ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ

ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΥΣ

Share This
Χρειάστηκαν περισσότερα από δυόμισι χρόνια, από τον Ιούλιο του 2015, μετά τη λήψη απόφασης με τις ψήφους της πλειοψηφίας της Δημοτικής Αρχής Κατσίβελα για υποβολή αίτησης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο και πέντε χρόνια μετά την υπ’ αριθ. 52/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας που δικαίωσε συμβασιούχους του πρώην Δήμου Κυπαρισσίας, για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τους εργαζομένους.
Η Δημοτική Αρχή Κατσίβελα αναγκάστηκε να πάρει πίσω όσα έλεγαν τόσο ο δήμαρχος όσο και στελέχη της σε βάρος των εργαζομένων, υποστηρίζοντας με σθένος την υποβολή αίτησης αναίρεσης στον Άρειο Πάγο για να μην προσληφθούν.
Βεβαίως, επειδή τα λόγια απέχουν από τις πράξεις, αναμένεται άμεσα η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση ανάκλησης της προηγούμενης απόφασής της για την αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο και να παραιτηθεί της άσκησης ένδικων μέσων κατά της απόφασης του Πρωτοδικείου που δικαίωσε τους συμβασιούχους. Μάλιστα, στη χθεσινή συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής ο επικεφαλής της ΛΑ.ΣΥ., Σαράντος Κουκούμης, έθεσε εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα για λήψη απόφασης, ώστε να μη συνεχιστούν περαιτέρω τα ένδικα μέσα σε βάρος των εργαζομένων που έχουν δικαιωθεί. Η μεν πρόεδρος Γιάννα Κωνσταντέλου είπε ότι σε επόμενη συνεδρίαση θα συζητηθεί η ανάκληση προηγούμενης απόφασης, ο δε αντιδήμαρχος Γιάννης Μερκούρης ανέφερε ότι το θέμα έχει τακτοποιηθεί.
Με αίτησή τους (δεύτερη κατά σειρά μετά το Γενάρη του 2017, στην οποία ουδείς απάντησε και η οποία ποτέ δε συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο) που κατέθεσαν στο Δήμο Τριφυλίας, στις 2 Οκτωβρίου, δικαιωθέντες συμβασιούχοι του πρώην Δήμου Κυπαρισσίας ζητούσαν από το δήμαρχο και το Δήμο Τριφυλίας να παραιτηθούν από την αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο που έχει κάνει η Δημοτική Αρχή Κατσίβελα κατά απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας που δικαίωσε τους συμβασιούχους.
Θυμίζεται ότι ο δήμαρχος Τριφυλίας, Παναγιώτης Κατσίβελας, μόλις πριν από 6 μήνες, τον Απρίλιο του 2017, έριξε «πόρτα» στους συμβασιούχους που έχουν δικαιωθεί από το Πρωτοδικείο, σχετικά με την εργασία και την πρόσληψή τους.
Σύμφωνα με την αριθ. 52/2012 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, είχαν προσληφθεί, δυνάμει συμβάσεων εργασίας, από τον ΟΑΕ∆ στον τέως Δήμο Κυπαρισσίας, στο πλαίσιο του προγράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας ανέργων στους ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού, για χρονικό διάστημα 18 μηνών, κατά τις ημεροχρονολογίες που αναφέρονται στην απόφαση. Μολονότι οι ανωτέρω προσλήφθηκαν με σκοπό την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, στην πραγματικότητα απασχολήθηκαν από τον τέως Δήμο Κυπαρισσίας για την κάλυψη συνήθων, τρεχουσών και απολύτως τακτικών, προβλέψιμων και υπαρχουσών αναγκών αυτού, μόνιμης, διαρκούς και πάγιας προοπτικής, σχετικές προς τις ανάγκες που εξυπηρετούσε παράλληλα το μόνιμο προσωπικό των υπηρεσιών του. Επίσης, ο τέως Δήμος Κυπαρισσίας απασχόλησε τους ανωτέρω με διαδοχικές συμβάσεις (υπήρξε συνεχής και διαδοχική ανανέωση των συμβάσεων χωρίς εναντίωση από πλευράς του Δήμου) επί μεγάλο χρονικό διάστημα (από το έτος 2007-2008 μέχρι το 2010) και οι προαναφερθέντες προσέφεραν τις υπηρεσίες τους ανελλιπώς και αδιάκοπα.
Με την αριθ. 73/2010 αγωγή τους ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας οι προαναφερθέντες στράφηκαν κατά του τέως Δήμου Κυπαρισσίας, ζητώντας να τους αναγνωρισθεί ότι συνδέονταν με αυτόν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου από την ημεροχρονολογία προσλήψεώς τους. Η συζήτηση της ανωτέρω αγωγής έγινε, ύστερα από αναβολές, στις 4 Απριλίου 2012 και το Μονομελές Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας έλαβε την αριθ. 52/2012 απόφασή του, με την οποία έκανε δεκτή την αγωγή τους. Σφοδρές αντιδράσεις και καυστικά σχόλια προκάλεσε στην Κυπαρισσία η απόφαση του δημάρχου Παναγιώτη Κατσίβελα και της Δημοτικής Αρχής Τριφυλίας, τον Ιούλιο του 2015, να στραφεί εναντίον 11 συμβασιούχων του πρώην Δήμου Κυπαρισσίας, οι οποίοι, με αγωγή τους, δικαιώθηκαν από το Μονομελές Πρωτοδικείο Κυπαρισσίας και ο Δήμος όφειλε να τους προσλάβει, καταθέτοντας αίτηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο, παρά την αντίθεση θέση σύσσωμης της αντιπολίτευσης που καταψήφισε την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής Κατσίβελα.
Οι δικαιωθέντες συμβασιούχοι είχαν κάνει αίτηση προς τη Δημοτική Αρχή Τριφυλίας από το Γενάρη του 2017 χωρίς να πάρουν καμία απολύτως απάντηση επί της αιτήσεώς τους.
Στις 2 Οκτωβρίου και έπειτα κι από απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας που παραιτήθηκε από ένδικα μέσα για πρόσληψη συμβασιούχων, επανήλθαν με νέα αίτησή τους, η οποία και προφανώς πρέπει να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.
Στη (νέα) αίτησή τους αναφέρεται: «Είχαμε υποβάλει την από 20.1.2017 αίτηση μας προς το Δήμο μας με το ακόλουθο περιεχόμενο: “Όπως γνωρίζετε έχει εκδοθεί η αριθμ. 52/2012 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, με την οποία κρίθηκε ότι οι διαδοχικές συμβάσεις μας αποτελούν μια ενιαία σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από την ημεροχρονολογία πρόσληψής μας, πλην όπως δεν υποχρέωσε το Δήμο να αποδέχεται την υπηρεσία μας, με αποτέλεσμα να μην απασχολούμαστε στο Δήμο από τη λήξη της σύμβασής μας έως σήμερα. Κατά της ως άνω απόφασης έχει ασκηθεί η από 4.8.2015 αίτηση αναίρεσης του Δήμου η οποία εκκρεμεί προς συζήτηση στον Άρειο Πάγο. Κατόπιν του προσφάτως εκδοθέντος ν. 4447/2016 (άρθρο 54) δόθηκε η δυνατότητα στους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ αυτών να παραιτούνται των ενδίκων μέσων ή να μην ασκούν, σε όλες τις περιπτώσεις, εφόσον κρίνουν ότι η παραίτηση θα είναι επωφελής για το ίδιο το νομικό πρόσωπο. Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι προκειμένου να καταστεί δυνατό να απασχοληθούμε και να αποδεχθείτε τις υπηρεσίες μας, πρέπει να παραιτηθείτε από την ασκηθείσα αίτηση αναίρεσης, ώστε η αριθμ. 52/2012 απόφαση να καταστεί αμετάκλητη και δυνάμει της ήδη αναγνωρισθείσας συμβάσεως ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου να απασχοληθούμε στο Δήμο Σας.
Επισημαίνουμε ότι η σχετική απόφασή σας, αφενός μεν, θα βάλει τέλος στην αβεβαιότητα που βιώνουμε όλα αυτά τα έτη που εκκρεμεί δικαστικά η υπόθεση και, αφετέρου, θα εξασφαλίσει την ύπαρξη μόνιμου προσωπικού που θα στελεχώσει το Δήμο για τα επόμενα έτη. Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε ενέργεια μας..”. Πρόσφατα πληροφορηθήκαμε ότι η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας (αριθμ. 446/2017 απόφαση/43/2017 συνεδρίαση) αποφάσισε την παραίτηση από τα ένδικα μέσα (έφεση) που είχε ασκήσει κατά της αριθμ. 2734/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία είχε αναγνωριστεί για (8) συναδέλφους μας με σύμβαση stage, ότι στην πραγματικότητα οι συμβάσεις τους αποτελούν μια ενιαία σύμβαση αορίστου χρόνου. Κατόπιν της ως άνω αποφάσεως, ο Δήμος Καλαμάτας, δια του πληρεξουσίου δικηγόρου του, παραιτήθηκε από την ασκηθείσα έφεση κατά των εργαζομένων ενώπιον του Εφετείου Αθηνών, στις 19.9.2017, με αποτέλεσμα οι πρώην συνάδελφοί μας να εξασφαλίσουν θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Δήμο Καλαμάτας. Κατόπιν αυτού, παρακαλούμε θερμά, όπως λάβετε υπόψη σας την ως άνω απόφαση του Δήμου Καλαμάτας και επανεξετάσετε το αίτημα μας για παραίτηση από την ασκηθείσα αναίρεση κατά της αριθμ. 52/2012 απόφασης του Πρωτοδικείου Κυπαρισσίας, ώστε να απασχοληθούμε στο Δήμο μας με σχέση εργασίας ΙΔΑΧ και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας προς τους συμπολίτες μας».
Η πίεση των δικαιωθέντων και ο κοινωνικός και πολιτικός αντίκτυπος της αρνητικής στάσης της Δημοτικής Αρχής Τριφυλίας σε βάρος των συμβασιούχων του πρώην Δήμου Κυπαρισσίας, προφανώς, ανάγκασαν τη Δημοτική Αρχή να αλλάξει στάση και συμπεριφορά απέναντί τους.
 Του Ηλία Γιαννόπουλου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages