Δήμος Καλαμάτας: Σύμβαση για τον καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης 2022 - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Δήμος Καλαμάτας: Σύμβαση για τον καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης 2022

Δήμος Καλαμάτας: Σύμβαση για τον καθαρισμό αυτοφυούς βλάστησης 2022

Share This

 


Υπεγράφη, , από τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο και τον εκπρόσωπο της εταιρείας «ΛΑΜΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.», η σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Καθαρισμός αυτοφυούς βλάστησης (2022)». Το έργο, αντικείμενο του οποίου είναι εργασίες καθαρισμού από βλάστηση σε ελεύθερους χώρους, οικόπεδα και δημοτικού οδικού δικτύου, έχει προϋπολογισμό 94.091,20 € και η διάρκεια της σύμβασης είναι ενός (1) έτους.

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Σκοπιμότητα των προτεινόμενων εργασιών είναι η βελτίωση της εικόνας του οδικού δικτύου του Δήμου, η προστασία του περιβάλλοντος με την μείωση του κινδύνου για έναρξη και εξάπλωση πυρκαγιών που δημιουργείται από την ανάπτυξη πυκνής και ξερής βλάστησης στα ερείσματα των οδών και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας με την κοπή της βλάστησης που αφενός μειώνει ή δυσχεραίνει την ορατότητα των οδηγών, αφετέρου μπορεί να παρεμποδίζει την ορατότητα στην κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση του οδικού δικτύου.

Οι χώροι που θα πραγματοποιηθούν οι εργασίες είναι:

  • Κοινόχρηστοι δημοτικοί χώροι που θα υποδειχθούν από την υπηρεσία.
  • Βασικό και δηµοτικό οδικό δίκτυο μόνο κεντρικοί δρόμοι όχι αγροτική οδοποιία .
  • Δημοτικά οικόπεδα (μετά από υπόδειξη της υπηρεσίας)
  • Οικόπεδα ιδιωτικά (εφόσον προκύψει έκτακτη ανάγκη) που χρήζουν καθαρισµού λόγω δηµοσίου συμφέροντος: κατά εφαρμογή του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης −  Πρόγραµµα Καλλικράτης»- Άρθρο 94 παρ.1 περιπτ.26 εδαφ. β΄. και πάντα μετά από ενέργειες που ορίζει η νομοθεσία.
  • Σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δημοτικοί παιδικοί σταθμοί
  • Κοιμητήρια

Οι περιοχές στις οποίες θα γίνουν επεμβάσεις αφορούν τόσο τον αστικό ιστό της Καλαμάτας, δημοτικά οικόπεδα, σχολεία και κοινόχρηστους χώρους όσο και στις υπόλοιπες δημοτικές και τοπικές κοινότητες του διευρυμένου Δήμου Καλαμάτας.

Επίσης η απομάκρυνση των προϊόντων καθαρισμού θα γίνεται αυθημερόν σε κατοικημένες περιοχές με ευθύνη του εργολάβου και όχι περισσότερο των δυο ημερών από την ημέρα κοπής σε περιοχές εκτός οικισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages