Απάντηση Διοικήτριας του Νοσοκομείου στο Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Νομού Μεσσηνίας - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Απάντηση Διοικήτριας του Νοσοκομείου στο Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Νομού Μεσσηνίας

Απάντηση Διοικήτριας του Νοσοκομείου στο Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών ΕΣΥ Νομού Μεσσηνίας

Share This


 Σχετ: (α) το υπ. αριθμ. πρωτ. 10993/15.5.2023 έγγραφο του Σωματείου Ειδικευμένων Ιατρών του ΕΣΥ Νομού Μεσσηνίας

Σε απάντηση του ανωτέρω (α) σχετικού εγγράφου σας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1ον στις 8/5/2023 δεν έγιναν εγκαίνια αναδιαμόρφωσης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών αλλά πραγματοποιήθηκε διοικητική παραλαβή προς χρήση μέρους των χώρων του Τμήματος Επειγόντων προκειμένου να ακολουθήσουν οι εργασίες διασύνδεσης και αναδιαρρύθμισης με το προηγούμενο χώρο του ΤΕΠ. Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του σταδίου θα ακολουθήσουν εγκαίνια στα οποία και θα προσκληθείτε.

2ον Το έργο «Προσθήκες και αναδιαρρυθμίσεις στο υφιστάμενο κτίριο του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας – Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαμάτας» συνολικού Π/Υ 4.095.425,14 € που βρίσκεται σε εξέλιξη, είναι ένα εξαιρετικά σημαντικά έργο για το Νοσοκομείο Καλαμάτας και για την κοινωνία της Μεσσηνίας.

3ον Για πρώτη φορά το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών στελεχώνεται με μόνιμους ειδικευμένους ιατρούς, μετά από τις αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας για την προκήρυξη μόνιμων θέσεων, μετά από την στοχευμένη και συστηματική προσπάθεια της Διοίκησης για την αλλαγή των ειδικοτήτων ειδικευμένων ιατρών στο ΤΕΠ και την διεκδίκηση της προκήρυξης των μονίμων θέσεων. Έτσι από τις αρχές του επόμενου μήνα το ΤΕΠ στελεχώνεται με δύο νέους μόνιμους γενικούς ιατρούς και το σύνολο των μονίμων ειδικευμένων ιατρών θα ανέρχεται για πρώτη φορά στους τέσσερις, ενώ βρίσκεται σε αναμονή η πλήρωση και της πέμπτης θέσης που ήδη έχει προκηρυχθεί.

4ον Όσο αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών είναι άρτια στελεχωμένο.

5ον Σχετικά με το έργο της επέκτασης του ΤΕΠ έχουν προβλεφθεί όλοι οι απαραίτητοι χώροι όπως αυτοί καθορίζονται από τη σχετική νομοθεσία. Η μελέτη εφαρμογής του έργου είναι εγκεκριμένη από το Υπουργείο Υγείας ύστερα από έλεγχο και θεώρηση της από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας. Τονίζουμε ότι οι επίσημες θεσμοθετημένες προδιαγραφές χωροταξίας του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών είναι αυτές που έχουν εγκριθεί με την μελέτη που ήδη υλοποιείται.

6ον Κατά την εκτέλεση των εργασιών στους χώρους του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών λήφθηκαν και λαμβάνονται όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα ασφαλείας από την ανάδοχο εταιρεία και την επιβλέπουσα υπηρεσία της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας.

7ον Με την αλλαγή του σχετικού νόμου σχετικά με την σύνθεση των Διοικητικών Συμβουλίων προστίθενται δύο ακόμα μέλη, ένας περιφερειακός σύμβουλος της οικείας Περιφέρειας και ένας εκπρόσωπος του οικείου ιατρικού συλλόγου και δεν καταργούνται από μέλη ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας και ο Διευθυντής Διοικητικής Υπηρεσίας όπως πεπλανημένα αναγράφετε στο έγγραφό σας. Σας παραπέμπουμε στο άρθρο 85 του Ν.5027/2023 (ΦΕΚ 48/Α΄/2.3.2023).

Συμπερασματικά συνεχίζουμε αποτελεσματικά τις συστηματικές προσπάθειες για τη βελτίωση όλων των τομέων παροχής υπηρεσιών του Νοσοκομείου μας (υγειονομικών, διοικητικών, ψηφιακής αναβάθμισης κλπ) κάτι που αναγνωρίζεται από την πλειοψηφία των υπηρετούντων σ’αυτό και κυρίως από την κοινωνία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages