Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας: Παρατείνεται η αποχή από πλειστηριασμούς - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας: Παρατείνεται η αποχή από πλειστηριασμούς

Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας: Παρατείνεται η αποχή από πλειστηριασμούς

Share This

 Με απόφασή του ο Δικηγορικός Σύλλογος Καλαμάτας παρατείνει μέχρι 30 Σεπτεμβρίου την αποχή των δικηγόρων-μελών του από τις διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης για επίσπευση πλειστηριασμών της πρώτης κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριών, με εντολείς τράπεζες ή εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.
Στη σχετική ανακοίνωση το ΔΣ του ΔΣΚ διευκρινίζει ότι η αποχή παρατείνεται “λαμβανομένου υπόψη ότι μέχρι σήμερα δεν έχει συσταθεί ο προβλεπόμενος Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης, δεν έχει θεσπιστεί διά νόμου το δεοντολογικό πλαίσιο λειτουργίας των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων και δεν έχουν ανασταλεί οι πλειστηριασμοί, δεδομένης της ιδιαίτερα αρνητικής οικονομικής και κοινωνικής κατάστασης”.
Συγκεκριμένα η απόφαση που πήρε το ΔΣ του Συλλόγου αφορά: “α) Αποχή από τη σύνταξη, υπογραφή και κοινοποίηση επιταγής (άρθρο 924 Κ.Πολ.Δ), που αποτελεί την πρώτη πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης και η οποία συντάσσεται υποχρεωτικά κάτω από επικυρωμένο αντίγραφο από το πρώτο εκτελεστό απόγραφο, του οποίου η ακρίβεια της αντιγραφής βεβαιώνεται από το δικηγόρο που το εκδίδει (άρθρο 36 παρ. 2 περ. β Κώδικα Δικηγόρων), πλην της περίπτωσης, κατά την οποία η Τράπεζα ή η Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτήσεων έχει χορηγήσει στον πληρεξούσιο δικηγόρο της έγγραφη βεβαίωση από την οποία να αποδεικνύεται ότι ο δανειολήπτης- καθού δεν ανήκει στα ευάλωτα νοικοκυριά, όπως ορίζονται με το ν. 4738/2020 και β) αποχή από την υπογραφή εντολής προς εκτέλεση (άρθρο 927 Κ.Πολ.Δ), κατά τα ανωτέρω”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages