ΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

ΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΤΟΥ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

Share This
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΠΟΙΜΑΝΤΟΡΙΚΗ  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
Ἀριθ. 117 25  Δεκεμβρίου 2018
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Καί πάλι φέτος, μέσα σέ μία ἀτμόσφαιρα δυσκολιῶν, ποικί­λων ἀντιφάσεων, ἐντόνων ἀδικιῶν, ἀμφισβητήσεων καί ἀκαταστασιῶν τολμοῦμε καί ἑορτάζουμε τήν ἑορτήν τῶν ἑορτῶν, τήν ἑορτή τῆς ἐλπίδας καί τῆς ἀνατολῆς τοῦ Ἡλίου τῆς Δικαιοσύνης, ἡ ὁποία φανερώνει στήν ἀν­θρω­πό­τητα τό πνεῦμα τῆς ἐλευθερίας καί τόν τρόπο τῆς ἀγαπητικῆς προσφορᾶς καί τῆς θυσίας γιά τόν ἄλλον
Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι ὁ Ἀλη­θι­νός Θεός ἔγινε ἄνθρωπος «διά φιλανθρωπίαν», γιά νά ἀποκαταστήσει «τήν πρίν πεσοῦσα» εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου.
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ  γίνεται ἀπαρχή ἑνός νέου τρόπου ζωῆς καί ὕπαρξης γιά τούς ἀνθρώπους.
Ἡ ἑορτή τῶν Χριστουγέννων  ὑπομνηματίζει τήν ἐπί τῆς γῆς εὐδοκία τοῦ Θεοῦ μέ σκοπό τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρω­πίνου γένους.
Ἡ Γέννηση τοῦ Χριστοῦ μᾶς ὑποδεικνύει μία «ἄλλη» ζωή, μία διαφορετική στάση ὕπαρξης, στάση ταπείνωσης, εὐσπλαγ­­χνίας καί φιλανθρωπίας, αὐτή τήν ὁποίαν μᾶς ὑπέδειξε ὁ Θεός πού φανερώθηκε «ἐν σαρκί» στό σπήλαιο τῆς Βηθλεέμ. Εἶναι ὁ τρόπος ἀπαξίωσης κάθε ψευδοειδώλου πού λειτουργεῖ ἀποπροσανατολι­στικά στή ζωή τῶν ἀνθρώπων.
Ἐμεῖς ἀπέναντι σ’ αὐτό τό γεγονός τῆς Γέννησης τοῦ Χριστοῦ καλού­μεθα νά ἐπιλέξουμε ἐάν ἐπιθυμοῦμε αὐτή τή στάση καί νά ἀγωνιστοῦμε γιά νά πετύχουμε τήν «ἄλλη» ζωή, δηλαδή τῆς ἀνθρωπίας, τῆς ἐλπίδας, τῆς ἀγάπης, τῆς θυσίας καί τῆς φιλανθρωπίας. Στοιχεῖα τά ὁποῖα ἀναζητεῖ ἀπό τόν συνάν­θρωπό του καί ὄχι τῆς ἐκμετάλλευσης καί τῆς ἀπαξίωσής του.
Τά φετινά Χριστούγεννα ἀποτελοῦν λοιπόν μία πρόκληση γιά ὅλους !
Καλά Χριστούγεννα καί τό Νέον Ἔτος 2019 νά εἶναι ὑγιεινό, καρποφόρο, εὐφρόσυνο καί εὐλογημένο.
Μετά  πατρικῶν εὐχῶν καί εὐλογιῶν
†  Ο    ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages