ΜΕ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΑΠΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

ΜΕ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΑΠΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΜΕ ΜΕΤΡΟ ΟΙ ΑΠΠΑΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

Share This
Σχετικά με τις προϋποθέσεις αυτοδίκαιης άρσης απαλλοτρίωσης οικοπέδων εντός σχεδίων πόλεως, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας εξέδωσε εγκύκλιο, στην οποία αναφέρονται τα  ακόλουθα:
«Το άρθρο 32 του Ν. 4067/2012, όπως τροποποιήθηκε με το άρθ. 3 παρ. 2 του Ν. 4315/2014, ορίζει τις προϋποθέσεις που απαιτούνται προκειμένου η διοίκηση να κρίνει το αυτοδίκαιο της άρσης της απαλλοτρίωσης, χωρίς να απαιτείται για τις ενέργειές της η προσκόμιση δικαστικής απόφασης περί διαπίστωσης παρέλευσης εύλογου χρόνου από τη δέσμευση της ιδιοκτησίας. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι:
1. η πάροδος δεκαπενταετίας από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο επιβλήθηκε για πρώτη φορά απαλλοτρίωση ή δέσμευση του ακινήτου ή παρέλευση πενταετίας από την κύρωση της σχετικής πράξης εφαρμογής ή της πράξης αναλογισμού (παρ. 1 του άρθ. 32)
2. η υποβολή αιτήματος για την τροποποίηση του σχεδίου προκειμένου το ακίνητο να καταστεί οικοδομήσιμο, εκ μέρους του ιδιοκτήτη ή πλειοψηφία του 66% των συνιδιοκτητών, προς τον οικείο Δήμο ή τον κατά περίπτωση αρμόδιο για την απαλλοτρίωση φορέα (παρ. 8 του άρθ. 32)
3. το παραπάνω αίτημα εξετάζεται μόνον εφόσον υπάρχει πράξη αναλογισμού σε ρυμοτομικά σχέδια που εγκρίθηκαν με τις διατάξεις του ΝΔ της 17/7/1923, είτε κυρωμένη πράξη εφαρμογής (παρ. 15 του άρθ. 32).
Επομένως, προκειμένου να εφαρμοσθούν οι διατάξεις του άρθ. 3 του Ν. 4315/2014 πρέπει να συντρέχουν και οι τρεις προϋποθέσεις (πάροδος 15ετίας κατά την παρ. 1, υποβολή αίτησης κατά την παρ. 8 και ύπαρξη πράξης αναλογισμού ή εφαρμογής κατά την παρ. 15)».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages