Οι θέσεις της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου» στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2022 - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Οι θέσεις της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου» στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2022

Οι θέσεις της «Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου» στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας 2022

Share This

 


Γράφει ο Θανάσης Πετράκος

Εισαγωγικά  θέλουμε να τονίσουμε   ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου δεν έχει μέχρι σήμερα εγκεκριμένο Περιφερειακό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης. Ενώ πχ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει,  όπως έχουν και οι περισσότερες Περιφέρειες  (10  από τις 13) . Άρα η όποια συζήτηση του Τεχνικού προγράμματος γίνεται απουσία Περιφερειακού Πλαισίου  Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης.

Το πρώτο το οποίο θέλουμε να τονίσουμε είναι ότι η συζήτηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα είναι προσχηματική. Ουσιαστικά είναι μια συζήτηση – απάτη, διότι και να καταψηφιστεί το Τεχνικό Πρόγραμμα θα εγκριθεί ομοφώνως!!! Δεν επιτρέπει π.χ. σε εμάς οι οποίοι λέμε ότι αφού το κράτος παρακρατεί παρανόμως περίπου 65 εκατ. ευρώ για το 2022 από τους θεσμοθετημένους πόρους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, αν σας παρουσιάσουμε ένα Τεχνικό Πρόγραμμα με έργα επιπλέον 65 εκατ. ευρώ, δεν πρόκειται να εγκριθεί. Μόνο και μόνο αυτός ο λόγος είναι λόγος καταψήφισης.

Δεύτερον, παρά τις διαβεβαιώσεις του κ. Περιφερειάρχη και το 2019 και το 2020 ότι η συζήτηση για το Τεχνικό Πρόγραμμα θα γίνεται έχοντας γνώση όλα τα μέλη του ΠεΣυΠ το πλήρες Τεχνικό Πρόγραμμα, για μια ακόμη χρονιά η συζήτηση του Τεχνικού Προγράμματος είναι δήθεν. Το ΠεΣυΠ σήμερα ουσιαστικά δεν συζητά για όλο το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας ούτε λαμβάνει γνώση για όλες τις πηγές χρηματοδότησης, όπως ΕΣΠΑ, προγράμματα Υπουργείων κ.λπ. Συζητά μόνο για το Τεχνικό Πρόγραμμα με πηγές χρηματοδότησης τους ΚΑΠ και τους ίδιους πόρους και σε κάποιες περιπτώσεις και για προγράμματα του ΟΣΚ.

Συνεπώς η συζήτηση δεν είναι ουσιαστική όπως έπρεπε να ήταν και όπως είχε διαβεβαιώσει ο κ. Περιφερειάρχης ότι θα αλλάξει αυτή η τακτική.

Σήμερα λοιπόν το ΠεΣυΠ νομίζει ότι συζητά για το Τεχνικό Πρόγραμμα, ενώ απλά και μόνο και ο Περιφερειάρχης και συνολικά η Περιφερειακή Αρχή εκπληρώνει την τυπική γραφειοκρατική της υποχρέωση. Το ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα αποδεικνύεται επίσης και από το γεγονός ότι η Περιφερειακή Αρχή δεν θεώρησε υποχρέωσή της προς το ΠεΣυΠ να φτιάξει μία εισήγηση πολιτικοαυτοδιοικητικού χαρακτήρα και περιεχομένου ώστε ο κάθε Περιφερειακός Σύμβουλος να έχει μια συνολική εικόνα α) των νέων έργων, β) της πορείας υλοποίησης των δημοπρατημένων, γ) να εξηγεί γιατί έχουν κολλήσει όσα έχουν κολλήσει και δεν προχωρούν κ.λπ., ώστε να μπορεί να γίνει μία ουσιαστική συζήτηση. Αρκείται σε μία γραφειοκρατική λογική, στέλνοντας τους πίνακες – excel. Αυτή όμως δεν είναι πρακτική για το Περιφερειακό Συμβούλιο.

Συνεπώς, το Τεχνικό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου του 2022, που αφορά όπως προείπα τα έργα που χρηματοδοτούνται από τους ΚΑΠ, τους ιδίους πόρους και τον ΟΣΚ πρέπει να το χαρακτηρίσουμεότι είναι «φτωχό και αδύναμο»να υποστηρίξει την ανάπτυξη της Πελοποννήσου και την πρόοδο των πολιτών της.

α) Λόγω έλλειψης επαρκών πόρων. Το Τεχνικό πρόγραμμα είναι μόλις 35,5 εκατ. ευρώ και για τους 5Νομούς και την έδρα,(Από τους ΚΑΠ είναι 28,2 εκατ. ευρώ και από τους Ίδιους πόρους7,3 εκατ. ευρώ). Τα δε νέα έργα είναι μόλις 10 εκατ. ευρώ.

β) Αλλάείναι και χωρίς έμπνευση ναδιαχειριστείτουςανεπαρκείς πόρους.Η Περιφερειακή Αρχή Νίκα κάνει τα ίδια για τα οποία το 2019κατήγγειλε την Περιφερειακή Αρχή Τατούλη. Δηλαδή ελάχιστα μεγάλα αναπτυξιακά έργακαι πολλά μικροέργα αναγκαία βέβαια αλλά…

Είναι χαρακτηριστικό ότι από τα 26 νέα έργα που έχει το Τεχνικό Πρόγραμμα, μεγάλα νέα έργα πάνω από 500.000 ευρώ είναι μόνο τέσσερα, μεταξύ 250.000 και 499.000 είναι πέντε, μεταξύ 100.000 και 249.000 είναι οκτώ και κάτω από 100.000 είναι επίσης εννέα έργα. Τα συμπεράσματα προφανή…

Επιπλέον παρατηρείται και ανεπάρκεια διαχείρισης εκτός από τα οδικά -ασφαλτικά.

Είναι χαρακτηριστικόότι όσα έργα έχουν ενταχθεί από το 2019 ελάχιστα έχουν κάποια πρόοδο παρότι έχουν περάσει3 χρόνια. Οφείλετε τουλάχιστον σε αυτό να απαντήσετε. Γιατί είναι κολλημένα τόσα έργα από το 2019;

Εμείς της«Αγωνιστικής Συνεργασίας Πελοποννήσου» από την πρώτη στιγμή της παρουσίας μας στο ΠεΣυΠ τονίσαμε ότι πρέπει να υπάρξει ένα κίνημα διεκδίκησης των «κλεμμένων» από τις κυβερνήσεις πόρων που δικαιούται η Περιφέρεια Πελοποννήσου και όλες οι Περιφέρειες και τους οποίους κατά παράβαση του ίδιου του νόμου του «Καλλικράτη» παρακρατούνται από τις κυβερνήσεις ακόμη και μετά το 2018, όταν τελείωσε τυπικά και το τρίτο μνημόνιο.

Παρότι μετά από πολλές παρεμβάσεις μας αποδέχτηκεκαι ο Περιφερειάρχης και ομοφώνως το ΠεΣυΠ ότι πρέπει να διεκδικηθούν οι παρανόμως παρακρατηθέντες Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (ΚΑΠ)καμία διεκδίκηση ούτε καν αναφοράδεν έγινε από την πλευρά του Περιφερειάρχη σε καμία από τις συναντήσεις τουμε την κυβέρνηση ακόμη και μετά την απόφαση του ΠεΣυΠ.

Προφανώς συμφώνησε«για τα μάτια του κόσμου»αλλά δενδιεκδίκησεποτέ την υλοποίηση των οφειλομένων από την κυβέρνηση κονδυλίων προς την Αυτοδιοίκηση και την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Επομένως είναι αναμενόμενο τοσημερινό ανεπαρκές Τεχνικό Πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει έργα ύψους 35,5 εκατ. ευρώ για 5 Νομούς!!! καιαπό τους ΚΑΠ έργα ύψους 28,2 εκατ. ευρώ!!!.

Υπενθυμίζουμε αυτά που είχαμε τονίσει κατά τη συζήτηση του περσινού προϋπολογισμού της Περιφέρειας. Είπαμε τότε ότι οι ΚΑΠ των Περιφερειών ενώ ήταν το 2020 652 εκ. το2021 ήταν646 εκ.

Κι όλα αυτά ενώ τα έσοδα από το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων προβλέπεται να αυξηθούν το 2021 κατά 1,065 δις, οι αντίστοιχοι ΚΑΠ των Δήμων και των Περιφερειών δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ αύξηση και φυσικά δεν υπάρχει καμία νύξη για τους παρανόμως παρακρατηθέντες φόρους προς την Αυτοδιοίκηση από το 2011.

Όσον αφορά το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) η πορεία του είναι καθοδική και ιδιαίτερα οι εθνικοί πόροι. Είναι χαρακτηριστικό ότι το σύνολο του ΠΔΕ του 2020 ήταν 10,421 δις (2,021 δις οι εθνικοί πόροι και 8,4 δις τα συγχρηματοδοτούμενα), το 2021 ήτανμόλις 6,750 δις το σύνολο (μόλις 750 εκ οι εθνικοί πόροι και 6 δις τα συγχρηματοδοτούμενα)!!!

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Τα έσοδα από τους ΚΑΠ ήταν το 2021 μόνο 55.751.040 ευρώ.Με βάση το Ν. 3852/2010 έπρεπε να ήταν περίπου 120 εκ. ευρώ. Άρα το 2021 παρακρατήθηκαν παρανόμως65 εκ. ευρώ.Είναι προφανές ότι με ύψος τεχνικού προγράμματος μόλις 28,2 εκατ. ευρώ το 2022,η κυβέρνηση και στον νέο προϋπολογισμό του 2022 όχι μόνο θα συνεχίσει την παράνομη παρακράτηση των θεσμοθετημένων πόρων αλλά μάλλον θα παρακρατήσει ακόμη περισσότερους. Αυτό σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα παρακρατήσει παρά και ενάντια στο νόμο από τη Περιφέρεια Πελοποννήσου πάνω από 270 εκατ. ευρώ στην παρούσα τετραετία.

Φυσικά η παράνομη παρακράτηση γίνεται για όλες τις Περιφέρειες όπου αντί να αποδοθούν 1 δισεκατομμύριο 358 εκατομμύρια ευρώ ενεγράφησαν μόλις σε 657 εκ. ευρώ.

Για όλους αυτούς τους λόγους προφανώς καταψηφίζουμε το Τεχνικό Πρόγραμματου 2022

Αναλυτικά ταστοιχείατου ΤεχνικούΠρογράμματος τηςΠεριφέρειας 2022από τα οποίατεκμηριώνεταιηαρνητική μας ψήφος.

1) ΚΑΠ 20%

Έδρας

 10.000.000 
2) ΜεσσηνίαΚΑΠ3.731.0006.300.000
 Ίδιοι πόροι2.578.000 
3) ΑργολίδαΚΑΠ2.548.0003.300.000
 Ίδιοι πόροι748.000 
4) ΚορινθίαΚΑΠ3.049.0004.800.000
 Ίδιοι πόροι1.770.000 
5) ΑρκαδίαΚΑΠ3.627.0004.500.000
 Ίδιοι πόροι800.000 
6) ΛακωνίαΚΑΠ5.303.230 
 Ίδιοι πόροι980.0006.600.000
 ΟΣΚ350.000 

Γενικό σύνολο: 35,5 εκατ. ευρώ

ΚΑΠ: 28,2 εκατ. ευρώ

Ίδιοι πόροι: 7,3 εκατ. ευρώ

Νέα έργα

1.      Ανάπλαση – Άρδευση Τάκα(έδρα)450.000
2.      Γέφυρα Μαυροζούμενα(Μεσσηνία)100.000
3.      Συντήρηση Καλαμάκι– Κορώνη (Μεσσηνία)500.000
4.      ΓΟΕΒ Παμίσου(Μεσσηνία)320.000
5.      Φύτευση δρόμου Μάνης(Μεσσηνία)60.000
6.      Καθαρισμός Ι.Μ. Βελανιδιάς(Μεσσηνία)24.500
7.      Ασφαλτόστρωση Καρυά – Νεστάνη(Αργολίδα)200.000
8.      Απαλλοτριώσεις(Αργολίδα)144.000
9.      Μελέτη για ΔΕΥΑ Ναυπλίου (Αργολίδα)25.000
10.  Αποκατάσταση βλαβώνεισόδου Άργους (Αργολίδα)650.000
11.  Αποκατάσταση βλαβών στον δρόμο Μύλοι – Νέα Κίος (Αργολίδα)250.000
12.  Καθαρισμός πρανών (Αργολίδα)37.000
13.  ΧαμάμΝαυπλίου(Αργολίδα)30.000
14.  Μετατόπιση δικτύων (Αργολίδα)10.000
15.  Αρδευτικά Κορινθίας(Κορινθία)500.000
16.  Καθαρισμός ζώνης σιδηροδρομικής γραμμής (Κορινθία)110.000
17.  Δρόμος αναψυχής διώρυγας(Κορινθία)130.000
18.  Αθλητικά(Κορινθία)95.000
19.  Πολιτιστικά(Κορινθία)130.000
20.  Βλάβες οδικού δικτύου(Κορινθία)300.000
21.  Δενδροφύτευση (Κορινθία)30.000
22.  Κόμβος Ε.Ο. Τρίπολη – Πύργος(Αρκαδία)480.000
23.  Ολοκλήρωση δρόμου προς Κύρας Γεφύρι (Αρκαδία)250.000
24.  Αθλητικά Γορτυνίας (Αρκαδία)150.000
25.  Καθαρισμός πρανών – ρείθρων (Αρκαδία)100.000
26.  Κατασκευή γέφυρας Ευρώτα στηΣκάλα (Λακωνία)920.000
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ 
Έδρα450.000
Μεσσηνία1.000.000
Αργολίδα1.380.000
Κορινθία1.300.000
Αρκαδία1.000.000
Λακωνία920.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ10.000.000

 

Ειδικές Παρατηρήσεις- Ερωτήσεις:

  1. Από το 2019 έως 2021 καμία πρόοδος στα περισσότερα (γιατί;).
  2. Αργολίδα απένταξε τη συντήρηση οδικού δικτύου (γιατί;).
  3. Λακωνία, πρόγραμμα ΟΕΚ από 2017, 2018 καμία πρόοδος (γιατί;).
  4. Τέλος υποβάλουμε ένα πολύ συγκεκριμένο ερώτημα και περιμένουμε συγκεκριμένη και σαφή απάντηση. Μεδεδομένο ότι σταπερισσότερα οδικά έργα συντήρησης – βελτίωσης και ασφαλτικώνπαρατηρούνται πολύ μεγάλες εκπτώσεις για τις οποίες κατ επανάληψι έχουμε αναφερθεί στις συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής, υποβάλουμε το εξής ερώτημα. Τηρούνται και ελέγχονται κατά την παραλαβή οι τεχνικές προδιαγραφές που είναι υποχρεωμένοι να τηρούν οι ανάδοχοιγια την καλήεκτέλεσητων έργων;

Για όλους αυτούς τους λόγους προφανώς καταψηφίζουμε το Τεχνικό Πρόγραμματου 2022

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages