ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

Share This
Δύο σημαντικά έργα βρίσκονται σε εξέλιξη από τη ΔΕΥΑΚαλαμάτας. Μέσα στον Ιανουάριο του 2015 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο «Επέκταση και εκσυγχρονισμός του Βιολογικού Καθαρισμού» και το έργο αντικατάστασης του δικτύου αμιαντοσωλήνων βρίσκεται περίπου στο 50% της περάτωσης του.
Αναλυτικότερα:
1. Έργο: « Αναβάθμιση και Επέκταση ΕΕΛ Καλαμάτας»
Το έργο είναι προϋπολογισμού 4.265.000,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Με το έργο αυτό αναβαθμίζονται οι υπάρχουσες μονάδες υποδοχής βοθρολυμάτων, εσχάρωσης και αφυδάτωσης ιλύος, επεκτείνονται οι μονάδες που έχουν σχέση με επεξεργασία της Ιλύος και εγκαθίσταται νέα μονάδα εξάμωσης απολύπανσης.
Έτσι η μονάδα θα γίνει δυναμικότητας 120.000 κατοίκων καλύπτοντας τις ανάγκες του Δήμου Καλαμάτας και μεγάλο μέρος της ευρύτερης περιοχής.
2. Έργο: «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δημοτική Κοινότητα Καλαμάτας»
Το έργο προϋπολογισμού 4.700.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ.
Με το έργο αυτό θα αντικατασταθούν με αγωγούς από πολυεθυλένιο τμήματα δικτύων ύδρευσης από αμιαντοτσιμεντοσωλήνες που εμφανίζουν μεγάλες ζημίες και συχνές βλάβες συνολικού μήκους 57.600 μ.
Επίσης θα πραγματοποιηθούν και συνδέσεις των ακινήτων τα οποία είναι συνδεδεμένα με τους αγωγούς που αντικαθίστανται (8.000 υδρόμετρα).
Με αυτό και τα προηγούμενα έργα, τα οποία εκτελέστηκαν με συγχρηματοδότηση από τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τα τελευταία χρόνια έχει αντικατασταθεί μεγάλο μέρος των παλαιών δικτύων ύδρευσης της πόλης μειώνοντας σημαντικά τις ζημιές και τις διαρροές

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages