Πρόταση από τον Αν. Τσερπέ για ορισμό της Τ.Κ. Αρχαίας Μεσσήνης ως Ιστορική Έδρα του Δήμου Μεσσήνης - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Πρόταση από τον Αν. Τσερπέ για ορισμό της Τ.Κ. Αρχαίας Μεσσήνης ως Ιστορική Έδρα του Δήμου Μεσσήνης

Πρόταση από τον Αν. Τσερπέ για ορισμό της Τ.Κ. Αρχαίας Μεσσήνης ως Ιστορική Έδρα του Δήμου Μεσσήνης

Share This

 


Πρόταση κατέθεσε ο Επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας του Δ.Σ. Μεσσήνης να οριστεί η Τ.Κ. της Αρχαίας Μεσσήνης ως Ιστορικής Έδρας του Δήμου Μεσσήνης.

Ο κ. Τσερπές επισημαίνει στην πρότασή του ότι: “η ανάδειξη της ΤΚ Αρχαίας Μεσσήνης ως ιστορικής έδρας του Δήμου Μεσσήνης θα προσδώσει συγκριτικό πλεονέκτημα στην πόλη μας καθώς θα υπάρξει η απαραίτητη σύνδεση και ταύτισή της με την σπουδαία πόλη της αρχαιότητας ενώ παράλληλα είναι μια μοναδική ευκαιρία περαιτέρω ανάδειξης και ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας η οποία ευελπιστούμε να λάβει την προσοχή που της αρμόζει ώστε επιτέλους να αποτελέσει το πολυτιμότερο αναπτυξιακό εργαλείο της περιοχής μας.”
Αναλυτικά η πρόταση του κ. Τσερπέ:
Πρόταση-Εισήγηση
προς
Αξιότιμο Πρόεδρο ΔΣ Δήμου Μεσσήνης
ΘΕΜΑ : Πρόταση ορισμού Τ.Κ. Αρχαίας Μεσσήνης ως Ιστορικής Έδρας του Δήμου Μεσσήνης
Έχοντας υπόψη:
1.Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’), άρθρο 67 ”Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου παρ.7” όπου αναφέρεται ότι: «Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την πλειοψηφία των παρόντων μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής»,
2.Το N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α’), άρθρο 6 ”Όνομα και έδρα των Δήμων και Κοινοτήτων, παρ. 3” όπου αναφέρεται ότι: «Έδρα είναι ο οικισμός, στον οποίον εγκαθίστανται οι κεντρικές υπηρεσίες του Δήμου ή της Κοινότητας.
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του άρθρου 7 και αίτημα του δημοτικού συμβουλίου, μπορεί να ορίζεται οικισμός ως ιστορική έδρα Δήμου, εφόσον συντρέχουν σχετικοί ιστορικοί λόγοι. Στην ιστορική έδρα μπορούν μετά από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου να πραγματοποιούνται συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και επίσημες εορτές και τελετές»,
3.Το N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α’), άρθρο 283 ”Τελικές Ρυθμίσεις, παρ. 22” όπου αναφέρεται ότι: «Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη του Συμβουλίου Τοπωνυμιών του άρθρου 7 του ΚΔΚ, μπορεί να ορίζεται οικισμός ως ιστορική έδρα δήμου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την έκδοση της απόφασης αυτής απαιτείται σχετικό αίτημα από το οικείο δημοτικό συμβούλιο ή αίτημα από το συμβούλιο της δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και γνώμη του οικείου δημοτικού συμβουλίου»,
4.Το γεγονός ότι η ιστορική έδρα, η ύπαρξη της οποίας είναι προαιρετική, είναι τιμητικός τίτλος της ελληνικής τοπικής αυτοδιοίκησης, ο οποίος αποδίδεται σε οικισμούς που δεν αποτελούν έδρα κάποιου δήμου, αλλά φέρουν για ιστορικούς λόγους μεγάλη συμβολική βαρύτητα. Πιο συγκεκριμένα, οι λόγοι μπορεί να άπτονται της αρχαίας (π.χ. Παλαιά Επίδαυρος στο ΔήμοΕπιδαύρου, Βεργίνα στο Δήμο Βέροιας) και της νεότερης ιστορίας (π.χ. Κομμένο στο Δήμο Σκουφά, Χορτιάτης στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη),της συνεισφοράς στην τοπική οικονομία και πολιτισμό (π.χ. Δελβινάκι στο Δήμο Πωγωνίου),του αρχιτεκτονικού κάλλους (π.χ. Όλυμπος στο Δήμο Καρπάθου) κ.ά.
Η διαφορά της ιστορικής από την διοικητική έδρα είναι ότι στη δεύτερη βρίσκονται συγκεντρωμένες οι κεντρικές υπηρεσίες και λειτουργίες του δήμου, ενώ στην πρώτη λαμβάνουν χώρα κυρίως εορτές και τελετές.
Ο σύγχρονος οικισμός Αρχαία Μεσσήνη, βρίσκεται δίπλα στον αρχαιολογικό χώρο Αρχαίας Μεσσήνης, έχει πληθυσμό 181 κατοίκους (απογραφή 2011) και υπάγεται διοικητικά ως Κοινότητα Αρχαίας Μεσσήνης, στη Δημοτική Ενότητα Ιθώμης, του Δήμου Μεσσήνης. Η σύγχρονη πόλη Μεσσήνη, βρίσκεται νοτιότερα της Αρχαίας Μεσσήνης.
5.Το γεγονός ότι η ανάδειξη της ΤΚ Αρχαίας Μεσσήνης ως ιστορικής έδρας του Δήμου Μεσσήνης θα προσδώσει συγκριτικό πλεονέκτημα στην πόλη μας καθώς θα υπάρξει η απαραίτητη σύνδεση και ταύτισή της με την σπουδαία πόλη της αρχαιότητας ενώ παράλληλα είναι μια μοναδική ευκαιρία περαιτέρω ανάδειξης και ανάπτυξης της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας η οποία ευελπιστούμε να λάβει την προσοχή που της αρμόζει ώστε επιτέλους να αποτελέσει το πολυτιμότερο αναπτυξιακό εργαλείο της περιοχής μας.
Λαμβάνοντας υπόψη σας τα ανωτέρω, θεωρούμε ότι αναγνωρίζοντας το δίκαιο του αιτήματος είναι αναγκαία η εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση και ως εκ τούτου
ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε
Την εισαγωγή προς συζήτηση και τη λήψη απόφασης ώστε να υποστηριχθεί η πρόταση ανάδειξης της ΤΚ Αρχαίας Μεσσήνης ως ιστορικής έδρας του Δήμου μας, λαμβάνοντας σχετική ομόφωνη απόφαση ώστε να επιστρέψει στον τόπο μας η ιστορικής της ταυτότητα.
Τσερπές Αναστάσιος του Μενελάου
Επικεφαλής μείζονος μειοψηφίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages