Δέσμευση των Περιουσιών πολιτών στον Νέδοντα ! - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Δέσμευση των Περιουσιών πολιτών στον Νέδοντα !

Δέσμευση των Περιουσιών πολιτών στον Νέδοντα !

Share This
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΕΣΜΕΥΣΑΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΞΕΡΟΥΝ!!!
Ξυπνήσαμε, ένα ωραίο πρωί και οι περιούσιες μας είχαν δεσμευθεί για να γίνουν Περιβαλλοντολογικό Πάρκο με απόφαση του κράτους παρακαλώ
, ενώ εμείς κοιμόμασταν!!! Φτιάχνουν, θα φτιάξουν, θα φτιαχτεί ποτέ από το Περιβαλλοντολογικό Πάρκο του Νέδοντα άραγε;
Ομιλούμαι ως ιδιοκτήτες και κάτοικοι των περιοχών του Νέδοντα, Αγ. Φανούριος – Καρβούνι – Τούρλες – Καλλιθέα που απαξιώθηκαν οι περιούσιες μας και συμφώνα με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Καλαμάτας που για την ακρίβεια είναι το εξής :
« 2.1.3. Π. ΝΕΔ.: Περιβαλλοντικό Πάρκο Νέδοντα
Πρόκειται για την περιοχή εξόδου της χαράδρας του Νέδοντα και την είσοδο του ποταμού στο χώρο του αστικού συγκροτήματος.
Επιτρεπόμενες Λειτουργίες
• Στο φυσικό χώρο του Πάρκου επιτρέπονται οι υποδομές που είναι αναγκαίες για την διαχείριση της χλωρίδας και της πανίδας.
• Επιτρέπεται η διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών
• Η υποδοχή κοινού και ξεναγήσεις ή και συστηματική εκπαίδευση
• Στην περιοχή δεν μπορεί να εγκαθίστανται χώροι διανυκτέρευσης ή κατασκήνωσης κάθε είδους, πλην χώρου για το προσωπικό που αφορά την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της νύχτας.
• Επιτρέπεται η κυκλοφορία μόνο των οχημάτων που ανήκουν στον οργανισμό του Πάρκου ή το Δήμο. Κάθε άλλο όχημα σταθμεύει εντός χώρου πλησίον της εισόδου.
Το συγκρότημα μπορεί να ενταχθεί εν μέρει και στις εγκαταστάσεις διημέρευσης όπως αυτές ορίζονται από τις τεχνικές προδιαγραφές ΕΟΤ (ΦΕΚ 557/Β/1987).
Επιτρεπόμενες χρήσεις και δραστηριότητες
• Στο χώρο αυτό απαγορεύεται η εναπόθεση γαιών, μπάζων, η αμμοληψία καθώς και κάθε ενέργεια που τροποποιεί τους φυσικούς μετασχηματισμούς εντός της κοίτης του ποταμού.
• Δεν επιτρέπεται η αμμοληψία
• Απαγορεύεται η δόμηση και η κατασκευή οποιουδήποτε έργου πλην δημόσιων έργων που αφορούν την ασφάλεια και την αποτροπή κινδύνων ή αναγκαία έργα (γέφυρες, πεζογέφυρες κλπ.)
• Δεν επιτρέπεται η ανέγερση κτιρίων ή η τεχνητή κατασκευή αναβαθμού, τοίχου αντιστήριξης ή οποιαδήποτε αναδιαμόρφωση του φυσικού εδάφους, πλην μονοπατιών και χωματόδρομων που εξυπηρετούν την περιοχή.
• Στην περιοχή μπορεί να δημιουργηθεί δίκτυο ποδηλατοδρόμων, καθώς και δίκτυο μονοπατιών.
• Η εγκατάσταση υποδομής (μονοπάτια, ποδηλατόδρομοι, φυλάκια, πινακίδες, εξοπλισμός, ξύλινα καθιστικά, στέγαστρα, παρατηρητήρια κλπ), για την οργάνωση και εξυπηρέτηση των περιπατητών μετά από έγκριση της Ε.Π.Α.Ε.
• Γενικά, αν και η περιοχή αποτελεί εν δυνάμει τμήμα του αστικού χώρου με λειτουργία πάρκου, οι διαμορφώσεις και τα έργα υποδομής θα πρέπει να ακολουθούν αρχές ήπιας αντίληψης με απομείωση στο απολύτως ελάχιστο επίπεδο σκληρών, μη απορροφητικών επιστρώσεων και ανάδειξη της φυτικής χλωρίδας και αποφυγή στοιχείων αστικής υποδομής
• Απαγορεύεται η καταστροφή κάθε είδους φυσικής βλάστησης. Επιβάλλεται η προστασία της παρόχθιας φυσικής βλάστησης και επιτρέπονται οι φυτεύσεις δασώσεις μόνο με ενδημικά είδη σε κατάλληλες θέσεις εφόσον κρίνεται απαραίτητο.
• Απαγορεύεται η αποστράγγιση ελωδών εκτάσεων.
• Απαγορεύεται η θήρα και η σύλληψη κάθε είδους άγριας πανίδας.
Όροι και περιορισμοί δομήσεως
Η περιοχή είναι αδόμητη και δεν προβλέπονται όροι δόμησης.
Ειδικές ρυθμίσεις
• Νομίμως υφιστάμενες εγκαταστάσεις εξακολουθούν να λειτουργούν μέχρι τη μετεγκατάστασή τους, χωρίς να είναι δυνατή η επέκτασή τους, εκσυγχρονισμός ή αλλαγή χρήσης.
• Επιτρέπεται η ανέγερση μονώροφων βοηθητικών κτισμάτων εφ’ όσον είναι απαραίτητα για τη λειτουργία της περιοχής και τις ανάγκες των επισκεπτών μετά από έγκριση ολοκληρωμένου γενικού σχεδίου ρύθμισης του συνόλου του χώρου από την Ε.Π.Α.Ε.
• Επιτρέπεται η ανέγερση μονώροφων βοηθητικών κτισμάτων μόνο για τις ανάγκες φύλαξης, με έγκριση από την Ε.Π.Α.Ε.
• Προτείνεται η σύσταση Οργανισμού διαχείρισης και λειτουργίας του Πάρκου
Για τους λοιπούς όρους και περιορισμούς δόμησης εφαρμόζονται οι διατάξεις των ΠΔ/6.10.78 (ΦΕΚ 538/Δ/6.10.78) και ΠΔ/24−5−85 (ΦΕΚ−270/Δ/31.5.85), όπως ισχύουν εκάστοτε χωρίς τις προβλεπόμενες παρεκκλίσεις.»( Φ.Ε.Κ. 77/ΑΑΠ/03-05-2011)
και όλα αυτά χωρίς καμία ενημέρωση από κανέναν από τους Τοπικούς Άρχοντες και Πολιτικούς του τόπου μας που μας θυμούνται μόνο την ώρα της κάλπης, ενώ σε Δημοτικά Συμβούλια ο Δήμαρχος μας, μας έλεγε ότι η περιουσίες μας είναι σεβαστές και συνταγματικά κατοχυρωμένες.
Μήπως ήρθε η ώρα τελικά να αναρωτηθούμε οι πολίτες, στο αν θα πρέπει να πράξουμε εμείς για τα δικά μας συμφέροντα, της πόλης μας και κατ’ επέκταση της χώρας μας και να πάρουμε την κατάσταση στα χέρια μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages