Παράταση για εγγραφές σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

Παράταση για εγγραφές σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Παράταση για εγγραφές σε Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς

Share This
Από το Δήμο γίνεται γνωστό ότι δόθηκε παράταση της περιόδου υποβολής αιτήσεων εγγραφών– επανεγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2020 – 2021. Νέα καταληκτική ημερομηνία ορίστηκε η 9η Ιουνίου 2020.
Ο Δήμος Καλαμάτας ανακοινώνει ότι τα κριτήρια και η περίοδος υποβολής αιτήσεων εγγραφών– επανεγγραφών στους Δημοτικούς Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2020 – 2021 όπως ψηφίστηκαν με την υπ.αριθμ. 91/2020  απόφαση της 8ης συνεδρίασης του Δ.Σ. Καλαμάτας, ορίζονται ως εξής:
 • Ως ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων εγγραφών – επανεγγραφών στους παιδικούς  και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας για το σχολικό έτος 2020-2021 ορίζεται η 11η-05-2020 και λήξης η 9η-06-2020.
 • Οι αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα διατίθενται ηλεκτρονικά στο site του Δήμου Καλαμάτας και θα υποβάλλονται είτε με συστημένη επιστολή (προς την Δ/νση Πρόνοιας Δήμου Καλαμάτας, Αθηνών 99 Τ.Κ.24134 Καλαμάτας) είτε  μέσω email  στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Δήμου (paidikoi@kalamata.gr). Τα παρεχόμενα έντυπα από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μπορείτε να τα βρείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Καλαμάτας (www.kalamata.gr), στην ενότητα e-Υπηρεσίες και στην επιλογή Αιτήσεις για παιδικούς σταθμούς.
 • Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του άρθρου 3 της υπ.αριθμ.41087(ΦΕΚ/4249/5-12-2017τευχ.Β΄) ΚΥΑ, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα.
 • Ειδικότερα στους Παιδικούς Σταθμούς Δήμου Καλαμάτας, για το σχολικό έτος  2020-2021, θα επαναλειτουργήσουν και βρεφικά τμήματα, θα γίνονται δηλαδή δεκτά βρέφη ηλικίας (από 18 μηνών έως 2,5 ετών ) και παιδικά τμήματα από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Νηπιαγωγείο).
Για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:
 • Έντυπη αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.
 • Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης (τελευταίου τριμήνου)
 • Βεβαίωση υγείας του παιδιού συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από Παιδίατρο, καθώς και συμπληρωμένη κάρτα με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
 • Βεβαίωση εργοδότη και για τους δύο γονείς αν είναι εργαζόμενοι,
-Στον Δημόσιο τομέα, Τ.Α. ή  Ν.Π.Δ.Δ. πρόσφατη βεβαίωση εργασίας
– Στον ιδιωτικό τομέα, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση εργοδότη  και ένσημα/ ή εργόσημα του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους ή αντίγραφο αναγγελίας ρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού (σε περίπτωση πρόσφατης αναγγελίας πρόσληψης επιβεβαίωση  εργασίας με προσκόμιση ενσήμων εντός τριμήνου)
       – Για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους:
 • Aντίγραφο της δήλωσης επιτηδεύματος στη  ΔΟΥ  καθώς και βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή οποιοδήποτε δημόσιο έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία ή του αυτοαπασχολούμενου.
 • Εκκαθαριστικό σημείωμα και των δύο γονέων του οικονομικού έτους 2019
 • Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ για τους άνεργους γονείς
 • Υπεύθυνη δήλωση παραλαβής παιδιού από γονέα ή κηδεμόνα
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος) του οικονομικού έτους 2019. Αν οι γονείς φιλοξενούνται από κάποιο συγγενικό τους ή άλλο  πρόσωπο, τότε θα πρέπει να προσκομίσουν και το Ε1 της φορολογικής δήλωσης του προσώπου που τους φιλοξενεί στην οποία αυτό θα αποδεικνύεται.
 • και κάθε άλλο δικαιολογητικό που κρίνεται απαραίτητο κατά περίπτωση.
 • Για την εγγραφή παιδιών αλλοδαπών γονέων στον Σταθμό εκτός των προηγουμένων δικαιολογητικών απαραίτητη προϋπόθεση είναι και η άδεια νόμιμης παραμονής στη χώρα μας, ή σχετική αίτηση, όπως αυτή αποδεικνύεται από τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις και αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου
– Για την επανεγγραφή του παιδιού απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί τα τροφεία της προηγούμενης σχολικής χρονιάς.
Τα τροφεία θα καταβάλλονται στο  πρώτο δεκαήμερο  του μήνα  στην Εθνική τράπεζα στην οποία ο Δήμος τηρεί λογαριασμό ή στο Ταμείο του Δήμου όπως αυτά έχουν καθοριστεί από την  91 /2020  απόφαση της 8ης συνεδρ/σης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας.
Τα τροφεία καταβάλλονται κανονικά και ανεξαρτήτως παρουσιών και σύμφωνα με τις ισχύουσες  διατάξεις εκτός από το μήνα Αύγουστο που οι Σταθμοί δεν λειτουργούν
Τα τροφεία ανέρχονται στο ποσό των 50,00 € για κάθε νήπιο ανεξαρτήτως εισοδήματος και για τις πολύτεκνες και τρίτεκνες οικογένειες με ετήσιο εισόδημα από 40.001,00 € και άνω.
 Μειωμένα τροφεία καταβάλουν:
 • Οι πολύτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 20.001,00 – 40.000,00 € μείωση 50%, ήτοι 25,00 € για κάθε νήπιο.
 • Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω των 15.000,00€ μείωση 50%,ήτοι 25,00€ για κάθε νήπιο.
 • Τρίτεκνοι με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από 15.001,00 – 40.000,00€ μείωση 30%, ήτοι 35,00 € για κάθε νήπιο.
 Απαλλάσσονται των τροφείων:
Α)Οι πολύτεκνες οικογένειες με οικογενειακό ετήσιο εισόδημα κάτω των 20.000,00 €.
Β)Οι οικογένειες στις οποίες ο ένας εκ των δύο γονέων ή τέκνο, έχει θεωρηθεί ανάπηρος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (βεβαίωση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής).
Γ)Οι οικογένειες οι οποίες διαθέτουν Ατομικό βιβλιάριο Οικονομικά αδυνάτου σε ισχύ ή εφόσον το πραγματικό οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει τα ποσά όπως αυτά διαμορφώνονται ανάλογα με τον αριθμό των μελών στην παρ.6 εδάφιο 2Β της 25132/16 (ΦΕΚ908 Β) Κ.Υ.Α.
Δ)Τα ορφανά παιδιά από έναν ή δύο γονείς.
Ε)Τα παιδιά μονογονεϊκών οικογενειών.
Ζ)Τα παιδιά που ο πατέρας είναι στρατιώτης.
– Η λειτουργία των Παιδικών- Βρεφονηπιακών Σταθμών διαρκεί πέντε ημέρες (από Δευτέρα έως Παρασκευή) και αρχίζει την 01η Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επόμενου έτους.
–  Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και της 5ης Ιανουαρίου καθώς και από την Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.
– Οι Σταθμοί επίσης διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες των Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και του Πολιούχου του Δήμου ή της Κοινότητας που λειτουργεί ο Σταθμός ή του εορτασμού Εθνικού Τοπικού γεγονότος.
– Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει από τις 7.00π.μ. και λήγει στις 4:00μ.μ.
-Η επιλογή των παιδιών  θα γίνεται κατόπιν μοριοδότησης σύμφωνα με κοινωνικοοικονομικά κριτήρια όπως έχουν καθοριστεί  σύμφωνα με τα παραπάνω αναγραφόμενα.
– Η Επιτροπή επιλογής συντάσσει πίνακες επιλογής βάσει μορίων οι οποίοι αναρτώνται στο site του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Καταστήματος, τους οποίους και  υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση, σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των φιλοξενουμένων παιδιών.
Οι μητέρες ή κηδεμόνες που δικαιούνται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ (όταν εκδοθεί σχετική ανακοίνωση από το φορέα) για δωρεάν  φιλοξενία παιδιών, υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση μέσω eetaa.gr για τη διασφάλιση της εγγραφής (χωρίς καταβολή τροφείων).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages