ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΔΩΡΟ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑΚ - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΔΩΡΟ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑΚ

ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟ ΔΩΡΟ ΟΙ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΑΚ

Share This
Μειώσεις στα τιμολόγια της ΔΕΥΑΚ αποφάσισε το ΔΣ της Επιχείρησης, κατά τη συνεδρίασή του χθες, ∆ευτέρα 22/12/2014, το βράδυ. Ειδικότερα αποφασίσθηκαν οι εξής ρυθμίσεις:
1. Στο τμήμα του νυν Δήμου που συνιστούσε το Δήμο Καλαμάτας όταν εφαρμόσθηκε το σχέδιο «Καποδίστριας», το ειδικό τέλος των άρθρων 25 και 26 του ν. 1069/80 ήταν 60% επί της αξίας του νερού και τροποποιήθηκε σε 40%.
2. Στις Δημοτικές Ενότητες Άριος, Αρφαρών και Θουρίας το ειδικό τέλος των άρθρων 25 και 26 του ν. 1069/80 ήταν 40% επί της αξίας του νερού και έγινε 20%.
ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΕΙΔΙΚΟ ΤΕΛΟΣ
ΣΤΟ ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΗΔΗΜΑ
Λόγω της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης που το Ασπρόχωμα επωμίζεται, για την εξυπηρέτηση όλων των πολιτών του Δήμου Καλαμάτας, το προαναφερθέν ειδικό τέλος από 20% έγινε 0% για την Τοπική Κοινότητα Ασπροχώματος. Επίσης, για την Τοπική Κοινότητα Πηδήματος τροποποιήθηκε σε 0% από 20%, λόγω της συνεισφοράς του Πηδήματος σε νερό, για την εξυπηρέτηση του Δήμου Καλαμάτας.
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
3. Η προκαταβολή για τη σύνδεση ακινήτου με το δίκτυο αποχέτευσης παραμένει 10%. Η εξόφληση του υπολοίπου 90%, από 12 δόσεις, αποφασίσθηκε να γίνεται σε έως 24 μηνιαίες ισόποσες άτοκες δόσεις και κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των 50€. Σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του υπολοίπου 90%, η έκπτωση από 10% γίνεται 20%. Η επιβάρυνση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές από 1% ανά μήνα γίνεται 0,50%.
4. Για τα ακίνητα, συνδεδεμένα ή μη με το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων, ιδιοκτησίας του Δημοσίου και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, για το Τ.Ε.Ι., το Νέο Νοσοκομείο, το ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ, τους Ιερούς Ναούς κ.λπ. σε όλο τον «Καλλικρατικό» Δήμο Καλαμάτας, οι κλίμακες χρέωσης κατανάλωσης νερού από 4 προτείνεται να μειωθούν σε 3.
5. Παραμένει η ίδια χρέωση για την 120 ΠΕΑ, το Στρατιωτικό Αεροδρόμιο, το 9ο Σύνταγμα Πεζικού και τις υποδομές που ανήκουν στον Δήμο Καλαμάτας ή συντηρούνται από αυτόν και τα εποπτευόμενα από αυτόν νομικά πρόσωπα και επιχειρήσεις.
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΤΟΥΣ 2015
Το ΔΣ της ΔΕΥΑΚ ενέκρινε το Τεχνικό Πρόγραµµα της Επιχείρησης, έτους 2015, στο οποίο περιλαμβάνονται τα έργα, οι μελέτες, οι συντηρήσεις και οι εργασίες που προτείνεται να πραγματοποιηθούν την επόμενη χρονιά.
Το προβλεπόμενο συνολικό κόστος υλοποίησής του ανέρχεται στο ποσό των 5.396.000,00 ευρώ και για έργα προβλέπονται 4.465.000 ευρώ, για μελέτες 227.500 ευρώ και για εργασίες -συντηρήσεις – συνδέσεις 703.500 ευρώ.
 vrisi1
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015
Επίσης, εγκρίθηκε ο προϋπολογισµός εσόδων – εξόδων της ∆.Ε.Υ.Α.Κ. έτους 2015, που είναι ισοσκελισμένος και ανέρχεται σε 11.659.200,00 ευρώ. Τα έξοδα περιλαμβάνουν την υλοποίηση του Τεχνικού Προγράμματος ύψους 5.396.000,00 ευρώ, τις  αμοιβές του προσωπικού που θα είναι αντίστοιχες των αποδοχών του έτους 2014, καθώς και την καταβολή από τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ολόκληρης της δόσης για το έτος 2014 ποσού 598.000,00 ευρώ.
ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΘΟΥΡΙΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ
Μεταξύ άλλων, το ΔΣ παρέσχε την έγκρισή του για τη µελέτη του έργου: «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης οµβρίων οδού Αθηνών από Θουρία έως Νοσοκοµείο». Εγκρίθηκε η τεχνική – υδραυλική μελέτη, που αντιστοιχεί σε παρεμβάσεις ύψους περί το 1,5 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο έργου για το οποίο ο Υπουργός Υποδομών έχει παράσχει έγκριση. Πρόκειται για την κατασκευή «δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών – Νέας Εισόδου στο τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό του Δήμου Καλαμάτας», ύψους 5.550.000,00 ευρώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages