Βαθειά τομή στις ΕΑΣ εδώ και τώρα... - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Βαθειά τομή στις ΕΑΣ εδώ και τώρα...

Βαθειά τομή στις ΕΑΣ εδώ και τώρα...

Share This
Έως το τέλος του χρόνου έχουν περιθώριο οι ήδη υφιστάμενες Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΑΣ), να αποφασίσουν την μετατροπή τους είτε σε Αγροτικούς Συνεταιρισμούς (ΑΣ) είτε σε Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), σύμφωνα με όσα προβλέπει μεταβατική διάταξη του σχεδίου νόμου "για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου". Νομοσχέδιο που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στην τελική του μορφή, μετά την επεξεργασία και έγκριση από την αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή.
Επιδίωξη του νέου αυτού θεσμικού πλαισίου είναι αφενός να απελευθερώσει δυνάμεις, που συνεπείς στη συνεταιριστική ιδέα, έχουν τη θέληση και τη δυνατότητα να αναπτύξουν τις δραστηριότητές τους προς όφελος της ελληνικής γεωργίας και αφετέρου να ανατρέψει θετικά και δημιουργικά μια απαξιωμένη κατάσταση. Ταυτόχρονα, επιχειρείται ...παρέμβαση ώστε να κλείσει η ψαλίδα ανάμεσα στις τιμές πώλησης των αγροτικών προϊόντων και στις τιμές που αγοράζει ο καταναλωτής, μέσα από θεσμούς όπως τα Δημοπρατήρια και η Συμβολαιακή Γεωργία. Παράλληλα, η εν λόγω νομοθετική παρέμβαση για την εξυγίανση και ισχυροποίηση του συνεταιριστικού κινήματος- που σήμερα είναι κατακερματισμένο με 7.500 συνεταιρισμούς εκ των οποίων αρκετοί είναι "σφραγίδες"- αποσκοπεί και στο άνοιγμα των συνεταιρισμών στις αγορές του εξωτερικού.
Αναλυτικότερα σύμφωνα με τις προβλέψεις του νομοσχέδιου, η μετατροπή των ΕΑΣ και οι αντίστοιχες καταστατικές αλλαγές θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως τις 30 Ιουνίου του 2012, οπότε και θα προχωρήσει η αξιολόγηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων που θα προκύψουν. Όσες ΕΑΣ δεν λάβουν απόφαση για μετατροπή θα διαγραφούν από το μητρώο. Επιπλέον, οι Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο.) και οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις (ΚΕ.Σ.Ε.), μπορούν να μετατραπούν σε ΑΕΣ εφόσον στη μετοχική τους σύνθεση μετέχουν κατά πλειοψηφία ΑΣ του παρόντος σχεδίου νόμου. Σε διαφορετική περίπτωση δεν αναγνωρίζονται και δεν καταχωρούνται στο Μητρώο.
Με το νομοσχέδιο θεσπίζεται στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων το "Εθνικό Μητρώο Συλλογικών Αγροτικών Οργανώσεων", μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου θα καταχωρούνται οι συνεταιρισμοί μετά την αξιολόγησή τους. Η αξιολόγηση των Αγροτικών Συνεταιρισμών θα διενεργείται ετησίως με βάση τις τακτικές Ετήσιες Δηλώσεις που οι ίδιοι θα υποβάλλουν. Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς και τις Ομάδες Παραγωγών να συγκροτούν Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), οι οποίες είναι ανώνυμες εταιρίες, που αναγνωρίζονται και καταχωρούνται στο Μητρώο.
Το νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έρχεται να αλλάξει τον τρόπο εκλογής της διοίκησης της ΠΑΣΕΓΕΣ. Έτσι θεσμοθετείται η εκλογή της διοίκησης της από πανελλήνιο συνέδριο αντιπροσώπων που θα συνέρχεται για το σκοπό αυτό κάθε τέσσερα χρόνια. Η εκλογή των αντιπροσώπων γίνεται από τους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς με καθολική ψηφοφορία των μελών τους. Επιπλέον, θεσπίζεται η άμεση χρηματοδότηση της ΠΑΣΕΓΕΣ καθώς και των Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων, προκειμένου αυτές να αντιμετωπίσουν το κόστος ίδρυσης και ανάπτυξης τους. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι στον προϋπολογισμό εξόδων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μπορεί να εγγράφεται κάθε χρόνο πίστωση για την οικονομική ενίσχυση της ΠΑΣΕΓΕΣ, που διατίθεται από αυτήν αποκλειστικά για δαπάνες συνεταιριστικής εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης ή επιμόρφωσης αιρετών στελεχών ή υπαλλήλων των ΑΣ, με βάση τον ετήσιο προϋπολογισμό τους. Επίσης, προβλέπεται ότι η ΠΑΣΕΓΕΣ ενισχύεται οικονομικά από τον οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.Γ.Α.)
Σε ότι αφορά τις διεπαγγελματικές οργανώσεις, μόνον μια μπορεί να αναγνωρισθεί σε εθνικό επίπεδο ανά ομάδα ομοειδών προϊόντων ή ανά προϊόν. Επίσης προβλέπεται ότι με πρωτοβουλία των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας μπορούν να συστήνονται Αγροδιατροφικές Συμπράξεις, οι οποίες αποτελούν αστικές, μη κερδοσκοπικές εταιρίες και οι οποίες έχουν κυρίως ως σκοπό την ανάδειξη, προβολή και προώθηση των διατροφικών προϊόντων "καλάθια της Περιφέρειας" που παράγονται στα διοικητικά όρια της κάθε Περιφέρειας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages