ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΕΙΦΕΡΗ - KALAMATANEWS.GR- ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE

ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΕΙΦΕΡΗ

ΣΤΟ Φ.Ε.Κ. Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΑΛΕΙΦΕΡΗ

Share This
Δημοσιεύθηκε σήμερα, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τεύχος Β, αριθμός φύλλου 1131, 28 Μαρτίου 2018), η απόφαση του περιφερειάρχη Πελοποννήσου, Πέτρου Τατούλη, με την οποία αφαιρούνται από την αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας, Ελένη Αλειφέρη, οι αρμοδιότητες που της είχε εκχωρήσει.
Πληροφορίες λένε ότι έχει αποφασιστεί και η εκκένωση του γραφείου του Ελένης Αλειφέρη, στην οποία θα παραχωρηθεί άλλο μικρότερο, προκειμένου να εγκατασταθεί σε αυτό ο περιφερειάρχης Πέτρος Τατούλης, καθώς θα ασκεί εκείνος διοίκηση στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας, όπως έχει ανακοινωθεί.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο περιφερειάρχης πιθανόν θα βρίσκεται στο Διοικητήριο της Καλαμάτας αύριο και την Παρασκευή…
Στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκε η απόφαση με τίτλο «Τροποποίηση απόφασης του Περιφερειάρχη περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Πελοποννήσου» με αριθμό  77855/18255 και με ημερομηνία 22 Μαρτίου 2018. Στην απόφαση σημειώνονται τα εξής: «Τροποποιούμε την αριθμ. 80951/27377/31-10-2014 απόφαση, ως προς την παράγραφο (5) του μέρους Α' αυτής, και αίρουμε τη μεταβίβαση άσκησης αρμοδιοτήτων στην Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας Αλειφέρη - Καραθανάση Ελένη του Ιωάννη (ΑΔΤ:ΑΑ445551), που αφορούν στις κάτωθι υπηρεσίες της ΠΕ Μεσσηνίας:
α. Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού (άρθρο 13)
β. Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής
(άρθρο 17)
γ. Διεύθυνση Ανάπτυξης (άρθρο 21)
δ. Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών (άρθρο 23)
ε. Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέρι-
μνας (άρθρο 27)
στ. Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας (άρθρο
5 παρ. 2 περ. η και παρ. 3 περ. δ)
ζ. Τμήμα Πολιτικής Προστασίας (άρθρο 29 παρ. 2 περ. ε).
Κατά τα λοιπά ισχύει η απόφαση ως έχει καθώς και όσα προβλέπει το άρθρο 160 παράγραφος 3 του νόμου 3852/2010 ως προς τις αρμοδιότητες των άμεσα εκλεγμένων Αντιπεριφερειαρχών.
Η απόφαση αυτή, που ισχύει από τη δημοσίευσή της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».
Σημειώνεται, τέλος, ότι σύμφωνα με το άρθρο 160 παράγραφος 3 του νόμου 3852/2010, οι αρμοδιότητες που παραμένουν στην Ελένη Αλειφέρη, καθώς αυτές τις εκχωρούνται από το νόμο και όχι από τον περιφερειάρχη, είναι οι εξής: «(…)3. Οι άμεσα εκλεγόμενοι αντιπεριφερειάρχες έχουν και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συντονίζουν και εποπτεύουν τις υπηρεσίες της περιφέρειας που λειτουργούν στα όρια της περιφερειακής ενότητας,
β) εκτελούν τις αποφάσεις του περιφερειάρχη, του περιφερειακού συμβουλίου και της οικονομικής επιτροπής, που αφορούν την περιφερειακή ενότητα όπου είναι κατά τόπο αρμόδιοι,
γ) ασκούν όλες τις αρμοδιότητες που τους μεταβιβάζει ο περιφερειάρχης,
δ) διατυπώνουν εισήγηση προς το περιφερειακό συμβούλιο για το σχεδιασμό μέτρων πολιτικής προστασίας της περιφερειακής ενότητας,
ε) έχουν την ευθύνη της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των φυσικών και άλλων καταστροφών στην περιφερειακή ενότητά τους, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις κατευθύνσεις που τους παρέχει ο περιφερειάρχης,
στ) προεδρεύουν του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της περιφερειακής ενότητας».

Στ.Μ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages