Σύγκλιση μισθών δημόσιου με ιδιωτικό τομέα - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Σύγκλιση μισθών δημόσιου με ιδιωτικό τομέα

Σύγκλιση μισθών δημόσιου με ιδιωτικό τομέα

Share This
ΣE εναρμόνιση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων με τα δεδομένα του ιδιωτικού τομέα και μείωση του αριθμού τους κατά 150.000 εργαζόμενους προχωρεί η κυβέρνηση, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο μνημόνιο. Η σταδιακή μετάβαση στο νέο ενιαίο μισθολόγιο προβλέπει την ενσωμάτωση των σημερινών επιδομάτων στον βασικό μισθό, που θα προσεγγίζει πλέον αυτόν του ιδιωτικού τομέα με στόχο να αποσυμπιέσει τη μισθολογική δομή του Δημοσίου και να ανταμείβεται καλύτερα η απόδοση. Ακόμη οι μισθοί θα συνδέονται με τους ρόλους και τις θέσεις των δημοσίων υπαλλήλων με στόχο την εξάλειψη τυχόν ανισοτήτων. Η μείωση του συνολικού μισθολογικού κόστους στο Δημόσιο θα φτάσει το 0,6% του ΑΕΠ με το νέο μισθολόγιο, ενώ η εφαρμογή του θα ξεκινήσει από τα μέσα Αυγούστου και θα ολοκληρωθεί σταδιακά σε τρία χρόνια....
Oσον αφορά τη μείωση της απασχόλησης στον δημόσιο τομέα, η οποία θα φτάσει το 0,3% του ΑΕΠ, η κυβέρνηση έχει στόχο να μειώσει τους απασχολούμενους στον δημόσιο τομέα κατά 150.000 ή περίπου 420% μέχρι το 2015. Η μείωση αυτή αναμένεται να προέλθει από τον κανόνα προσλήψεων/αποχωρήσεων (1:10 το 2011 και 1:5 στη συνέχεια), μειώσεις στον αριθμό των συμβασιούχων και μη εθελούσιες εξόδους. Οι αποχωρήσεις προσωπικού θα προκύψουν από το κλείσιμο δημοσίων φορέων ή από τις συγχωνεύσεις.
Πέρα από τον δημόσιο τομέα, στην περίπτωση των δημοσίων επιχειρήσεων θα προσδιορισθεί το πλεονάζον προσωπικό σύμφωνα με μέτρα πλεονάζουσας παραγωγής ή σε σύγκριση με παρόμοιες επιχειρήσεις στην Ευρώπη (δράση που θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Ιουλίου 2011). Το πλεονάζον προσωπικό στο Δημόσιο είτε θα αποχωρήσει είτε θα μεταφερθεί σε εργασιακή εφεδρεία. Η εφεδρεία θα υπάρχει για μία περίοδο που δεν θα υπερβαίνει τους 12 μήνες με 60% του βασικού μισθού τους
(εξαιρουμένων των υπερωριών και άλλων επιπρόσθετων παροχών). Τυχόν μετατάξεις από την εφεδρεία εργασίας σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα θα συμπεριλαμβάνονται στο ανώτατο όριο προσλήψεων και θα είναι δυνατές μόνο μετά από θετική αξιολόγηση από το ΑΣΕΠ. Στο τέλος αυτής της περιόδου των 12 μηνών, η αποχώρηση θα είναι υποχρεωτική. Για βοήθεια στη διαχείριση του δημόσιου τομέα με λιγότερους εργαζόμενους, οι ώρες εργασίας διευρύνθηκαν σε ευθυγράμμιση με την 40ωρη εβδομάδα που επικρατεί στον ιδιωτικό τομέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages