Έναρξη διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για ταέτη 2015-2019 - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Έναρξη διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για ταέτη 2015-2019

Έναρξη διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για ταέτη 2015-2019

Share This
DM17Tην έναρξη των διαδικασιών κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος για τα έτη 2015-2019 πραγματοποίησε ο Δήμος Μεσσήνης. Μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος θα προσδιοριστούν οι νέες δραστηριότητες που θα εκτελέσει ο Δήμος στο πλαίσιο τον θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων του. Ξεκινά σήμερα επίσης η διαβούλευση με όλους τους φορείς και Δημότες, με την ανάρτηση του σχετικού ερωτηματολογίου στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.messini.gr.
Το ερωτηματολόγιο μπορεί να συμπληρωθεί από οποιοδήποτε πολίτη ,ο οποίος έχει τη δυνατότητα να καταθέσει τις προτάσεις-παρατηρήσεις που θεωρεί ότι θα συμβάλλουν στην  ανάπτυξη του Δήμου Μεσσήνης .Στο πλαίσιο της πληρέστερης σύνταξης του επιχειρησιακού ο Δήμος έχει ζητήσει τις απόψεις των Τοπικών Συμβούλιων κάθε Τοπικής Κοινότητας και συγκεκριμένα προτάσεις σχετικά με τον πενταετή σχεδιασμό αναφορικά με τις Τ.Κ. σε επίπεδο υποδομών και δράσεων. Ζήτησε επίσης τις απόψεις  των Διευθυντών –Προϊσταμένων, προκειμένου να αξιολογήσουν και να υποβάλλουν και αυτοί προτάσεις για την βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες.
Οι πολίτες μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν στη κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου ,να επισημάνουν και να προτείνουν δράσεις που θα βελτιώσουν και θα αναβαθμίσουν το Δήμο μας.
Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα χρησιμοποιηθούν για την διαμόρφωση των δράσεων του Δήμου Μεσσήνης σε 6 βασικούς άξονες που είναι:
1)   Υποδομές
2)   Ανάπτυξη Πρωτογενούς Τομέα
3)   Ανάπτυξη Δευτερογενούς και Τριτογενούς Τομέα
4)   Κοινωνική Πολιτική-Υγεία-Παιδιά-Πολιτισμός και Αθλητισμός
5)   Εσωτερική Ανάπτυξη του Δήμου και Βελτίωση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών προς τους Πολίτες
6)   Συνεργασίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages