Πασχαλινή Ποιμαντορική εγκύκλιος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου - kalamatanews.gr - ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΑ ΝΕΑ ONLINE-KALAMATANEWS.GR

Πασχαλινή Ποιμαντορική εγκύκλιος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου

Πασχαλινή Ποιμαντορική εγκύκλιος του Μητροπολίτη Μεσσηνίας κ. Χρυσοστόμου

Share This
                       
                          Ἃγιον Πάσχα 2020
Ἀγαπητά μου παιδιά,
Σ’ αὐτούς τούς δύσκολους καιρούς τῶν θλίψεων, τῶν δοκιμασιῶν καί τῆς ἀπομόνωσης πού διερχόμεθα ἴσως θεωρηθεῖ ἀπό κάποιους ὁ ἑορτασμός τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου οὐτοπία ἤ πολυτέλεια. Ὅλοι ἐμεῖς ὅμως σέ πνεῦμα ἠρεμίας, αὐτοσυγκράτησης, ἐμπιστοσύνης πρός τίς ὑγειονομικές ἀρχές καί τίς ὑποδείξεις τους, μακράν ἀπό ἀκρότητες καί ὑπερβολές ἑορτάζουμε τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου καί εἶναι ἀπαραίτητο νά θυμηθοῦμε, ὅτι ἄν καί τήν περίοδο αὐτή δοκιμάζεται ἡ πίστη μας, δέν θά πρέπει νά μᾶς διαφεύγει τό μήνυμα τῆς ἐλπίδας καί τῆς προσδοκίας πού μᾶς προβάλλει ἡ ἑορτή τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου. Μᾶς ὑποδεικνύει τήν ἀρχή μιᾶς νέας βιοτῆς, τήν ὁποία καλούμεθα νά πολιτευτοῦμε, γιατί εἶναι μιά νέα ζωή, ἡ ὁποία δέν διδάσκεται, δέν προπαγανδίζεται, δέν κατανοεῖται ἀτομικιστικά ἀλλά γεννιέται, μέσα ἀπό μιά σχέση μέ τόν Χριστό  καί τούς συνανθρώπους μας, ἡ ὁποία ἐκφράζεται μέ τήν θυσιαστική ἀγάπη καί τήν ἐλευθερία ὡς ἔμπρακτο σεβασμό πρός τόν συνάνθρωπο.
Ἡ ἀγάπη αὐτή πρός τόν συνάνθρωπο, κατά τόν ἅγιο Ἰωάννη τόν Χρυσόστομο, μᾶς καθιστᾶ ἀνθρώπους καί μιμητές τοῦ Χριστοῦ ἐνῶ ἡ ἔλλειψή της μᾶς ὁδηγεῖ στήν ἀπανθρωπία καί τήν ἀσυδοσία.
Ἀπό τήν ὕπαρξη ἤ τήν ἀνυπαρξία τῆς ἀγάπης καί τῆς ἐλευθερίας ἡ σχέση μας μπορεῖ νά γίνει ζωηφόρος ἤ θανατηφόρος, γιατί ἡ σχέση αὐτή ἔχει νά κάνει μέ τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖον ζοῦμε καί ὑπάρχουμε, ἀποδεχόμεθα τόν συνάνθρωπο, θυσιαστικά, σταυρικά, ὅπως ἔκανε ἄλλωστε καί ὁ Ἲδιος ὁ Χριστός, ὁ ὁποῖος τελικά ἔδειξε καί  τήν πορεία πρός αὐτήν τήν νέα βιοτή. Ὁ σταυρός εἶναι ἡ θύρα πρός τήν Ἀνάσταση.
Ἡ ἐξάπλωση τοῦ κορωνοϊοῦ, μέ ἐκθετική αὔξηση καί ὕπουλα, ἀπέδειξε τήν γελιοποίηση τοῦ δῆθεν παντοδύναμου ἀνθρώπου καί ἔθεσε ὅλους πρό τῶν εὐθυνῶν μας, συγχρόνως ὅμως μᾶς θέτει καί τά ἐρωτήματα:
Μποροῦμε νά σταθοῦμε μέ ὑπευθυνότητα δίπλα στόν συνάνθρωπο ἀποβάλλοντας τήν ἀλαζονεία τῆς αὐτοπεποίθησης  καί τήν ἐπιβεβαίωση τῆς παντοδυναμίας;
Ἀποδεχόμεθα τόν διπλανό μας μέ σεβασμό καί θυσιαστικά;
Προσφερόμεθα σ’ αὐτόν μέ αὐταπάρνηση καί χωρίς ἰδιοτέλεια;
Ἐάν ἀπαντήσουμε καταφατικά τότε τό ἐλπιδοφόρο μήνυμα τῆς Ἀνάστασης τοῦ Κυρίου ἐπιβεβαιώνει τήν διαχρονία του καί τήν ἐπικαιρότητά του.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ
                                              Μέ πατρικές εὐχές ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Post Bottom Ad

Responsive Ads Here

Pages