Δήμος Καλαμάτας: Ανάπτυξη υποδομής G.I.S. στο Δήμο - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Δήμος Καλαμάτας: Ανάπτυξη υποδομής G.I.S. στο Δήμο

Δήμος Καλαμάτας: Ανάπτυξη υποδομής G.I.S. στο Δήμο

Share This


 Υπεγράφη από τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο, σύμβαση για την εκτέλεση εργασιών της παροχής υπηρεσίας με τίτλο «Ανάπτυξη Υποδομής Γεωχωρικών Πληροφοριών Δήμου Καλαμάτας», σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Πολεοδομίας. Πρόκειται για ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο εκσυγχρονισμού -κυρίως της Δ/νσης Πολεοδομίας- το οποίο εκτός των άλλων ικανοποιεί κι ένα πάγιο αίτημα του κλάδου των μηχανικών της περιοχής μας.

Στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός των μέσων διαχείρισης της γεωπληροφορίας, η οποία αποτελεί σημαντικότατο μέσο σχεδιασμού και υποστήριξης λήψης αποφάσεων. Στην παρούσα φάση εστιάζει στην οργάνωση κατά προτεραιότητα των υφιστάμενων γεωχωρικών πληροφοριών, την ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών διαδικτύου για τη διάχυση της γεωπληροφορίας προς το κοινό (πολίτες, επαγγελματίες μηχανικοί), αλλά και στη μεταφορά τεχνογνωσίας στα στελέχη του Δήμου Καλαμάτας, προκειμένου να βελτιωθούν οι εσωτερικές ροές διαχείρισης των γεωχωρικών δεδομένων.

Η καθημερινότητα και η επαφή με τους δημότες, φορείς καταδεικνύει την ανάγκη ύπαρξης σύγχρονων και ενιαίων εργαλείων και μεθόδων πρόσβασης στην πληροφορία. Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος με γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη, επενδύει στη δημιουργία των απαραίτητων ψηφιακών υποδομών μέσω των οποίων θα επιτευχθεί:

 • ο εμπλουτισμός των ψηφιακών συστημάτων με νέο περιεχόμενο
 • η ανάπτυξη νέων εφαρμογών
 • ανάπτυξη δομών αλληλεπίδρασης με τους χρήστες
 • η παροχή εξειδικευμένου/δομημένου περιεχομένου
 • η παροχή υποστήριξης στις υπηρεσίες προκειμένου να ανταπεξέλθει στα αιτήματα των χρηστών για διορθωτικές/συμπληρωματικές παρεμβάσεις
 • η διεύρυνση της βάσης των εσωτερικών χρηστών των συστημάτων
 • η κοινοχρησία δεδομένων στο εσωτερικό των υπηρεσιών του Δήμου και η δημιουργία κοινής επιχειρησιακής εικόνας

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ

Επί της ουσίας πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο χάρτη (G.I.S.) που θα περιλαμβάνει πολεοδομικά, χωροταξικά κι άλλα δεδομένα.

Τα υπάρχοντα ψηφιακά γεωαναφερμένα γεωχωρικά δεδομένα που θα ενταχθούν στην Υποδομή θα περιλαμβάνουν τα σύνολα δεδομένων που θα προσδιοριστούν επακριβώς κατά το προγενέστερο στάδιο της καταγραφής και ανάλυσης των απαιτήσεων των χρηστών, σε συνεννόηση με τα στελέχη του Δήμου.

Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες κατηγορίες ψηφιακών γεω-αναφερμένων δεδομένων εφ’ όσον είναι διαθέσιμες:

Κτηματολόγιο:

 • Γεωτεμάχια (ΚΑΕΚ)
 • Τομείς

Ορθοφωτογραφίες:

 • Ορθοφωτογραφίες Μεγάλης Κλίμακας (LSO)
 • Ορθοφωτογραφίες Πολύ Μεγάλης Κλίμακας (VLSO)
 • Ψηφιακό Μοντέλο Επιφάνειας (DSM)
 • Ψηφιακό Μοντέλο Εδάφους (DEM)

Δεδομένα e-Poleodomia και αλλά σχετικά δεδομένα ήδη  διαθέσιμα στον Δήμο

 • Κωδικοποίηση Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ, Διατάγματα)
  • Διαγράμματα Πολεοδομικών Μελετών
  • Οικοδομικά Τετράγωνα
  • Πολύγωνα Συντελεστών Δόμησης
  • Όρους δόμησης για όλους του οικισμούς του δήμου
  • Κωδικοποίηση Νομοθεσίας
  • Χρήσεις γης
  • Οριοθετήσεις οικισμών
  • Σχέδια πόλεως για του οικισμούς
  • Διανομές οικισμών και συνοικισμών του δήμου

Δεδομένα Δήμου

 • Δεδομένα Υποβάθρου
  • Ισοϋψείς καμπύλες
  • Διοικητικά όρια
  • Διαμερίσματα Γειτονιές
  • Οδικό δίκτυο
  • Υδρογραφικό δίκτυο
 • Λοιπά Δεδομένα
  • Οριοθετήσεις ρεμάτων
  • Διανομές ΔΝΣΗΣ Γεωργίας
  • Στοιχεία Δασικών χαρτών
 • Πολιτική Άμυνα/Πολιτική Προστασία/Δασοπροστασία
 • Δεδομένα ΕΛΣΤΑΤ
 • Δεδομένα Υποδομών:
  • δίκτυο ΦΑ,
  • ύδρευση – αγωγοί όμβριων, παροχές ύδρευσης, γεωτρήσεις
  • Η/Φ
 • Σχολεία
 • Αθλητικές Εγκαταστάσεις
 • Ειδικοί χώροι
 • Δημοτική Περιουσία

Επισημαίνεται ότι, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου Καλαμάτας και ανάλογα με τα δικαιώματα χρήσης και διάθεσης της κάθε κατηγορίας δεδομένων θα προσδιοριστούν επακριβώς κατά τη μελέτη εφαρμογής και την ανάλυση των απαιτήσεων των χρηστών τα σύνολα γεωχωρικών δεδομένων που θα είναι διαθέσιμα για την εσωτερική (intranet) ή/και τη διαδικτυακή εφαρμογή (geoportal) του Δήμου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages