ΟΛΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

ΟΛΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

ΟΛΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ

Share This

 


Σημαντικές οι εξελίξεις στο αυτοδιοικητικό πεδίο του δήμου Πύλος Νέστορος με τον Ηλία Κανάκη να ανακοινώνει με ανάρτησή του σε κοινωνικό δίκτυο την συνεργασία του με τον συνδυασμό της δημοτικής αρχής.
Πρόκειται για μια κίνηση-προσχώρηση που ισχυροποιεί ιδιαίτερα τον Παναγιώτη Καρβέλα και αναδιαμορφώνει τις δυνάμεις στην Πυλία, μην ξεχνάμε άλλωστε ότι στις προηγούμενες εκλογές ο συνδυασμός του κ. Κανάκη είχε λάβει ένα αξιόλογο ποσοστό της τάξης του 18,80%.
Μάλιστα ο κ. Κανάκης αναλαμβάνει και θέση αντιδημάρχου (άμισθος), όπως και από τον συνδυασμό του επίσης σε θέση αντιδημάρχου θα βρεθεί και ο Παναγιώτης Μιχαήλ (άμισθος).
Να σημειωθεί πως απομένει μια έμμισθη θέση για την οποία γίνονται διάφορες κινήσεις.
Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Κανάκη:
H TOΠIKH AYTOΔIOIKHΣH HTAN KAI EINAI MIA MEΓAΛH ΠPOKΛHΣH ΓIA TOYΣ ANΘPΩΠOYΣ ΠOY AΓAΠOYN TON TOΠO TOYΣ. ΣTHN TOΠIKH AYTOΔIOIKHΣH ΔINETAI MIA MAXH KAΘHMEPINA ΓIA NA ΔOKIMAΣTOYN OI IΔEEΣ, OI AΞIEΣ MAΣ KAI OI APXEΣ MAΣ. ΘA AΓΩNIΣTOYME ΓIA THN OIKONOMIKH ENIΣXYΣH KAI ANAΠTYΞH TOY TOΠOY MAΣ MEΣA AΠO THN ΣYNEPΓAΣIA ME TO ΣYNΔYAΣMO TOY ΠANAΓIΩTH KAPBEΛA.
EIMAI ENAΣ AYTOΔIOIKHTIKOΣ ΠOY EPXOMAI AΠO THN KENTPO APIΣTEPA.
H AΠΛH ANAΛOΓIKH ΠOY YΠEPAΣΠIZOMAI ΘEΣMOΘETEI THN ANAΓKH ΣYNENNOHΣHΣ ΣE KAΘE KYTTAPO THΣ KOINΩNIAΣ KAI ΠOΛITIKHΣ ZΩHΣ .O TOΠOΣ MAΣ ΓIA NA ΠAEI MΠPOΣTA XPEIAZETAI ΣYNAINEΣH KAI ΣYNENNOHΣH ME TIΣ YΓIEIΣ ΔYNAMEIΣ TOY TOΠOY MAΣ ΠOY YΠAPXOYN ΣE OΛOYΣ ΠOΛITIKOYΣ XΩPOYΣ (KANENAΣ ΠOΛITIKOΣ XΩPOΣ AΛΛΩΣTE ΔEN KATEXEI AΠO MONOΣ TOY THN AΠOΛYTH AΛHΘEIA KAI TIΣ AΠOΛYTEΣ ΛYΣEIΣ ΣTA ΣHMEPINA ΣYNΘETA ZHTHMATA) ΓIATI NA MHN ENΩΘOYN ;
ΓIA NA ΔHMIOYPΓHΣOYN ENA KAΛO, ΓIA NA ΔHMIOYPΓHΣOYN ENA KAΛYTEPO AYPIO ΣTON TOΠO MAΣ?
ΠANTA YΠEPAΣΠIZOMOYN TO POΛO THΣ TOΠIKHΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ H OΠOIA EINAI ANOIXTH ΣTO ΔHMOKPATIKO ΔIAΛOΓO KAI ΣTHN ΔIAMOPΦΩΣH ΣYNAINEΣEΩN KAΘΩΣ KAI ΣTHN ANAZHTHΣH BEΛTIΣTΩN ΠPAKTIKΩN. OXI EYKAIPIAKA OYTE ME IΔIOTEΛEIA AΛΛA MEΣA ΣTO ΠΛAIΣIO TΩN AΞIΩN KAI TΩN ΠPAΓMATIKΩN MAΣ APXΩN ΣYNEPΓAΣIA AΛΛA ME ΔIATHPHΣH THΣ AYTOTEΛEIAΣ THΣ ΠAPATAΞHΣ KOINΩNIA ΣE KINHΣH.
H ΣYΓKΛIΣH ME TIΣ ΔHMIOYPΓIKEΣ ΔYNAMEIΣ TOY TOΠOY MAΣ, ΘA MAΣ ΦEPOYN ΠIO KONTA ΣTO ΣTOXO THΣ ANAΠTYΞHΣ ,ΣTHN KAΘAPΣH KAI THN ΔIAΦANEIA THΣ TOΠIKHΣ AYTOΔIOIKHΣHΣ ΓIA THN ΔHMOKPATIKH ΣYMMETOXH TΩN ΠOΛITΩN ΣTHN ΔIABOYΛEYΣH KAI ΣTH ΛHΨH AΠOΦAΣEΩN ,ΓIA THN ΣTHPIΞH KAI THN ΠPOΣTAΣIA TΩN EPΓAZOMENΩN AΛΛA KAI ΓIA THN BEΛTIΩΣH THΣ KAΘHMEPINOTHTAΣ TOY ΠOΛITH.
AYTH H ΠΛATIA ΣYNEPΓAΣIA EXEI MONAΔIKO ΓNΩMONA
TO ΣYMΦEPON THΣ TOΠIKHΣ KOINΩNIAΣ.H ΣYNEPΓAΣIA ME TON TAKH KAPBEΛA ΘA ΦEPEI ENA ΦPEΣKO AEPA AΛΛAΓHΣ MAKPIA AΠO ΠEPIOPIΣMOYΣ ΓIA THN OIKONOMIKH, ΠOΛITIΣTIKH KAI KOINΩNIKH ANAΣYΓKPOTHΣH TOY ΔHMOY KAI TΩN ΔHMOTΩN
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΕΧΟΥΝ ΩΣ ΕΞΗΣ

Ειδικότερα, ορίζονται οι κατωτέρω δημοτικοί σύμβουλοι ως Αντιδήμαρχοι του Δήμου Πύλου – Νέστορος, με θητεία από 21-09-2022 μέχρι 31-12-2023 εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζονται η άσκηση αρμοδιοτήτων ως εξής:

1. Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και Παιδείας τον κ. Σιψά Δημήτριο του Γεωργίου (έμμισθος) και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό των:
α) καθ΄ ύλην
 Γραφείου Τουρισμού και Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
 Γραφείου Παιδείας και δια βίου Μάθησης
 Γραφείου Πολιτισμού και Νέας Γενιάς
β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Κορώνης, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα

2. Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης τον κ. Αγγελόπουλο Διονύσιο του Νικολάου (έμμισθος) και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό:
 του Γραφείου Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (Εποπτεία για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών καθαριότητας και ανακύκλωσης – Αποκομιδή των απορριμμάτων και των ανακυκλώσιμων υλικών – Καθαρισμό των κοινοχρήστων χώρων, συντήρηση τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων, καθαριότητα και ευπρεπισμό των κοιμητηρίων).
3. Αντιδήμαρχο Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικής Μέριμνας τον κ. Γαϊτάνη Δημήτριο του Βασιλείου (έμμισθος)
α) καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό
 του Γραφείου Πρόνοιας, Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
 του Γραφείου Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων
β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Νέστορος και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.

 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα
4. Αντιδήμαρχο Συντήρησης Υποδομών τον κ. Καραβίδα Μιχαήλ του Γεωργίου (έμμισθος)
α) καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό
 του Γραφείου Ηλεκτρομηχανικών Έργων και Μεταφορών
 του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας
 του Γραφείου Περιβάλλοντος
β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Παπαφλέσσα και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα
5. Αντιδήμαρχο Αγροτικής Ανάπτυξης και Πρασίνου τον κ. Χρονόπουλο Αναστάσιο του Ανδρέα (έμμισθος)
α) καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό
 του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου
 του Γραφείου Εποπτείας Συνεργείων
 τη συντήρηση δημοτικών και αγροτικών οδών
β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Χιλιοχωρίων και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα
6. Αντιδήμαρχο Απασχόλησης τον κ. Μιχαήλ Παναγιώτη του Κωνσταντίνου (άμισθος)
α) καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τη διαχείριση, εποπτεία και συντονισμό
 του Γραφείου Απασχόλησης
β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Μεθώνης και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα
7. Αντιδήμαρχο τον κ. Κανάκη Ηλία του Αθανασίου (άμισθος)
α) καθ΄ ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει την Επιχειρηματικότητα, την προώθηση προϊόντων αγροτικής παραγωγής και καινοτόμων δράσεων γης για την παραγωγική δραστηριότητα, συντήρησης, βελτίωσης υποδομών αγροτικής παραγωγής και του Γραφείου Αγροτικής – Ζωικής παραγωγής Αλιείας
β) κατά τόπο, για τη Δημοτική Ενότητα Πύλου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκονται στη δημοτική ενότητα
 Υπογράφει βεβαιώσεις, πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας, πλην των εγγράφων της Οικονομικής Υπηρεσίας
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους
 Ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που μπορεί να του μεταβιβάζει με απόφασή του ο Δήμαρχος, που αφορά τη δημοτική ενότητα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages