Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Καλαμάτας και Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Share This


 Η σύναψη του Μνημονίου Συνεργασίας εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινών ενδιαφερόντων και σκοπών των δύο μερών. Η κοινή υλοποίηση δράσεων, προγραμμάτων και εκδηλώσεων, έχει στόχο την διαρκή βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, τη βιώσιμη ανάπτυξη με αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και Καινοτομίας, την κοινωνική στήριξη και συνοχή, την προώθηση και εφαρμογή της γνώσης για όφελος της κοινωνίας.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω τομείς:

  • Εγκαθίδρυση συνεργασίας σε όλους τους τομείς όπου υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, επιστημονικό, ερευνητικό και διοικητικό ενδιαφέρον, με γνώμονα την αριστεία και την ανάπτυξη και των δύο φορέων.
  • Συμμετοχή των δύο φορέων σε δράσεις πληροφόρησης, ενημέρωσης, εκπαίδευσης, κατάρτισης και έρευνας, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό με βάση τους υφιστάμενους κανόνες και πόρους.
  • Συνεργασία – δικτύωση μεταξύ των δύο φορέων, και από κοινού αξιοποίηση υφιστάμενων υποδομών και τεχνογνωσίας.
  • Οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων καθώς και δραστηριοτήτων εκπαίδευσης – κατάρτισης και πληροφόρησης – ενημέρωσης (π.χ. Συνέδρια, Σεμινάρια, Ημερίδες, Workshops κ.λπ.), πάνω σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος και των δύο Φορέων.
  • Συνεργασία σε ζητήματα αξιοποίησης του επιστημονικού έργου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου προς όφελος της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Καλαμάτας, αλλά και της κοινωνίας συνολικότερα.
  • Πρακτική άσκηση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Δήμο Καλαμάτας.

Ειδικότερα θέματα που προωθούνται για υλοποίηση αφορούν δράσεις με την χρήση των τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT) και σε τομείς που αφορούν τον αγροτικό τομέα και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών του Δήμου Καλαμάτας, όπως ευφυής γεωργία, έξυπνη στάθμευση, βοήθεια στο σπίτι, ειδικά για ηλικιωμένους ή πάσχοντες από χρόνιες ασθένειες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages