ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ της ναυαγοσωστικής κάλυψης οργανωμένων ακτών Δήμου Καλαμάτας - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ της ναυαγοσωστικής κάλυψης οργανωμένων ακτών Δήμου Καλαμάτας

ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ της ναυαγοσωστικής κάλυψης οργανωμένων ακτών Δήμου Καλαμάτας

Share This
Εγκρίθηκαν ομόφωνα σήμερα, Τετάρτη 20 Μαΐου , στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής τα πρακτικά διεξαγωγής ηλεκτρονικών διαγωνισμών και παροχής υπηρεσιών για το έργο: «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων ακτών Δήμου Καλαμάτας» και αναδείχθηκε προσωρινός ανάδοχος ο οικονομικός φορέας «ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ».
Τονίζεται ότι για πρώτη φορά η ναυαγοσωστική κάλυψη περιλαμβάνει επιπλέον θέση στη Δυτική Παραλία (Κορδίας). Επίσης η κάλυψη διευρύνθηκε σε οκτώ (8) ώρες ημερησίως. Ιδιαίτερα σημαντικό και το ότι προβλέπεται για πρώτη φορά φέτος η ύπαρξη εξωτερικού αυτόματου απινιδωτή σε κάθε σταθμό.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ναυαγοσωστική κάλυψη των πολυσύχναστων ακτών του Δήμου Καλαμάτας για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2020, οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως «πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις» σύμφωνα με το υπ’αρ. πρωτ. 2131.16/420/2020/019-02-2020 έγγραφο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας και το υπ’αρ. 01/17-02-2020 Πρακτικό της Επιτροπής του άρθρου 11 του Π.Δ. 31/2018 (ΦΕΚ 61/τ. Α΄/04-04-2018) και επομένως επιβάλλεται η επιτήρησή τους από ναυαγοσώστες.
Οι ακτές του Δήμου Καλαμάτας που θα καλυφθούν από ναυαγοσωστικής άποψης σύμφωνα με τα οριζόμενα είναι οι εξής:
Α) Ανατολική Παραλία, μήκους 2.200 μ. (6 βάθρα)
Β) Αλμυρός, μήκους 400 μ. (1 βάθρο)
Γ) Μικρή Μαντίνεια, μήκους 400 μ. (1 βάθρο)
Δ) Δυτική παραλία (Κορδίας) 400 μ. (1 βάθρο)
Σύνολο Ναυαγοσωστικών βάθρων: εννέα 
Συγκεκριμένα προβλέπεται να παρασχεθούν οι ακόλουθες υπηρεσίες:
1. Τοποθέτηση ναυαγοσωστικών βάθρων, σύνολο εννέα (9), στις ανωτέρω ακτές Α), Β) , Γ) και Δ) σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Π.Δ.31/2018 (ΦΕΚ 61/τ. Α΄/04-04-2018).
2. Στελέχωση των εννέα (9) ναυαγοσωστικών βάθρων με ένα ναυαγοσώστη ανά βάθρο, εποπτεία αυτών από ένα (1) ναυαγοσώστη ως συντονιστή – επόπτη ναυαγοσωστών και ένα (1) χειριστή ταχυπλόου με ένα ναυαγοσώστη (1) οι οποίοι θα επιβαίνουν στο ταχύπλοο σκάφος για την παροχή άμεσης βοήθειας.
3. Εξοπλισμός του κάθε ναυαγοσωστικού βάθρου – σύνολο εννέα (9) – με ναυαγοσωστικά εφόδια, ιατροφαρμακευτικό υλικό, ναυαγοσωστικό σκάφος & κοινό εξοπλισμό (άρθρο 7 παρ.1γ του ΠΔ 31/2018).
4.Διάθεση ενός μηχανοκίνητου μικρού ταχύπλοου σκάφους μήκους τουλάχιστον πέντε (5) μέτρων (άρθρο 7 παρ.1δ του ΠΔ 31/2018). Διάθεση ενός ναυαγοσωστικού αυτοκινήτου 4Χ4.
4. Διάθεση διασωστικού ναυαγοσωστικού και ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού (άρθρο 7 παρ.1γ περ. 2,3,4,5,6,7,8,9,13,14,22 του ΠΔ 31/2018).
5. Οριοθέτηση του χώρου λουομένων στη θαλάσσια περιοχή 400μ. κάθε ναυαγοσωστικού πόστου (περιοχή ελέγχου 200μ. εκατέρωθεν αυτού), σε όλες τις προαναφερόμενες παραλίες.
Οι παραπάνω υπηρεσίες κρίνονται απαραίτητες για να επιτευχθεί η ασφάλεια των λουομένων κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου και για την αποφυγή επιβολής νομικών κυρώσεων προς το δήμο λόγω χαρακτηρισμού των ακτών ως «πολυσύχναστες λουτρικές εγκαταστάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages