ΣΤΟ ΟΠΑΑΧ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ- ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

ΣΤΟ ΟΠΑΑΧ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ- ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ

ΣΤΟ ΟΠΑΑΧ Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΝΩ- ΚΑΤΩ ΒΕΡΓΑΣ

Share This
Διεξήχθησαν κατεπείγουσες συνεδριάσεις καταρχήν του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολούθως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καλαμάτας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την αποδοχή της απόφασης προέγκρισης δημοπράτησης και τον καθορισμό του τρόπου δημοπράτησης για την πράξη «Βελτίωση τοπικής οδού Άνω – Κάτω Βέργας» Δήμου Καλαμάτας. Η Πράξη «Βελτίωση τοπικής οδού Άνω – Κάτω Βέργας», προϋπολογισμού 612.000 € με το ΦΠΑ, έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013» - άξονας ΟΠΑΑΧ. Πρόκειται για σημαντικό έργο επί μήκους δρόμου 2.580 μέτρων, μετά την εκτέλεση του οποίου δε θα χρειάζεται να μεταβεί κανείς στα Σωτηριάνικα για να φθάσει στον οικισμό της Άνω Βέργας. Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει τμηματική ισοπέδωση οδοστρώματος, τμηματικό καθαρισμό και διάστρωση περίσσιων υλικών εντός της υπάρχουσας τάφρου, υπόβαση από ΑΑΑ, κατασκευή επί όλου του μήκους του δρόμου επενδεδυμένης τάφρου από σκυρόδεμα, κατασκευή 5 σωληνωτών οχετών Φ 800 σε σημεία όπου είναι αναγκαίο, ασφαλτόστρωση και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας.
Το πρώτο χιλιόμετρο του δρόμου από την Κάτω Βέργα μέχρι του σημείου όπου θα ξεκινήσει η ασφαλτόστρωση, θα συντηρηθεί από το Δήμο Καλαμάτας. Ο κατεπείγων χαρακτήρας της συνεδρίασης συνίστατο στο γεγονός ότι ως ημερομηνία λήξης προθεσμίας επιλεξιμότητας δαπανών (ολοκλήρωση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) για το συγκεκριμένο έργο έχει ορισθεί η 30/11/2015. Είναι, επομένως, ανάγκη, με δεδομένη την προθεσμία εκτέλεσης του έργου και τις απαιτούμενες διαδικασίεςδημοπράτησης αυτού, να επισπευσθούν όλες οι απαιτούμενες ενέργειες, αλλιώς θα πληρώσει τα χρήματα ο Δήμος Καλαμάτας, διότι το ΟΠΑΑΧ «κλείνει». Στη συνέχεια, συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, που ενέκρινε τους όρους δημοπράτησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages