Η τεχνολογία καταστρέφει την παιδική ηλικία - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Η τεχνολογία καταστρέφει την παιδική ηλικία

Η τεχνολογία καταστρέφει την παιδική ηλικία

Share This
Παραινέσεις - πατρικές συμβουλές προς τα παιδιά της Ομογένειας, το μέλλον της Ρωμηοσύνης, αλλά και προς τους γονείς τους, έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. 
Οι νέες τεχνολογίες καταστρέφουν την αθώα παιδική ζωή, είπε μεταξύ άλλων. Στην εορταστική εκδήλωση για τη Νεολαία της Πόλης που πραγματοποιήθηκε στο Ζωγράφειο Γυμνάσιο-Λύκειο, επεσήμανε την βαθύτατη επίδραση που έχει η τεχνολογική ανάπτυξη στην Κοινωνία και επέστησε την προσοχή σε γονείς, αλλά κι στις νέες και τους νέους, για τους πιθανούς κινδύνους από τη χρήση των νέων τεχνολογιών. 
Τι είπε ο κ. Βαρθολομαίος; 
«Η συμμετοχή των παιδιών μας δίδει το έναυσμα να αναφερθώμεν εις μερικάς συγχρόνους τάσεις και εξελίξεις, αι οποίαι εμπεριέχουν κινδύνους διά την παιδικήν ηλικίαν. Ριζικάς αλλαγάς εις την ταυτότητα του παιδιoυ επέφερεν η καταλυτική παρουσία της τηλεοράσεως, του διαδικτύου και των ηλεκτρονικών υπολογιστών εις την ζωήν των κοινωνιών και η επιρροή των εις την παιδικήν ψυχήν, εις τον κόσμον του παιδιού, την αγωγήν και την καθημερινότητά του. Ειδικοί ομιλούν περί «εξαφανίσεως» της παιδικής ηλικίας και της παιδικής «αθωότητος». Επικίνδυνη διά τα παιδιά είναι, επίσης, η μετατροπή των εις πρωίμους καταναλωτάς.
Και πρόσθεσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης:
Ο όρος «παιδική ηλικία» είναι σήμερα, όπως έχει λεχθή, «οικονομική κατηγορία». Η κρίσις του γάμου και της οικογενείας, η ταχεία αλλάγή των κοινωνικών συνθηκών και του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, η ανεξέλεγκτος μετοχή των παιδιών εις τον κόσμον των ενηλίκων προκαλούν περαιτέρω αλλοιώσεις της ταυτότητος της παιδικής ηλικίας. Αν μάλιστα, αναλογισθώμεν τας παραβιάσεις των δικαιωμάτων των παιδιών παγκοσμίως, τα παιδιά – αθώα θύματα πολεμικών συγκρούσεων, τα παιδιά – πρόσφυγας, τας ποικίλας εκμεταλλεύσεις των από επιτηδείους, την πείναν και τας στερήσεις, αι οποίαι πρωτίστως επηρεάζουν τα παιδιά, τότε κατανοούμεν διατί ακούεται η άποψις ότι ο σύγχρονος πολιτισμός δεν προσφέρει το κατάλληλον περιβάλλον διά την ανάπτυξιν και την προστασίαν της παιδικής ηλικίας”.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages