Ο ρόλος του πρωτογενούς τομέα στην τοπική Οικονομία - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Ο ρόλος του πρωτογενούς τομέα στην τοπική Οικονομία

Ο ρόλος του πρωτογενούς τομέα στην τοπική Οικονομία

Share This
Είναι γεγονός ότι στην χώρα μας υπάρχει μιας πρωτοφανής, ιδιαίτερα για τους νεότερους, οικονομική κρίση η οποία βέβαια αποτελεί τον απότοκο πράξεων που έχουν αφετηρία δεκαετίες πίσω στην χώρα μας. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον αναζητείται φως εξόδου. Μέσα στα παραπάνω πλαίσια προφανώς σημαντικός είναι και ο ρόλος που μπορεί να διαδραματίσει ο πρωτογενής τομέας. Ένας πρωτογενής τομέας ο οποίος ενώ έβγαλε την χώρα από τις δυσκολίες των χρόνων των παγκοσμίων πολέμων έχει σήμερα φτάσει σε πρωτοφανή σημεία συρρίκνωσης παρά το γεγονός της εισροής πακτωλών χρημάτων στα πλαίσια της ΚΑΠ. Αυτό πιθανόν να οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι η φιλοσοφία της ΚΑΠ ήταν ανέκαθεν προσαρμοσμένη στην γεωργία του Ευρωπαϊκού βορά όπου δεν συναντάμε τα βασικά δομικά προβλήματα του Ελληνικού πρωτογενή τομέα όπως:
Μικρός κλήρος Διασκορπισμένος κλήρος Γερασμένος αγροτικός πληθυσμός και εγκατάλειψη της υπαίθρου Μείωση της παραγωγικής γεωργικής γης και συνεχής πίεση σε βάρος της Πίεση σε φυσικούς πόρους από την μη ορθολογική χρήση τους, χαρακτηριστικά είναι το νερό και το έδαφος για τα οποία μάλιστα γίνεται ιδιαίτερη μνεία και στην υπό αναθεώρηση Κ.ΑΠ. όπου τα παραπάνω αποτελούν βασικούς «πράσινους» συντελεστές Η γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, δασοκομία αποτελούν τα θεμέλια πάνω στα οποία χτίζεται ολόκληρο οικονομικό οικοδόμημα της Κορινθίας, που σχετίζεται και με τον δευτερογενή τομέα (μεταποίηση) αλλά ακόμη και με τον τριτογενή (π.χ. αγροτουρισμός). Με δεδομένη και την αναμενόμενη κατασκευή του φράγματος Ασωπού που θα τροφοδοτήσει με νερό μεγάλες εκτάσεις ο σχεδιασμός θα πρέπει να αποβλέπει στην οργανωμένη ανάπτυξη των διαφόρων καλλιεργειών. Χωροταξική θωράκιση του πρωτογενούς τομέα τόσο σε σχέση με άλλες χρήσεις όσο και ενδοκλαδικά. Η χωροθέτηση της γεωργικής γης, η χωροθέτηση κτηνοτροφικών πάρκων αλλά και ο ορισμός περιοχών προτεραιότητας για εναλλακτικές μορφές καλλιέργειας μπορεί να εξασφαλίσουν την χωρίς προβλήματα λειτουργία του τομέα και την μείωση κοστολογίων που συνδέονται με γραφειοκρατία και κυρώσεις. Δημιουργία δομών που θα αναλαμβάνουν την συγκέντρωση και προώθηση των προϊόντων για λογαριασμό κυρίως των μικρότερων παραγωγών με μικρή διαπραγματευτική ισχύ (ομάδες, δημοπρατήρια κ.α.) ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΚΙΚΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΟΣ M.SC. ΓΕΝΙΚΟΣ. ΓΡΑΜΜ. ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Π. ΠΕΛOΠΟΝΝΗΣΟΥ & Δ. ΣΤΕΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages