2 εκατ. € για βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Καλαμάτας - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

2 εκατ. € για βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Καλαμάτας

2 εκατ. € για βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στο Δήμο Καλαμάτας

Share This

 


Απόφαση έγκρισης μελετών και υποβολής αιτήματος χρηματοδότησης στην Πρόσκληση ΑΤ05 του χρηματοδοτικού προγράμματος «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», έλαβε η Οικονομική Επιτροπή κατά την 51η/2020 συνεδρίασή της σήμερα, Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020, σχετικά τα έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας στις Δ.Ε. Καλαμάτας, Άριος, Αρφαρών και Θουρίας. Πρόκειται για δύο υποέργα συνολικού προϋπολογισμού άνω των 2 εκατ. €.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Ο Δήμος Καλαμάτας, προκειμένου να προβεί σε εργασίες για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στο δήμο Καλαμάτας συνέταξε την υπ. αρ. 100/2020 μελέτη με τίτλο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισμού μελέτης ποσού 1.087.000,00€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σύμφωνα με την μελέτη προβλέπονται να γίνουν τα εξής:

Δημοτική Ενότητα ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Τ.Κ. ΣΠΕΡΧΟΓΕΙΑΣ

– δρόμος από οικία Μαλικούρτη εως σιδηροδρομικές γραμμές, τσιμεντόστρωση 175,00 μ.

– δρόμος από οικία Αναστασόπουλου εως κτήμα Αργυρίου Δικαίου, τσιμεντόστρωση 215,00 μ.

– δρόμος από στάβλο Δούση εως οικία Πολυχρονάκη, τσιμεντόστρωση 410,00 μ.

Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΧΩΜΑΤΟΣ (Ασπρόχωμα – Καλάμι – Κατσίκοβο)

– δρόμος από οικία Δημητρακόπουλου προς αγρούς, τσιμεντόστρωση 238,00 μ.

-δρόμος από οικία Καλιάνη προς κτήμα Καψάλα, τσιμεντόστρωση 143,00 μ.

– δρόμος από οικία Καμπουλιέρη εως ποτάμι Άρι, τσιμεντόστρωση 190,00 μ.

Τ.Κ. ΛΑΙΙΚΩΝ

– δρόμος από ιδ. Κατσάρη εως σταυροδρόμι αγωγού Καλαμάτας, τσιμεντόστρωση 644,00 μ.

– δρόμος από σταυροδρόμι αγωγού Καλαμάτας εως θέση «Λαγκάδα», τσιμεντόστρωση 533,00 μ.

Τ.Κ. ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΥ

– δρόμος δυτικά του ποταμού Άρι, ασφαλτόστρωση 200,00 μ.

– δρόμος στην θέση «Παναγάκια» , ασφαλτόστρωση 200,00 μ.

– δρόμος στην θέση «Κουτρουλιά» , τσιμεντόστρωση 300,00 μ.

Τ.Κ. ΠΗΓΩΝ

– δρόμος από Αγ. Αποστόλους  διερχόμενος από τον Ι.Ν. Αγ. Αθανάσιου εως θέση «Λαγκάδια»  , τσιμεντόστρωση 500,00 μ.

Τ.Κ. ΝΕΔΟΥΣΑΣ

– δρόμος από Αγ. Αθανάσιο εως «Μεγάλη Αγραπιδιά», τσιμεντόστρωση 500,00 μ. και κατασκευή 2 οχετών.

– δρόμος από Τυροκομείο εως «Βρύσες», τσιμεντόστρωση 500,00 μ. και κατασκευή 2 οχετών.

Τ.Κ. ΒΕΡΓΑΣ

– δρόμος στην περιοχή «Μούσγα» τσιμεντόστρωση 684,00 μ.

– δρόμοι στην περιοχή «Λίπια» : α.) ασφαλτόστρωση 296,00 μ. και β.) ασφαλτόστρωση 602,00 μ.

– δρόμος στην περιοχή «Μιλά στο Πλάι» (Αγ. Νικήτας),  τσιμεντόστρωση 1.088,00 μ.

– δρόμος στην περιοχή «Στροφή Γάτου», τσιμεντόστρωση 200,00 μ.

– δρόμος στην περιοχή «Βελανιδιές»,  τσιμεντόστρωση 382,00 μ.

Τ.Κ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

– δρόμος (χωματόδρομος) από παλιό σκουπιδότοπο προς Αγ. Παρασκευή – Περιβολάκια, ασφαλτόστρωση 2.043,00 μ.

Τ.Κ. ΑΛΑΓΟΝΙΑΣ (ΑΛΑΓΟΝΙΑ– ΜΑΧΑΛΑ – ΑΝΩ ΜΕΡΙΑ)

– δρόμος από διασταύρωση «Κολάτση» προς περιοχή «Λούπαντη», ασφαλτόστρωση 550,00 μ.

– δρόμος από διασταύρωση Μαχαλά προς Πάνω Μεριά, ασφαλτόστρωση 300,00 μ.

Τ.Κ. ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ

– τμήματα δρόμου από περιοχή «Παλαμίδι» εως Ι. Μονή Αγ. Ιωάννη Μελέ : α.) τσιμεντόστρωση  65 μ. , β.) τσιμεντόστρωση  134,00 μ., γ.)τσιμεντόστρωση  180,00 μ.

– δρόμος από Ι. Μονή Αγ. Ιωάννη Μελέ εως Θεοτόκο, τσιμεντόστρωση  100,00 μ.

Τ.Κ. ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΡΑΧΟΒΑ – ΔΕΝΔΡΑ-ΔΙΑΣΕΛΛΑ-ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ-ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟ)

– οικισμό Ελαιοχωρίου: δρόμος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τσιμεντόστρωση 100,00 μ.

– οικισμό Περιβολάκια: δρόμος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, ασφαλτόστρωση 100,00 μ.

– οικισμό Διάσελλα: δρόμος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τσιμεντόστρωση 98,00 μ.

– οικισμό Δενδρά: δρόμος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τσιμεντόστρωση 100,00 μ.

– οικισμό Αράχοβα: δρόμος σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τσιμεντόστρωση 100,00 μ.

Τ.Κ. ΚΑΡΒΕΛΙ

– δρόμος από διασταύρωση Μονής Σιδερόπορτας προς  περιοχή «Μαραβέϊκα», ασφαλτόστρωση  471,00 μ.

Τ.Κ. ΛΑΔΑ

– δρόμος από θέση «Μογγίλα» εως Γήπεδο ,  ασφαλτόστρωση  400,00 μ.

Τ.Κ. ΜΙΚΡΗ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ

-κεντρικός αγροτικός χωματόδρομος στην περιοχή «Κολοπίνιτσα» , τσιμεντόστρωση  687,00 μ.

– αγροτικός χωματόδρομος στην περιοχή «Βρύκος» , τσιμεντόστρωση  345,00 μ.

-τμήματα αγροτικού χωματόδρομου στην περιοχή «Μουζάλου» : α.) τσιμεντόστρωση  90,00 μ., β.) τσιμεντόστρωση  95,00 μ., γ.) τσιμεντόστρωση  145,00 μ.

– δρόμος από περιοχή «Μύλλοι» εως την περιοχή «Μαγαζάκι» , ασφαλτόστρωση  1113,00 μ. (αντιολισθητική άσφαλτος)

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΘΟΥΡΙΑΣ ΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΦΑΡΩΝ

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Δήμος προκειμένου να προβεί σε εργασίες για τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις συνέταξε την υπ. αρ. 101/2020 μελέτη με τίτλο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΘΟΥΡΙΑΣ ΑΡΙΟΣ ΚΑΙ ΑΡΦΑΡΩΝ», προϋπολογισμού μελέτης ποσού 1.047.000,00€ , συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Στην εν λόγω μελέτη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

Δημοτική Ενότητα ΘΟΥΡΙΑΣ

Τ.Κ. ΑΝΘΕΙΑΣ

– τμήματα δρόμου στην περιοχή «Πεπελάδες»: α.) τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 233,00 μ. , β.)  τσιμεντόστρωση δρόμου μήκους 300,00 μ.

Τ.Κ. ΑΜΦΕΙΑΣ

– δρόμος από 4η Επαρχιακή οδό εως Οικισμό Άσυλο, ασφαλτόστρωση 250,00 μ.

– δρόμος από Οικισμό Άσυλο εως Γήπεδο Άμφειας, ασφαλτόστρωση 200,00 μ.

Τ.Κ. ΠΟΛΙΑΝΗΣ

– δρόμος από Ι.Ν. Αγίας Τριάδος εως ξεροπόταμο «Ακοβίτικο ποτάμι»: α.) ασφαλτόστρωση 100,00 μ. , β.) τσιμεντόστρωση 45,00 μ., δηλ. συνολικό μήκος 145,00 μ. στην παραπάνω περιοχή.

– δρόμος από Ι.Ν. Αγίας Τριάδος εως Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου, ασφαλτόστρωση 285,00 μ.

Τ.Κ. ΑΙΘΑΙΑΣ

– δρόμος από Πίσω Βρύση εως Αέρα, τσιμεντόστρωση 226,00 μ.

– δρόμος από κτήμα ιδ. Θεονά εως ιδ. Ηλία Δήμηζα , τσιμεντόστρωση 482,00 μ.

Τ.Κ. ΘΟΥΡΙΑΣ

– δρόμος στην περιοχή «Βετσάδες», ασφαλτόστρωση 627,00 μ.

– δρόμος στην περιοχή «Λουκά» εως το Γήπεδο Θουρίας, ασφαλτόστρωση 525,00 μ.

Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΜΑΝΗΣ

– δρόμος στην περιοχή του αναδασμού, από την ιδιοκτησία Ζάρναρη εως ιδιοκτησία Γούλου και επιχείρηση ΠΑΝΤΑΖΗ, ασφαλτόστρωση 500,00 μ.

Δημοτική Ενότητα ΑΡΙΟΣ

Τ.Κ. ΑΡΙΟΧΩΡΙΟΥ

– δρόμος από παλαιά Εθνική Οδό Τρίπολης – Καλαμάτας μέχρι τα όρια του αναδασμού, τσιμεντόστρωση 250,00 μ.

– δρόμος από παλαιά Εθνική Οδό Τρίπολης – Καλαμάτας μέχρι τα όρια του αναδασμού, τσιμεντόστρωση 135,00 μ.

– δρόμος από παλαιά Εθνική Οδό Τρίπολης – Καλαμάτας μέχρι τα όρια του αναδασμού, τσιμεντόστρωση 217,00 μ.

– δρόμος στη θέση «Μαζιά»,  τσιμεντόστρωση 147,00 μ.

– δρόμος από ιδ. Γιαννέτου Δημητρίου και προς ιδ. Χριστόπουλου , τσιμεντόστρωση 200,00 μ.

Τ.Κ. ΑΜΜΟΥ

– δρόμος στην περιοχή Αγ. Κωνσταντίνος, τσιμεντόστρωση 415,00 μ.

– δρόμος που οδηγεί στο κοιμητήριο της κοινότητας Άμμου, ασφαλτόστρωση 200,00 μ.

Τ.Κ. ΑΛΩΝΙΩΝ

– δρόμος από κοιμητήριο Αλωνίων εως οικία Μακροπούλου Αριστόδημου, ασφαλτόστρωση 226,00 μ.

– δρόμος από οικία Μακρόπουλου Αριστόδημου προς οικία Χριστοπούλου Ασπασίας, τσιμεντόστρωση 250,00 μ.

Τ.Κ. ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ

– δρόμος από οικία Σινάπη Βασίλειου μέχρι οικία Μυλωνά Ιωάννη, τσιμεντόστρωση 350,00 μ.

– δρόμος από οικία Μακρόπουλου Αριστόδημου μέχρι κεντρικό δρόμο Άρι, τσιμεντόστρωση 275,00 μ.

Τ.Κ. ΑΣΠΡΟΠΟΥΛΙΑΣ

– δρόμος από κοινότητα Ασπροπουλιάς εως την κοινότητα Αλωνίων, τσιμεντόστρωση 985,00 μ.

Τ.Κ. ΑΡΙΟΣ

– δρόμος από γραμμές τρένου εως Ανατολικά Ρίνας Παμίσου και οδηγεί στο φράγμα Παμίσου, ασφαλτόστρωση 755,00 μ

Δημοτική Ενότητα ΑΡΦΑΡΩΝ

Τ.Κ. ΒΕΛΑΝΙΔΙΑΣ

– δρόμος από ρέμα Ντεχενέ μέχρι Κατσαμπανέϊκα, τσιμεντόστρωση 900,00 μ

Τ.Κ. ΑΡΦΑΡΩΝ

– δρόμος προς Ι.Ν. Αγ. Ιωάννη, τσιμεντόστρωση 456,00 μ.

– δρόμος προς Ι.Ν. Αγ. Γεώργιος, τσιμεντόστρωση 310,00 μ.

Τ.Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΝΟΥ

– δρόμος από πλατεία και προς δεξαμενή νερού οικισμού, ασφαλτόστρωση 500,00 μ.

Τ.Κ. ΑΓ. ΦΛΩΡΟΥ ( ΑΓ. ΦΛΩΡΟΣ – ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΙΚΑ)

– δρόμος από Αγ. Φλώρο προς Μεγάλο Γεφύρι, τσιμεντόστρωση 800,00 μ.

Τ.Κ. ΠΗΔΗΜΑΤΟΣ

– δρόμος από Δρακόπουλο εως περιοχή «Βαλοσπιλιά» , τσιμεντόστρωση 335,00 μ.

– δρόμοι στην τοποθεσία «Χαλίκι»: α.) τσιμεντόστρωση 310,00 μ.

Τ.Κ. ΒΡΟΜΟΒΡΥΣΗΣ

– δρόμος στην περιοχή Αγ. Δημήτριος, ασφαλτόστρωση 144,00 μ. (οικ. Βρομόβρυση).

– τμήματα δρόμου από  Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής  προς «Αμπελοτόπι» εως «Δαφνιά» : α.) τσιμεντόστρωση 60,00 μ. και β.) τσιμεντόστρωση 60,00 μ. (οικ. Κρασοπουλιά).

– τμήματα δρόμου στην περιοχή «Κληματαριά»: α.) τσιμεντόστρωση 50,00 μ. και β.) τσιμεντόστρωση 50,00 μ. (οικ. Δρέμι).

– τμήματα δρόμου στην περιοχή «Δαφνίτσα»: α.) τσιμεντόστρωση 50,00 μ. και β.) τσιμεντόστρωση 50,00 μ. (οικ. Δρέμι).

– δρόμος στην περιοχή «Σπαρτόλακα», τσιμεντόστρωση 100,00 μ. (οικ. Βρομόβρυση).

– δρόμος από «Γκορτσιές» προς «Βανικιωτέϊκα», τσιμεντόστρωση 50,00 μ. (οικ. Βρομόβρυση).

Τ.Κ. ΑΓΡΙΛΟΥ

– αγροτικός χωματόδρομος από περιοχή «Πριονιστά» και προς τον οικισμό Άγριλο, τσιμεντόστρωση 700,00 μ.

Τ.Κ. ΠΛΑΤΕΩΣ

– δρόμος από όριο οικισμού (οικία Μαυρομάτη Χάρη) εως κτήμα Κούτσικα, ασφαλτόστρωση 722.00 μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages