ΣΤΑ 58 ΕΚ. Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

ΣΤΑ 58 ΕΚ. Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΣΤΑ 58 ΕΚ. Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Share This
Το Δημοτικό Συμβούλιο, στην υπ’ αριθµ. 19/2015, ειδική, συνεδρίασή του, σήμερα Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2015, ενέκρινε τον Προϋπολογισµό οικονομικού έτους 2016, καθώς και το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης οικον. έτους 2016 του ∆ήµου Καλαµάτας. Ο Προϋπολογισμός 2016 καταρτίσθηκε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και τροποποιήθηκε προκειμένου να προσαρμοσθεί στη γνώμη του Παρατηρητηρίου των ΟΤΑ. Είναι ισοσκελισμένος και ανέρχεται στο ποσόν των 58.088.046,22 ευρώ, έχει δε καταρτισθεί με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 2015.
Ο Δήμαρχος Π. Νίκας, σε τοποθέτησή του κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η έγκριση του Προϋπολογισμού είναι μία τυπική διαδικασία, καθώς αυτός έχει καταρτισθεί σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών και έχει εγκριθεί από το Παρατηρητήριο των ΟΤΑ. Η υλοποίησή του, δε, θα εξαρτηθεί από τη γενικότερη πορεία της χώρας. Ο Π. Νίκας προσέθεσε ότι παρά τη μείωση κατά 70% των πόρων από το Κράτος, η πόλη και η περιοχή της έχουν μια καλή πορεία, καθώς η Δημοτική Αρχή προσπαθεί με τη συνέργεια των Υπηρεσιών του Δήμου να αντιμετωπίζει τις ανάγκες. Ο Δήμος είναι υγιής, έχει αποθεματικά για έκτακτες ανάγκες, εξοφλεί τους προμηθευτές του τον επόμενο μήνα και καταβάλλει μισθούς με ακρίβεια. Κι όλα αυτά, χωρίς να έχει προχωρήσει σε αύξηση των τελών κατά τα τελευταία 5 χρόνια, καθώς έχει κρατήσει σταθερές τις σχετικές χρεώσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages