Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στο Δήμο Καλαμάτας - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στο Δήμο Καλαμάτας

Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες στο Δήμο Καλαμάτας

Share This
Την έγκριση υποβολής πρότασης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος» στον άξονα προτεραιότητας 2Α «Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού – Ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό κοινωνικό ταμείο (ΕΚΤ) με τίτλο «ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ (ΚΔΗΦ)», προϋπολογισμού 1.647.944,00€, αποφάσισε χθες, Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας. Η ίδρυση του Κέντρου προβλέπεται να χωροθετηθεί σε ισόγειο κτίριο, ιδιοκτησίας της Ιεράς Μητροπόλεως Μεσσηνίας, επί της οδού Αγ. Γεωργίου 42.
ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
Η πράξη αφορά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ωφελούμενων, τη δημιουργική απασχόληση και την ενίσχυση της κοινωνικοποίησής τους και της κοινωνικής τους ένταξης. Η αναπηρία οδηγεί τους ασθενείς και τους οικείους τους στην απομόνωση λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνολική προσέγγιση του προβλήματος εξακολουθεί να είναι εσφαλμένη με αποτέλεσμα τον κοινωνικό αποκλεισμό των ασθενών και των συγγενών τους. Ως εκ τούτου, χρειάζεται να υπάρξει καλύτερη κατανόηση του στίγματος, της προκατάληψης και των διακρίσεων που συνδέονται με την αναπηρία ενώ παράλληλα χρειάζεται να διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα παρεμποδιστεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και θα ενθαρρυνθεί η ενεργός συμμετοχή στην κοινωνία των πολιτών έτσι ώστε να διαφυλαχθεί η αξιοπρέπεια και ο σεβασμός των ατόμων αυτών στον πυρήνα κάθε δράσης.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
Το Κέντρο Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες αποτελεί μονάδα ημερήσιας φροντίδας και παραμονής ατόμων που έχουν μόνιμες ή προσωρινές βλάβες, ανικανότητες, αδυναμίες, αναπηρίες ή συνδυασμό των παραπάνω, που προέρχονται από φυσική, ψυχική ή νοητική ανεπάρκεια, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους προσφέροντας υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας.
Σκοπός των Κέντρων Διημέρευσης – Ημερησίας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες είναι να προσφέρουν στους ωφελούμενους ένα πλαίσιο κατάκτησης νέων δεξιοτήτων, που θα τους προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής και μεγαλύτερο επίπεδο αυτονομίας.
Τα βασικά οφέλη από την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Ημερησίας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες εντοπίζονται στα παρακάτω:
 • Στη βελτίωση των υποδομών υγείας και κοινωνικής πρόνοιας.
 • Στη βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.
 • Στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής με την ισότιμη πρόσβαση όλων στην αγορά εργασίας και την πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού.
 • Στη δημιουργία νέων κοινωνικών δομών.
 • Στην αναβάθμιση των υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.
 • Στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Το Κέντρο Διημέρευσης (ΚΔΗΦ) θα παρέχει υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας και παραμονής σε άτομα µε αναπηρίες, οι οποίες περιλαμβάνουν:
 • Τη µεταφορά των ωφελούμενων προς και από το Κέντρο, µε μεταφορικό μέσο του δικαιούχου.
 • Τη διαμονή και τη διατροφή τους (πρόχειρο γεύµα).
 • Το πρόγραµµα πράξεων ειδικής αγωγής που έχουν ανάγκη ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε ατόμου (εργοθεραπείες, λογοθεραπείες, φυσικοθεραπείες και άλλα), βάσει του εξατοµικευµένου προγράµµατος του κάθε ωφελούμενου.
 • Την παροχή ατομικής ή και ομαδικής άσκησης.
 • Την εκπαίδευσή τους στην αυτοεξυπηρέτηση και την εκµάθηση δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής.
 • Τη δημιουργική απασχόλησή τους και δραστηριότητες κοινωνικοποίησής τους.
 • Την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης, γνώσεων και δεξιοτήτων σε διάφορες θεματικές κατηγορίες (Κηπουρικής, Ζαχαροπλαστικής, Εικαστικών, Κοπτικής – Ραπτικής, Αργυροχρυσοχοϊας, Μεταλλοτεχνίας, κλπ)
 • Τη συµµετοχή τους σε προγράµµατα ψυχαγωγίας, πολιτισµού και άθλησης
 • Την υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών κλπ
Το αντικείμενο της πράξης, συνολικού προϋπολογισμού 1.647.944 € περιλαμβάνει τρία (3) Υποέργα και πιο συγκεκριμένα:
ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 1.440.000,00€
ΥΠΟΕΡΓΟ 2: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 170.000,00€ (μελέτη)
ΥΠΟΕΡΓΟ 3: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ. ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 37.944,00€ (μελέτη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages