Η ψηφοφορία στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Η ψηφοφορία στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Η ψηφοφορία στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου

Share This

 


Δεν υπήρξε καμία παρατυπία στην πρόσφατη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου, όσον αφορά την ψηφοφορία για την σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς το ισχύον θεσμικό πλαίσιο αναφέρει επακριβώς την ακολουθητέα διαδικασία.

Ειδικότερα, στο άρθρο 21 του κανονισμού του Περιφερειακού Συμβουλίου αναφέρεται ότι “όπου δεν λύνονται θέματα με τον κανονισμό του ΠΕΣΥ, αναλογικά εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 2690/1999”.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 15 “Αποφάσεις” του Ν. 2690/1999 για τις περιπτώσεις του οργανισμού ή σύστασης του ΑΟΤΑ δίνεται λύση. Το άρθρο αναφέρει “οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων, αν ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Αν δεν καθίσταται δυνατός ο σχηματισμός της πλειοψηφίας αυτής, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ωσότου σχηματιστεί απόλυτη πλειοψηφία με την υποχρεωτική προσχώρηση, κάθε φορά, εκείνου/νων που διατυπώνει/νουν την ασθενέστερη γνώμη σε μία από τις επικρατέστερες”.

Στην πρόσφατη συνεδρίαση υπήρξαν 5 θέσεις, α) 19 ψήφοι υπέρ, β) 15 ψήφοι κατά, γ) 5 ψήφοι (πρόταση των παρατάξεων “Λαϊκή Συσπείρωση”, “Αγωνιστική Συνεργασία” και “Ανταρσία στον Μοριά”), δ) 4 ψήφοι αποχή και ε) 3 ψήφοι λευκά

Ως εκ του νόμου προκύπτει, επομένως, απαιτείται συνέχιση (χωρίς συζήτηση) της διακοπείσας συνεδρίασης και ψηφοφορία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages