5,5 εκ ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για δράσεις στον πολιτιστικό τομέα - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

5,5 εκ ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για δράσεις στον πολιτιστικό τομέα

5,5 εκ ευρώ από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για δράσεις στον πολιτιστικό τομέα

Share This


 Δύο νέες προσκλήσεις συνολικού προϋπολογισμού 5.500.000 ευρώ, οι οποίες αφορούν δράσεις για την ελκυστικότητα των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς στην Περιφέρεια Πελοποννήσου -αφ’ ενός τους αρχαιολογικούς χώρους και τα μνημεία και αφ’ ετέρου τα μουσεία και τις πολιτιστικές υποδομές- εκδόθηκαν από την ΕΥΔ ΕΠ Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Ε.Π. Πελοπόννησος 2014 – 2020.

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ – ΜΝΗΜΕΙΑ

Η πρώτη πρόσκληση, προϋπολογισμού 2.500.000 ευρώ, έχει τίτλο “Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία)” και χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

Στόχος της πρόσκλησης είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων που αφορούν στην δράση 6.γ.1 και ειδικότερα:

  • αναβάθμιση και αποκατάσταση χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (αρχαιολογικών χώρων και μνημείων) και ενίσχυση της λειτουργικότητάς τους (χώροι στάθμευσης, δημιουργία / επέκταση επισκέψιμων χώρων)
  • δημιουργία χώρων προβολής πολιτιστικού αποθέματος
  • δράσεις δικτύωσης και σύνδεσής τους με τον τουρισμό
  • δράσεις προβολής των πόρων, συμπεριλαμβανομένης της αξιοποίησης ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών), δράσεις δικτύωσης πολιτιστικών φορέων στο πλαίσιο ενιαίας προβολής του πολιτιστικού πλούτου, κ.α.
  • δημιουργία δικτύων επισκέψιμων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων και εν γένει πολιτιστικών διαδρομών.

Η υποβολή αιτήσεων για τη συγκεκριμένη πρόσκληση ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου και λήγει την Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021.

 

ΜΟΥΣΕΙΑΚΕΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Η δεύτερη πρόσκληση, προϋπολογισμού 3.000.000 ευρώ, έχει τίτλο “Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς (μουσειακές και πολιτιστικές υποδομές)” και χρηματοδοτείται επίσης από το ΕΤΠΑ.

Στόχος της πρόσκλησης είναι η υλοποίηση παρεμβάσεων που αφορούν στην δράση 6.γ.2.

Ειδικότερα περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν στη λειτουργική αναβάθμιση (ολοκλήρωση μόνιμων εκθέσεων) μουσειακών υποδομών, στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση του εξοπλισμού μουσείων και πολιτιστικών κτηρίων, καθώς και στη βελτίωση του επιπέδου των προσφερόμενων υπηρεσιών στους ανωτέρω χώρους. Επίσης, αφορούν στην αποκατάσταση κτηρίων μεγάλης ιστορικής και πολιτιστικής αξίας που κατά προτεραιότητα εντοπίζονται σε ιστορικά κέντρα πόλεων και εξασφαλίζουν τη αναπτυξιακή λειτουργικότητά τους.

Η υποβολή αιτήσεων για τη συγκεκριμένη πρόσκληση ξεκινά την ερχόμενη Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου και λήγει την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021.

 

Τις πλήρεις προσκλήσεις μπορείτε να δείτε εδώ:

 

–  αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία

6Κ7Θ7Λ1-ΣΡ1 ΠΕΛ99

 

–  μουσειακές και πολιτιστικές υποδομές

6Β5Ψ7Λ1-2ΞΛ ΠΕΛ98

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages