ΜΕΤΩΠΟ ανάπλασης παραλιακού μετώπου από Μικρά Μαντίνεια έως Κιτριές - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

ΜΕΤΩΠΟ ανάπλασης παραλιακού μετώπου από Μικρά Μαντίνεια έως Κιτριές

ΜΕΤΩΠΟ ανάπλασης παραλιακού μετώπου από Μικρά Μαντίνεια έως Κιτριές

Share This


 Από την Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας εκδόθηκε  η πιο κάτω ανακοίνωση:

Με βάση τους προβληματισμούς που εκφράστηκαν από συναδέλφους αυτοδιοικητικούς στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας, στις 11 Ιανουαρίου, κατά τη συζήτηση του θέματος για την κατάθεση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου -σε συνεργασία με τους Δήμους Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης- πρότασης ένταξης στο πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του έργου ανάπλασης από Μικρά Μαντίνεια έως Κιτριές, έχουμε να παραθέσουμε τα εξής:

Στο πλαίσιο της ενεργής Πρόσκλησης ΑΤ06 του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» με τίτλο «Αστική Αναζωογόνηση», στην οποία μπορούν να κατατεθούν προτάσεις κυρίως βελτίωσης, εκσυγχρονισμού αστικού περιβάλλοντος περιοχών πολιτιστικού, ιστορικού, κοινωνικού ενδιαφέροντος και όχι δράσεις αντιδιαβρωτικής προστασίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου δρομολογεί την ένταξη της δράσης «Αστική Αναζωογόνηση περιοχών αυξημένου περιβαλλοντικού, πολιτιστικού, κοινωνικού και τουριστικού ενδιαφέροντος της Περιφέρειας Πελοποννήσου» με δύο κύρια υποέργα, την “Ανάπλαση Κέντρου Νεμέας” και την “Ανάπλαση Παραλιακού Μετώπου Μικρά Μαντίνεια – Κιτριές”.

Συνολικός προϋπολογισμός έργων 11.245.000 ευρώ, εκ των οποίων το έργο της Μεσσηνίας αφορά ποσό 8.545.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Πέραν του ως άνω ποσού περιλαμβάνονται και οριζόντιες επικουρικές δράσεις, οι οποίες εξαιρούνται από το επιτρεπτό χρηματικό όριο προτάσεων, προβλέπονται όμως από την πρόσκληση χρηματοδότησης, ως διοικητικό κόστος του φορέα διαχείρισης και επίβλεψης σε ποσοστό ως 1,5 % του ποσού δημοπράτησης. Για το έργο της Μεσσηνίας το ποσό αυτό ανέρχεται σε 464.107,20 ευρώ (με ΦΠΑ) και θα απορροφηθεί εφόσον υλοποιηθούν οι προβλεπόμενες δράσεις (επικαιροποίηση τεχνικών μελετών, λήψη αδειοδοτήσεων, διοικητική οργάνωση της υλοποίησης της σύμβασης κλπ).

Η πρόταση αυτή είναι απόλυτα συμβατή με τις προϋποθέσεις του προγράμματος, το οποίο προβλέπει ότι κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει τη δυνατότητα υποβολής μιας αίτησης χρηματοδότησης με μέγιστο αριθμό 2 κύριων υποέργων και συνολικό προϋπολογισμό έως 10.000.000 ευρώ προ ΦΠΑ. Η προετοιμασία της ξεκίνησε πολύ νωρίς, από αρχές Οκτωβρίου 2020, με στόχο να εκπονηθούν τα τεχνικά δεδομένα των προτάσεων, να ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις, να υπογραφούν οι προγραμματικές συμβάσεις συνεργασίας και να κατατεθεί έγκαιρα η πρόταση, με δεδομένο την ημερομηνία λήξης της πρόσκλησης, που -προ της παράτασης που δόθηκε έως το τέλος Μαρτίου 2021-, ήταν 31 Δεκεμβρίου 2020.

Το έργο ανάπλασης από Μαντίνεια έως Κιτριές, είχε μελετηθεί αρχικά στο πλαίσιο της μελέτη έργων παράκτιας προστασίας και ανάπλασης ακτών Δήμου Αβίας και Μικράς Μαντίνειας (και συμπληρωματικές μελέτες), δεν υλοποιήθηκε όμως κατά το μέρος της ανάπλασης, λόγω έλλειψης χρηματοδοτήσεων, ενώ δόθηκε προτεραιότητα και κατασκευάστηκαν τα παράκτια λιμενικά έργα για την προστασία από την κυματική δράση και τη διάβρωση των ακτών, σε μια περιοχή που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα και συχνή πρόκληση πλημμυρικών φαινομένων και καταστροφών στην παραλιακή οδό.

Από πολύ νωρίς, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ανέθεσε την επικαιροποίηση της παραπάνω μελέτης ανάπλασης από Αρχοντικό έως Κιτριές, στα διοικητικά όρια του Δήμου Δυτικής Μάνης, ενώ στη συνέχεια -και κατόπιν της έκδοσης της σχετικής πρόσκλησης του προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης»-, αποφασίστηκε η διεύρυνση των ορίων παρέμβασης στα επίπεδα της αρχικής μελέτης ανάπλασης και της περαιτέρω συμπλήρωσης με επιπλέον παρεμβάσεις, κατόπιν συνεργασίας με τους αρμόδιους δήμους. Αυτές είναι κυρίως πλακοστρώσεις, πεζοδρομήσεις, διαμόρφωση ευκολιών πρόσβασης αμεα, τοποθέτηση εξοπλισμού ηλεκτροφωτισμού σε περιοχές των Δήμων Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης, ανάπλαση πεζοδρομίου στη Σάντοβα, βελτίωση της εισόδου των Κιτριών, πλακοστρώσεις στο Ακρογιάλι και Παλιόχωρα, διαμορφώσεις προσβάσεων στο μέτωπο της ανάπλασης, κατασκευές και αποκαταστάσεις οδοστρώματος σε διάφορα τμήματα του κύριου οδικού άξονα, όπου κριθεί απαραίτητο.

Η σκοπιμότητα της κατασκευής των έργων στηρίζεται στην αποκατάσταση της παράκτιας ζώνης, στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των παροχών / υπηρεσιών προς τους πολίτες, στην αποκατάσταση του τοπίου, στην βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και κατ’ επέκταση στη λειτουργικότητα των περιοχών παρέμβασης. Επιπλέον, στοχεύει στην περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη, σε μια περιοχή που ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες δέχεται πληθώρα επισκεπτών.

Για την υλοποίηση της πρότασης, επιλέχθηκε η συνεργασία με τον αναπτυξιακό οργανισμό Πάρνωνα Α.Ε. προκειμένου να δρομολογηθούν η ωρίμανση και υλοποίηση του έργου, με δεδομένο ότι αυτός διαθέτει την απαιτούμενη επάρκεια και κυρίως στελεχωμένη Τεχνική Υπηρεσία. Τη χρονική στιγμή της επιλογής αυτής, η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας δεν είχε ολοκληρώσει την διαδικασία μετασχηματισμού της σε αναπτυξιακό οργανισμό, όπως προβλέπεται από τον νόμο.

Η δρομολόγηση των ανωτέρω ενεργειών προϋποθέτει την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ των συμβαλλομένων, με αντικείμενο την μεταβίβαση της αρμοδιότητας υλοποίησης των διαδικασιών ωρίμανσης του έργου από τους Δήμους Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης στην Πάρνωνα Α.Ε. και της αρμοδιότητας υλοποίησης του έργου από τους Δήμους Καλαμάτας και Δυτικής Μάνης στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, δια της Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων Π.Ε. Μεσσηνίας. Ετσι, η διευθύνουσα υπηρεσία θα είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Εργων Π.Ε. Μεσσηνίας, η δε επίβλεψη του έργου θα γίνεται σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας και το αυτοτελές Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Δυτικής Μάνης.

Τέλος, μετά την απόφαση του Δήμου Δυτικής Μάνης και την πρόσφατη απόφαση του Δήμου Καλαμάτας περί έγκρισης της σκοπιμότητας της συνεργασίας για την υποβολή της πρότασης, τα επόμενα βήματα είναι η συζήτηση και λήψη ανάλογης απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και η κατάθεση της πρότασης χρηματοδότησης”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages