Συνεδρίαση της ΠΕΔ Πελοποννήσου με αυτοδιοικητικά θέματα - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

Συνεδρίαση της ΠΕΔ Πελοποννήσου με αυτοδιοικητικά θέματα

Συνεδρίαση της ΠΕΔ Πελοποννήσου με αυτοδιοικητικά θέματα

Share This
Στις 27 Μαΐου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 7.30 μ.μ., στην Τρίπολη, στο Παλιό Δημαρχείο του Δήμου Τρίπολης (Δ/νση: Εθνικής Αντίστασης 43), θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Π.Ε.Δ Πελοποννήσου προκειμένου να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:
Α. ΕΝΈΡΓΕΙΕΣ – ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΕΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΉΣΟΥ
Εκτίμηση της πορείας των διαδικασιών- εξελίξεων από τη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου μέχρι σήμερα για τη διαχείριση των αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
Παρέμβαση της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης, με τη συμμετοχή της στο σχεδιασμό, αλλά και την αναλυτική ενημέρωση της όσον αφορά τα διάφορα προγράμματα που σχετίζονται με την περιοχή και αφορούν τους Δήμους μας, τόσο από την Πολιτεία όσο και από την Περιφέρεια, με συστηματικό τρόπο.
Διοργάνωση ημερίδας ενημέρωσης και συντονισμού, για λειτουργία των δομών που χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο του ΘΣ9 των ΠΕΠ.
Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ
Επικύρωση της διαπιστωτικής πράξης κατάταξης του προσωπικού της ΠΕΔ Πελοποννήσου, σύμφωνα με το άρθρο 26 του νόμου 4354/2015

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΆ ΘΈΜΑΤΑ
Αίτημα της κίνησης πολιτών «ΔΙΑΖΩΜΑ» για οικονομική βοήθεια, προκειμένου να εκδώσει, σε συνεργασία με την ΠΕΔ , βιβλίο για τα αρχαία θέατρα της Αργολίδας.
Αίτημα του συλλόγου για την αναβίωση των «ΝΕΜΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ» για οικονομική βοήθεια, προκειμένου να διοργανώσει , σε συνεργασία με την ΠΕΔ, την διεξαγωγή των «ΝΕΜΕΩΝ ΑΓΩΝΩΝ» οι οποίοι πραγματοποιούνται κάθε τέσσερα χρόνια.
Αίτημα του Δήμου Καλαμάτας για οικονομική συνεισφορά της ΠΕΔ στη διεκδίκηση της Καλαμάτας ως Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης.
Ανάθεση εργασίας σε δικηγόρο, προκειμένου να γνωμοδοτήσει στην έγγραφη οδηγία του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθμ. πρωτ. 1666/8-3-2016, σχετικά με το πεδίο εφαρμογής της υποπαραγράφου Δ9 του άρθρου δεύτερου του ν. 4338/2015 με το οποίο ρυθμίζεται το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις διαδικασίες και τις δαπάνες για τις εκτός έδρας μετακινήσεις εντός και εκτός επικράτειας.
Έγκριση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού της ΠΕΔ Πελοποννήσου οικονομικού έτους 2016.
Έγκριση της αριθμ. 3/2016 απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΠΕΔ αναφορικά με την εξέταση των πεπραγμένων της ΠΕΔ Πελοποννήσου από 01-01-2016 έως 31-03-2016.

Δ. ΕΠΙΤΡΟΠΈΣ & ΣΥΜΒΟΎΛΙΑ
Ορισμός εκπροσώπων της ΠΕΔ Πελοποννήσου σε Επιτροπές και Συμβούλια.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages