Οι Αναπτυξιακές Προοπτικές Του Τουρισμού Στην Ελλάδα - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Οι Αναπτυξιακές Προοπτικές Του Τουρισμού Στην Ελλάδα

Οι Αναπτυξιακές Προοπτικές Του Τουρισμού Στην Ελλάδα

Share This

 
Οι αναπτυξιακές προοπτικές του τουρισμού στην Ελλάδα. H επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο τοπίο του τουρισμού και η ανάπτυξη υποδομών στους τουριστικούς λιμένες της χώρας. Μια Δημόσια Διαδικτυακή Συζήτηση στο πλαίσιο του 16ου diaNEOsis Live που θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 20/7 στις 18:30 (zoom link). 
Πώς εκτιμάται ότι θα επηρεάσει η κλιματική αλλαγή τους τουριστικούς προορισμούς; Ποιες θεσμικές παρεμβάσεις χρειάζεται να γίνουν για την ενίσχυση της παρουσίας τουριστικών σκαφών αναψυχής και την ανάπτυξη των τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων;
Η διαΝΕΟσις, με δύο νέα άρθρα -που αποτελούν προδημοσίευση εκτενέστερων μελετών- αναδεικνύει αυτά τα θέματα παρουσιάζοντας ταυτόχρονα και συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για τον καλύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό του τουριστικού κλάδου.

Το πρώτο άρθρο μελετά την επίδραση της κλιματικής αλλαγής και καταγράφει τους κινδύνους αλλά και τις ευκαιρίες που προκύπτουν για την ανταγωνιστικότητα ελληνικών τουριστικών προορισμών, ενώ το δεύτερο άρθρο παρουσιάζει συνοπτικά ένα στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη των τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων στην Ελλάδα.

Με αφορμή τη δημοσίευση των δύο άρθρων αλλά και άλλες ερευνητικές πρωτοβουλίες που αφορούν τον οικοτουρισμό και τον τουρισμό τρίτης ηλικίας, η διαΝΕΟσις διοργανώνει μια σχετική δημόσια διαδικτυακή συζήτηση για τον κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα, αύριο 20/7 στις 18:30. Για να παρακολουθήσετε τη συζήτηση, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.

Ακολουθούν κάποια από τα βασικά σημεία των άρθρων.

Η Επίδραση της Κλιματικής Αλλαγής στον Τουρισμό
Ποιες είναι οι αναμενόμενες επιπτώσεις και ποιες περιοχές θα επηρεαστούν;

 • Η αύξηση της θερμοκρασίας ή/και η συχνότερη εμφάνιση καυσώνων θα υποβαθμίσουν σε σημαντικό βαθμό την ποιότητα του τουριστικού προϊόντος ορισμένων περιοχών.
 • Μια θετική επίδραση που μπορεί να προκύψει από την αύξηση της θερμοκρασίας σε κάποιες περιοχές είναι η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
 • Η αναμενόμενη άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα απειλήσει βασικά τουριστικά θέλγητρα όπως οι αμμουδιές, αλλά ενδέχεται και να δημιουργήσει, αν και σε περιορισμένο βαθμό, στοιχεία έλξης π.χ. στο δέλτα ποταμών ή σε λιμνοθάλασσες.
 • Οι περιοχές-προορισμοί έντονης τουριστικής ανάπτυξης που πλήττονται περισσότερο από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής συνολικά, είναι η Κρήτη, η Ρόδος, η Νότια Χαλκιδική και η Ζάκυνθος.
 • Πιο συγκεκριμένα, οι αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές που θα επηρεαστούν περισσότερο εντοπίζονται κυρίως στη Βόρεια Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο, την Ανατολική Πελοπόννησο, την περιοχή του Αργοσαρωνικού και τη Νότια Χαλκιδική.

Μέτρα προσαρμογής στις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή

1. Εξειδίκευση του τρόπου αντιμετώπισης της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου.

2. Ανασυγκρότηση της παραγωγικής λειτουργίας των προορισμών και της υφιστάμενης δόμησης.

3. Ελεγχόμενη διαχείριση των φυσικών και πολιτισμικών πόρων βάσει χωρικών σχεδίων και προγραμμάτων στήριξης σύγχρονων πρωτοβουλιών και επενδύσεων.

4. Καλύτερη διαχείριση των τουριστικών ροών για τον περιορισμό της περαιτέρω συγκέντρωσης τουριστικής ανάπτυξης στις ήδη έντονα αναπτυγμένες τουριστικές περιοχές.

5. Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού (π.χ. οικοτουρισμός, αγροτουρισμός, κλπ.) με στόχο τη διεύρυνση των δυνατοτήτων αλλά και των ευκαιριών διάχυσης της ανάπτυξης του τουρισμού και σε άλλες περιοχές.

Διαβάστε το άρθρο για την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον τουρισμό
Η Ανάπτυξη Των Τουριστικών Λιμένων Στην Ελλάδα
Ποια είναι η κατάσταση σήμερα;

Η Ελλάδα διαθέτει μια ακτογραμμή 13.700 χιλιομέτρων και ένα σημαντικό στόλο σκαφών αναψυχής. Είναι εξαιρετικά ελκυστικός προορισμός για ιδιοκτήτες/χρήστες επαγγελματικών σκαφών αναψυχής.

Ωστόσο:

 • Παρά την πληθώρα χωροθετημένων εγκαταστάσεων, μόλις 37 από τους 168 χωροθετημένους τουριστικούς λιμένες βρίσκονται στο στάδιο της λειτουργίας, ποσοστό 22%.
 • Από τις 27.512 χωροθετημένες θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής είναι σήμερα διαθέσιμες μόνο το 30,9%, ή συνολικά 8.499 θέσεις.
 • Από τις συνολικά 62 χωροθετημένες μαρίνες που έχουν κατασκευαστεί, λειτουργούν οι 23, ποσοστό 37,1%.
 • Η πλέον πρόσφατη αξιοσημείωτη δημόσια επένδυση για τη δημιουργία νέας μαρίνας στη χώρα έγινε στη Λευκάδα το 2003.
 • Σε σύγκριση με τα υπόλοιπα μεσογειακά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Μεσόγειο και Αδριατική, η Ελλάδα υστερεί σε πυκνότητα θέσεων ελλιμενισμού, διαθέτοντας σύμφωνα με τα στοιχεία 0,5 θέσεις ελλιμενισμού ανά χιλιόμετρο ακτογραμμής.

Τα εμπόδια: 

Το πλήρες σχέδιο για την ανάπτυξη του κλάδου:

Το προτεινόμενο σχέδιο στρατηγικής διοίκησης που προτείνει η έρευνα της διαΝΕΟσις αποτελείται από τέσσερις (4) πυλώνες:

Πυλώνας Ι: Υποδομές και διαμόρφωση δικτύου (χωροθέτηση τουριστικών λιμένων – Χρήση γης – Θέσεις ελλιμενισμού και διαχείμασης.
Πυλώνας ΙΙ: Επενδύσεις (Αναμόρφωση διαγωνιστικής διαδικασίας παραχωρήσεων- Αναπροσαρμογή τελών παραχώρησης- Χρηματοδοτικά εργαλεία.
Πυλώνας ΙΙΙ: Διοίκηση & Διαχείριση Τουριστικών Λιμένων.
Πυλώνας IV: Ψηφιοποίηση

Τι θα κερδίσει η Ελλάδα από τη μεταρρύθμιση; (3 Σενάρια)
Η έρευνα καταλήγει σε τρία σενάριαΣύμφωνα με το βέλτιστο, με την κατασκευή του 30% των υφιστάμενων χωροθετημένων και μη κατασκευασμένων θέσεων ελλιμενισμού, τη δεκαετία 2022-2031 θα δημιουργηθούν 5.164 νέες θέσεις ελλιμενισμού που θα προκαλέσουν μία οικονομική συνεισφορά της τάξης των €2,8 δισ. Από το έτος 2031 και έπειτα, οι νέες θέσεις ελλιμενισμού θα συνεισφέρουν οικονομικά (άμεσα και έμμεσα) €602,7 εκατ. και 8.422 θέσεις εργασίας σε ετήσια βάση.
Διαβάστε το άρθρο για την ανάπτυξη των τουριστικών λιμένων
Διαβάστε μια συνοπτική καταγραφή των στοιχείων των άρθρων
Και μια Δημόσια Διαδικτυακή Συζήτηση για τον Κλάδο του Τουρισμού Στην Ελλάδα

Η διαΝΕΟσις σας προσκαλεί σε μια δημόσια διαδικτυακή συζήτηση για τον κλάδο του τουρισμού στην Ελλάδα αύριο, Τρίτη 20/7 στις 18:30, με αφορμή τη δημοσίευση σχετικών ερευνητικών κειμένων.

Υπό ποιες προϋποθέσεις θα μπορούσαν να αναπτυχθούν συγκεκριμένες μορφές τουρισμού στην Ελλάδα, όπως ο τουρισμός υγείας και ο οικοτουρισμός, και πόσο επικερδείς θα μπορούσαν να αποδειχθούν για την ελληνική οικονομία; Πόσο αναμένεται να αλλάξει το τοπίο του τουρισμού στη χώρα μας εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής; Και πόσο κρίσιμη είναι η ανάπτυξη υποδομών στους τουριστικούς λιμένες (μαρίνες) της χώρας; Για την απάντηση αυτών και άλλων ερωτημάτων θα συνομιλήσουμε με εκπροσώπους της κυβέρνησης, φορέων και ειδικούς, ώστε να αναδειχθούν επιπλέον πτυχές για την ανάπτυξη του κρίσιμου αυτού κλάδου.

Την έναρξη της συζήτησης θα χαιρετίσει ο Γενικός Διευθυντής της διαΝΕΟσις Διονύσης Νικολάου, ενώ χαιρετισμό – εισαγωγική τοποθέτηση θα πραγματοποιήσει η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη.

Στη συζήτηση που θα ακολουθήσει, υπό τον συντονισμό του Διευθυντή Περιεχομένου της διαΝΕΟσις Θοδωρή Γεωργακόπουλου, συμμετέχουν οι:

 • Βίκυ Λοΐζου, Γενική Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης, Υπουργείο Τουρισμού
 • Θάνος Πάλλης, Καθηγητής Διοίκησης Λιμένων & Ναυτιλίας, ΕΚΠΑ
 • Κωνσταντίνος Καρτάλης, Καθηγητής Περιβάλλοντος, ΕΚΠΑ
 • Μαρία Παπαδοπούλου, Καθηγήτρια ΕΜΠ και Πρόεδρος Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Αλλαγής, Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας
 • Γιάννης Τούντας, Καθηγητής Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, ΕΚΠΑ – μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της διαΝΕΟσις

Για να παρακολουθήσετε τη συζήτηση, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages