Μέτρα για την διασπορά του κορονοϊού Covid-19 σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδω - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Μέτρα για την διασπορά του κορονοϊού Covid-19 σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδω

Μέτρα για την διασπορά του κορονοϊού Covid-19 σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδω

Share This


 Τα μέτρα προστασίας και ελέγχου για τον περιορισμό της διασποράς του κορονοϊού Covid-19 σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων διευκρινίζονται σε εγκύκλιο που εξέδωσε ο γενικός γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η εγκύκλιος αναφέρεται, ειδικότερα, σε σχετική κοινή υπουργική απόφαση (Δ1α/Γ.Π. οικ. 71342/6.112020) η ισχύς της οποίας αφορά το χρονικό διάστημα από 7 μέχρι και 30 Νοεμβρίου. Στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω ΚΥΑ εμπίπτουν, μεταξύ άλλων, και οι Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), τα Κέντρα Χρονίως Πασχόντων και λοιπές δομές φιλοξενίας ευπαθών ομάδων.

Σημειώνεται, συγκεκριμένα, στην εγκύκλιο:

“Στο άρθρο 1 της ως άνω απόφασης προσδιορίζονται αναλυτικά τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας ανά πεδίο δραστηριότητας για την αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού.

Ειδικότερα στις διατάξεις της περ. 6 της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της ως άνω ΚΥΑ, προβλέπονται τα εξής :

α) Η αναστολή του επισκεπτηρίου στις Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων, τα Κέντρα Χρονίως Πασχόντων, και τις λοιπές κλειστές δομές και ξενώνες φιλοξενίας ευπαθών ομάδων.

β) Η αναστολή της λειτουργίας δημοτικών Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) σύμφωνα με την παρ. 3.

γ) Η αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας και υποστήριξης ηλικιωμένων, όπως Υπηρεσίες Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) σύμφωνα με την παρ. 3.

Αναλυτικότερα οι ΜΦΗ και οι κλειστές δομές που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες, οφείλουν να τηρούν τους κανόνες λειτουργίας, τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του παραρτήματος I της απόφασης.

Επίσης στο παράρτημα 1 περιλαμβάνεται «Έντυπο – Ερωτηματολόγιο δήλωσης υγείας εργαζομένου σε ΜΦΗ και κλειστές δομές που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες», ενώ στο παράρτημα 2 περιλαμβάνονται «οδηγίες για την ασφαλή λειτουργία των Μ.Φ.Η και των κλειστών δομών που φιλοξενούν ευπαθείς ομάδες», οι οποίες εξειδικεύουν τα προβλεπόμενα μέτρα και τη διαχείριση των ύποπτων κρουσμάτων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 6 της ως άνω απόφασης, σε περίπτωση μη τήρησης των μέτρων του άρθρου 1 επιβάλλονται, ανάλογα με το βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής κυρώσεις.

Η ως άνω απόφαση έχει ισχύ από 7 Νοεμβρίου 2020 έως 30 Νοεμβρίου 2020, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις της”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages