υπάρχουν αλλαγές έκτοτε, που θα μας υποδείξετε για να ενσωματωθούν». Περαιτέρω, αναφέρεται ότι «η χρήση γενικευμένων κριτηρίων ενδέχεται σε μερικές περιπτώσεις, να εμφανίσει αποτελέσματα μη ορθολογικά, τα οποία – σε δεύτερο στάδιο – θα προσαρμοσθούν κατά περίπτωση». Με εντολή του Δημάρχου, το θέμα μελετήθηκε σε βάθος και άμεσα αποστέλλεται απάντηση στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών με τα αναγκαία στοιχεία, καθώς δεν υπάρχουν υπεράριθμοι υπάλληλοι στο Δήμο Καλαμάτας, αλλά αντιθέτως έχει ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό. Συγκεκριμένα:
1. Στον αριθμό των εργαζομένων, το Υπουργείο δεν περιλαμβάνει μόνο εκείνους του Δήμου Καλαμάτας αλλά και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου που αυτός διαθέτει, δηλαδή της Φιλαρμονικής και του Φορέα Κοινωνικής Προστασίας και Αθλητισμού, καθώς και τους εκτάκτους. Η συγκεκριμένη μεθοδολογική προσέγγιση είναι από τη βάση της εσφαλμένη.
2. Το προσωπικό του Δήμου τον Ιούνιο του 2013 ήταν 462 άτομα, χωρίς τους εργαζομένους στη Φιλαρμονική και το Φορέα. Έκτοτε, ο αριθμός των εργαζομένων στο Δήμο έχει απομειωθεί κατά 24 άτομα που υπηρετούσαν ως σχολικοί φύλακες και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, κατά 16 άτομα που υπηρετούσαν ως δημοτικοί αστυνομικοί και τέθηκαν σε διαθεσιμότητα, όπως και κατά 15 άτομα που συνταξιοδοτήθηκαν και 1 που μετατάχθηκε, καθώς και κατά 14 άτομα που αποχώρησαν τον Ιούλιο 2013, δεδομένου ότι εντάχθηκαν στο πρώτο πρόγραμμα διαθεσιμότητας – κινητικότητας. Συνολικά, η απομείωση του προσωπικού ανέρχεται σε 70 άτομα.
3. Σημειώνεται ότι το εκτιμώμενο εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών προσωπικό του Δήμου Καλαμάτας βάσει του μέσου όρου της κατηγορίας ανέρχεται σε 565 άτομα. Από τα προαναφερθέντα στοιχεία προκύπτει πως ο Δήμος Καλαμάτας έχει πολύ μικρότερο αριθμό υπαλλήλων ακόμη και από αυτόν τον θεωρούμενο εκ μέρους του ΥΠΕΣ «ιδεατό» αριθμό υπαλλήλων. Επομένως, δεν υπηρετούν στο Δήμο Καλαμάτας υπεράριθμοι υπάλληλοι που πρέπει να τεθούν σε δια-δημοτική κινητικότητα, αλλά αντιθέτως έχει ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages