Αιτήσεις για νέα αμπέλια μέχρι 27 Μαρτίου 2018 - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Αιτήσεις για νέα αμπέλια μέχρι 27 Μαρτίου 2018

Αιτήσεις για νέα αμπέλια μέχρι 27 Μαρτίου 2018

Share This
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας ενημερώνει τους αμπελοκαλλιεργητές ότι για το έτος 2018 θα χορηγηθούν άδειες νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου, που αντιστοιχούν στο 1% του συνόλου των αμπελουργικών εκτάσεων της χώρας, σύμφωνα με την απογραφή που αναφέρεται στις φυτεμένες εκτάσεις την 31η Ιουλίου 2017.
Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης ( www.minagric.gr), από τις 27 Φεβρουαρίου 2018 έως τις 27 Μαρτίου 2018.
Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σε αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση του κριτηρίου επιλεξιμότητας. Σε περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας, η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δε βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά. Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση δηλώνεται η έκταση σε στρέμματα και οι συντεταγμένες των κορυφών κάθε αγροτεμαχίου για το οποίο πρόκειται να χορηγηθεί η άδεια, καθώς και το δημοτικό διαμέρισμα και το τοπωνύμιο της περιοχής.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ
Για να είναι επιλέξιμες οι αιτήσεις, θα πρέπει ο αιτών να διαθέτει αγροτεμάχιο / αγροτεμάχια ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα μεγαλύτερα από ένα στρέμμα, τουλάχιστον ίσης έκτασης με την έκταση που αιτείται.
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Α. Παραγωγοί που φυτεύουν οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι)
Β. εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος΅
Γ. εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς
Δ. εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων
Ε. προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού.
Πληροφορίες δίδονται στο Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας (Διοικητήριο) και στα τηλέφωνα 27213 61213 και 61238, καθώς και στο Γραφείο Αγροτικής Οικονομίας Πύλου, τηλ. 27230 22151.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages