ΝΕΑ ΠΝΟΗ για την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης για τον οικισμό της Μ. Μαντίνειας - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

ΝΕΑ ΠΝΟΗ για την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης για τον οικισμό της Μ. Μαντίνειας

ΝΕΑ ΠΝΟΗ για την εκπόνηση πολεοδομικής μελέτης για τον οικισμό της Μ. Μαντίνειας

Share This

 Στην υπογραφή της σύμβασης για την εκπόνηση της μελέτης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ & ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης: 418.490,00 € με ΦΠΑ, από προχώρησαν σήμερα ο δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Κ.ΖΩΗΣ-Ι.ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ε.Ε. με δ.τ. «ΣΧΗΜΑ Ε.Ε».

Η υπό εκπόνηση μελέτη, που έλαβε μέση έκπτωση 63,20%,  περιλαμβάνει μελέτες τοπογραφίας καθώς και πολεοδομικές και ρυμοτομικές μελέτες, ενώ η χρηματοδότηση γίνεται από δημοτικούς πόρους. Σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή αντικειμένου, η μελέτη αφορά στην ολοκλήρωση του Β’ Σταδίου της Πολεοδομικής Μελέτης και τη σύνταξη της Πράξης Εφαρμογής της περιοχής της Μικρής Μαντίνειας του Δήμου Καλαμάτας.

Η περιοχή της μελέτης υπάγεται στο καθεστώς των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων και διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ./20-8-85 (ΦΕΚ 414/Δ΄/85) «Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2.000 κατοίκους» όπως ισχύει σήμερα. Η συνολική έκταση της εντός πολεοδομικού σχεδίου περιοχής Μ. Μαντίνειας ανέρχεται σε 1.068 στρεμ. συμπεριλαμβανομένων των συνεκτικών τμημάτων του οριοθετημένου οικισμού με το ΠΔ.25-11-1997 (ΦΕΚ 1076 τ.Δ /12-12-1997) και τον οικισμό προ του 1923. Από τη συνολική έκταση των 1.068 στρεμμάτων τα 60 στρέμματα αφορούν ρέματα, και τα 180 στρέμματα αφορούν οδικό δίκτυο (σύνολο 240 στρέμματα). Τα υπόλοιπα 828 στρ. (77,53 %) καταλαμβάνονται από ιδιοκτησίες βάσει των κτηματογραφικών διαγραμμάτων.

Η ολική προθεσμία του έργου έχει καθοριστεί σε είκοσι τέσσερις μήνες (24) από την ημέρα υπογραφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αντίστοιχο άρθρο του Τεύχους Σ.Υ. της μελέτης. Οι προθεσμίες για την υποβολή από τον ανάδοχο των επιμέρους σταδίων των μελετών καθορίζονται όπως φαίνονται και στο σχετικό χρονοδιάγραμμα που περιλαμβάνεται στο Τεύχος Δεδομένων ως ακολούθως:

Το 1ο στάδιο (Ολοκλήρωση της πολεοδομικής μελέτης) αρχίζει:

– Εκπόνησης γενικής πολεοδομικής μελέτης : 2 μήνες από τη υπογραφή της Σύμβασης

– Διορθώσεις Ρυμοτομικού Σχεδίου μετά από ανάρτηση : 2 μήνες από την εντολή της Υπηρεσίας

– Διορθώσεις για τις μετά την 1η ανάρτηση της μελέτης αναρτήσεις: 2 μήνες από την εντολή της Υπηρεσίας

Το 2ο στάδιο (Σύνταξη της Πράξης Εφαρμογής) αρχίζει:

– Εργασίες Κεφ. Α: 2 μήνες από την εντολή της Υπηρεσίας

– Εργασίες Κεφ. Β: 6 μήνες από την εντολή της Υπηρεσίας

– Εργασίες Κεφ. Γ: 6 μήνες από την εντολή της Υπηρεσίας

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε 14 μήνες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages