«Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα» στο ΤΕΙ - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

«Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα» στο ΤΕΙ

«Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα» στο ΤΕΙ

Share This
Η Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ συμμετείχε με την Πρόταση “GreeceExploringAdvancedRecognition in ΗigherΕducation (GEAR)” στην πρόσκληση υποβολής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΑCΕΑ 49/2015, η οποία και κρίθηκε επιλέξιμη από την Ε.Ε., στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.
Το πρόγραμμα (GEAR–577798-EPP-1-2016-1-EL–EPPKA3-BOLOGNA), υλοποιείται μέσα από μια σειρά δράσεων και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στις 31-05-2018. Έχει στόχο να καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με την κινητικότητα και τις διαδικασίες αναγνώρισης σπουδών και να συνεισφέρει στην απλούστευσή τους  με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων (αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ, ΑΕΙ ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων, εισερχόμενοι και εξερχόμενοι φοιτητές). Επίσης προβλέπεται η συμμετοχή των φορέων που εμπλέκονται στις διαδικασίες πιστοποίησης (ΑΔΙΠ), κινητικότητας (ΙΚΥ) και αναγνώρισης τίτλων σπουδών (ΔΟΑΤΑΠ). 
Το πέμπτο επιτόπιο εργαστήριο (in-situworkshop) θα πραγματοποιηθεί στο ΤΕΙ Πελοποννήσου, στην Καλαμάτα την Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017, με τη συμμετοχή στελεχών τόσο του εν λόγω ιδρύματος όσο και του Πανεπιστημίου  Πελοποννήσου, του Ε.Α.Π., του Πανεπιστήμιου Πατρών και του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages