Δήμος Καλαμάτας: 317.000 € για το έργο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων» - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

Δήμος Καλαμάτας: 317.000 € για το έργο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων»

Δήμος Καλαμάτας: 317.000 € για το έργο «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων»

Share This

 


Προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδήλατων πόλης, δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος & φόρτισης ποδηλάτου και έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ όσα περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων , στην Πράξη «Βιώσιμη μικροκινητικότητα μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων σε Δήμους της Χώρας (εκτός Δήμων Μητροπολιτικών Κέντρων)» του Ε.Π. «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» , έργο που έλαβε απόφαση ένταξης και αποτελούσε βασική διεκδίκηση του δήμου Καλαμάτας.

Δικαιούχος της Πράξης είναι Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμηση Ενεργείας (Κ.Α.Π.Ε.) και το ποσό που αντιστοιχεί στο Δήμο Καλαμάτας ανέρχεται σε 317.863,60€. Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη και ενίσχυση ενός κοινόχρηστου δικτύου ηλεκτρικών και περιβαλλοντικά φιλικών ποδηλάτων, σε επίπεδο Δήμου, το οποίο σε συνέργεια με λοιπές παρεμβάσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν στην Πράξη «Εφαρμογή πλαισίου αποτίμησης των ωφελειών των δράσεων Βιώσιμης μικροκινητικότητας μέσω συστήματος κοινόχρηστων ποδηλάτων και τελική Τεκμηρίωση» (εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες μικρο-κινητικότητας, πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων μικρο-κινητικότητας) θα δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο και λειτουργικό σύνολο παρεχόμενων υπηρεσιών και μέσων, που θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην βελτίωση των μετακινήσεων σε επίπεδο μικρο-κινητικότητας.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο της Πράξης θα υλοποιηθούν έργα που αφορούν:

  • Προμήθεια κοινόχρηστων ηλεκτρικών ποδήλατων πόλης, κατάλληλης σχεδίασης για κοινόχρηστα συστήματα χρήσης.
  • Δημιουργία δικτύου κοινόχρηστων θέσεων κλειδώματος & φόρτισης ποδηλάτου, με δυνατότητα αυτόματης φόρτισης του ποδηλάτου όσο είναι κλειδωμένο.
  • Ολοκληρωμένη πλατφόρμα απομακρυσμένης διαχείρισης συσκευών πεδίου (φορτιστών ηλεκτρικών ποδηλάτων και σταθμών μίσθωσης ποδηλάτων).
  • Ολοκληρωμένες εφαρμογές χρήσης και πληροφόρησης πολιτών (web και mobile εφαρμογές) για τις υπηρεσίες Μικροκινητικότητας.
  • Ολοκληρωμένη πλατφόρμα διαχείρισης υπηρεσιών και δεδομένων Μικροκινητικότητας με τον κατάλληλο software και hardware εξοπλισμό.
  • Έργα σύνδεσης με δίκτυα ΟΚΩ, εφόσον απαιτείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages