Ανακυρήχθηκαν οι 28 συνολικά συνδυασμοί στη Μεσσηνία - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Ανακυρήχθηκαν οι 28 συνολικά συνδυασμοί στη Μεσσηνία

Ανακυρήχθηκαν οι 28 συνολικά συνδυασμοί στη Μεσσηνία

Share This
Κανονικά ανακυρήχθηκαν από το Πολυμελές Πρωτοδικείο της Καλαμάτας οι συνδυασμοί που είχαν κατατεθεί προς έγκριση. Μεταβολές δεν υπάρχουν στους συνδυασμούς και έτσι το σκηνικό προχωρά με 28 συνολικά στους δήμους της Μεσσηνίας. Σε Καλαμάτα κατεβαίνουν 6, σε Μεσσήνη 5, σε Τριφυλία 4, σε δήμο Πύλου - Νέστορος 4 (κανονικά παρά τα όσα είχαν... ακουστεί και ο κ. Καραμπάτσος), σε Οιχαλία 5 και σε Δυτική Μάνη 4. Ολόκληρη η απόφαση έχει ως εξής:
ΑΡΙΘΜΟΣ 4 / 2014
ΤΟ ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ)
Αποτελούμενο από τους Δικαστές Μαρία Δανιήλ, Πρόεδρο Πρωτοδικών, Ελένη Σίψα, Πρωτοδίκη – Εισηγήτρια, Χρυσούλα Ορφανού, Πρωτοδίκη, και από την Γραμματέα Γεωργία Κυριακοπούλου.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 3 Μαΐου 2014, κατόπιν ορισμού δικασίμου με την υπ' αριθμ. 153/29-4-2014 πράξη της Προέδρου Πρωτοδικών Καλαμάτας, παρουσία και της Γραμματέως, προκειμένου να ανακηρύξει τους έγκαιρα δηλωθέντες συνδυασμούς των υποψηφίων δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικής κοινότητας, συμβούλων τοπικής κοινότητας, εκπροσώπων τοπικής κοινότητας των δήμων Δυτικής Μάνης, Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Πύλου – Νέστορος για τις δημοτικές εκλογές που θα διενεργηθούν την 18η Μαΐου 2014.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΝΟΜΟ
Κατά την διάταξη του άρθρου 20 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», την δέκατη πέμπτη ημέρα πριν την ψηφοφορία το οικείο Πρωτοδικείο, ανακηρύσσει σε δημόσια συνεδρίαση τους συνδυασμούς, που έχουν δηλωθεί νόμιμα και έγκαιρα, κατά την εκουσία δικαιοδοσία (άρθρο 29 του ν.3852/2010, σε συνδυασμό με τα άρθρα 33 του π.δ.96/2007 και 49 του ν. 3463/2006 περί Κώδικος Δήμων και Κοινοτήτων.
Στην συγκεκριμένη περίπτωση, από τον έλεγχο των δηλώσεων και των αποδοχών υποψηφιοτήτων κατά συνδυασμούς για τις δημοτικές εκλογές της 18ης Μαΐου 2014, διαπιστώθηκε από το Δικαστήριο, ότι κάθε μία από τις υποψηφιότητες και αποδοχές των υποψηφιοτήτων: α) έχει όλα τα τυπικά στοιχεία (σειρά αναγραφής ονομάτων υποψηφίων και υπογραφές) του άρθρου 19 παρ.1 του ίδιου νόμου, β) καλύπτεται κατά συνδυασμό ο ελάχιστος αριθμός υποψηφίων κατά το άρθρο 19 παρ.2 του ίδιου νόμου και δεν υπερβαίνεται ο μέγιστος αριθμός αυτών εντός του ορίου της προσαύξησης γ) καλύπτεται το υποχρεωτικό ποσοστό των υποψηφίων συμβούλων που προβλέπεται από κάθε φύλο, δ) για κάθε υποψήφιο υπάρχουν τα απαιτούμενα από την διάταξη του άρθρου 19 παρ. 3 του ίδιου νόμου δικαιολογητικά και ε) τα εμβλήματα που χρησιμοποιούν οι συνδυασμοί (όπου υπάρχουν) δεν εμπίπτουν στις απαγορεύσεις του Νόμου.
Μετά ταύτα, πρέπει να ανακηρυχθούν όλοι οι συνδυασμοί και υποψήφιοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι δημοτικής κοινότητας, σύμβουλοι τοπικής κοινότητας και εκπρόσωποι της τοπικής κοινότητας, σύμφωνα με το διατακτικό.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΑΝΑΚΗΡΥΣΣΕΙ τους συνδυασμούς υποψηφίων δημάρχων, δημοτικών συμβούλων, συμβούλων δημοτικής κοινότητας, συμβούλων τοπικής κοινότητας των Δήμων Δυτικής Μάνης, Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας, Πύλου-Νέστορος, για τις εκλογές της 18ης Μαΐου 2014, όπως ειδικότερα αναγράφεται εν συνεχεία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages