ΣΤΟ Πρόγραμμα ERASMUS+ το Επιμελητήριο - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

ΣΤΟ Πρόγραμμα ERASMUS+ το Επιμελητήριο

ΣΤΟ Πρόγραμμα ERASMUS+ το Επιμελητήριο

Share This
Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας κατάθεσε πρόταση για χρηματοδότηση μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ με θέμα την βελτίωση γνώσεων και δεξιοτήτων εργαζομένων στον τουριστικό τομέα,καθώς και άνεργων νέων δυνητικών εργαζομένων του κλάδου, σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν στις τουριστικές επιχειρήσεις. Το Επιμελητήριο Μεσσηνίας αποτελεί τον επικεφαλής του προγράμματος αυτού και θα ηγείται ενός αποτελεσματικού συνδυασμού συμμετεχόντων οργανισμών και επιχειρήσεων από τις χώρες Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Αυστρία. Η πρόταση περιλαμβάνει αρχικά την έρευνα για τις ανάγκες σε δεξιότητες και γνώσεις που έχει ο τουριστικός κλάδος στη Μεσσηνία, την Ελλάδα και στις χώρες συνεργασίας. Χρησιμοποιώντας τα δεδομένα που θα μας δώσει η έρευνα θα δημιουργήσουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς, που θα αποτελείται από δύο διαφορετικές κατηγορίες εκπαιδευόμενων(α) εργαζόμενοι στον τουριστικό τομέα και άνεργοι νέοι και (β) εργοδότες, προϊστάμενοι και εργαζόμενοι ανθρώπινου δυναμικού του τουριστικού τομέα. Στη συνέχεια θα γίνει η εκπαίδευση και κατάρτιση σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και για τις δύο κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Σημαντικό μέρος του προγράμματος είναι η πρακτική άσκηση, με διακρατική κινητικότητα,που θα ενισχύσει την εμπειρία των εκπαιδευόμενων και θα αποτελέσει σημαντικό μέσο μάθησης που βασίζεται στην εργασία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages